Fransen zijn best wel gelukkig

BonheurDe Fransen zijn best wel gelukkig (81%) en zij hopen dat er voor hun land veranderingen en hervormingen komen om uit de crisis te geraken. Het niveau van het algemene gevoel van welbevinden hangt wel af van het inkomen en van de groep waartoe je behoort, aldus de resultaten van een opiniepeiling. Frankrijk is gek op dit soort sondages, dagelijks verschijnen er enkele met min of meer relevante vaststellingen. Negen van de tien Fransen voelen zich goed ingepast in de samenleving, maar tussen de verschillende categorieën van de bevolking heersen wel belangrijke verschillen.

Ouderen, leidinggevenden, gediplomeerden en sympathisanten van de grote politieke partijen voelen zich zeer goed geïntegreerd in de Franse samenleving. Dat is veel minder het geval bij arbeiders, werklozen, jongeren en aanhangers van de uiterst rechtse Front national. Deze niet verrassende uitslag van de peiling levert ook als resultaat op dat over belangrijke kwesties in het land tegenstrijdige gedachten heersen. Het gaat nu wat minder met Frankrijk, zeggen de mensen, maar zij vinden toch dat Frankrijk het beste land is om in te leven. Van veranderingen houdt men niet zo, maar men verklaart dat deze toch noodzakelijk zijn. Als de huidige situatie niet verandert, stevent het land af op een catastrofe, denkt twee derde van de bevolking. Men is daarom wel voor ingrijpende hervormingen, mits deze rechtvaardig over de samenleving zijn verdeeld en de richting daarbij helder is. Om uit de crisis te komen eisen de Fransen dat een ingrijpende hervorming van de Staat prioriteit nummer één is, met een drastische beperking van de overheidsuitgaven. Verder moet Frankrijk veel meer aan vernieuwing gaan doen en de ondernemingsgeest terug zien te krijgen. Andere paradox: als de staat ten diepste moet veranderen, zal de kwaliteit van de publieke dienstverlening wel op peil moeten blijven. Andere troeven van Frankrijk zijn volgens een meerderheid van zijn bewoners nog de kracht van het midden- en kleinbedrijf en de kwaliteit van de producten van Franse makelij (Made in France).

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account