Fransen zijn een spaarzaam volk

sparen5De Fransen hebben vorig jaar meer dan € 50 miljard op hun spaarbankboekje laten bijschrijven, zoals de belastingvrije Livret A en de spaarrekning voor duurzame ontwikkeling LDD (Livret Développement Durable). In de afgelopen maand januari was de inleg zelfs € 10,9 miljard. De grote spaarzin van de Fransen in deze crisistijd valt niet te verklaren uit het hoge rendement op deze rekeningen. Per 1 februari zijn de rentevergoedingen verlaagd van 2,25 naar 1,75%. Rekening houdend met de inflatie blijft er van de rentevergoeding ongeveer een halve euro over. De Fransen koesteren hun simpele spaarrekening Livret A, de inleg is kosteloos, geld opnemen kan op elk moment. Het belangrijkste voordeel is echter de vrijstelling van het betalen van sociale premies, van inkomstenbelasting of winstbelasting, zoals bij andere spaar- en beleggingsvormen wel het geval is. Bovendien is de Fransman geneigd om te zoeken naar zekere beleggingen en zet zijn geld relatief veel minder in bij beleggingen op de beurs. En via het sparen met de Livret A draag je ook wat bij aan de samenleving, want het ingelegde geld wordt gebruikt voor de financiering van de sociale woningbouw. Het sparen via de twee belastingvrije spaarvormen is nog aantrekkelijker geworden door de verhoging van de plafonds van inleg, van € 6000 naar € 12.000 voor de LDD en van € 15.300 naar € 22.950 voor de Livret A. Geld van spaarrekeningen waarover belasting en premie moeten worden betaald, ging daardoor voor een deel over naar de fiscaal vriendelijke spaarvormen. Het gevolg van de ophoging van de inleglimieten is dat de Staat minder ontvangt aan belasting en premies en dat banken over minder spaarsaldi beschikken waaruit bedrijfsleningen kunnen worden gefinancierd. Bewust sparen voor de oude dag zit er bij veel Fransen echter niet in. Een studie hierover door de bank HSBC meldt dat de Fransen wel willen sparen voor later, maar nu nog even niet. Zes van de tien Fransen zeggen zich nog niet geheel of helemaal niet financieel voor te bereiden op de pensionering, hoewel men er zich van bewust is dat het genieten van een goed pensioen steeds moeilijker zal worden. Volgens HSBC sparen veel Fransen voor de korte termijn, zoals voor een vakantie of voor mogelijke tegenvallers in het leven.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account