Fransen steeds bezorgder over hoge stookkosten

gazIn vier van de tien Franse huishoudens zal de verwarming in de komende winter lager worden afgesteld. In acht van de tien gezinnen heersen zorgen over de almaar stijgende energiekosten, zo blijkt uit de jaarlijkse barometer Energie-Info, gepubliceerd door de nationale ombudsman voor energie. Volgens de statistieken bevinden 3,8 miljoen huishoudens zich in een moeilijke positie. Het gaat hier om gezinnen waar meer dan 10% van het inkomen van energiekosten moet worden uitgegeven. Het verschijnsel is de laatste jaren toegenomen als gevolg van de snelle stijging van de energierekeningen en de economisch crisis. De ombudsman constateert dat er steeds meer gezinnen zijn met betalingsmoeilijkheden; 19% van de klachten over de energievoorziening handelen over betalingsproblemen en het afgesloten worden. Dat was vorig jaar 15%. Men spreekt van een dramatisch sociale noodzaak die vereist dat er maatregelen komen om de zwakste consumenten te beschermen die in deze tijd van crisis het eerst worden getroffen. ‘Iedereen moet zich deze winter in waardigheid kunnen verwarmen’, aldus de ombudsman energiezaken. Het wetsvoorstel om een bonus-malusregeling in te voeren voor het energiegebruik in huis bevat maatregelen die gunstig zijn voor de meest kwetsbaren, zoals het stoppen van het afsluiten van het elektriciteits- en gasnetwerk in de winterperiode en uitbreiding van de sociale energietarieven tot 4 miljoen huishoudens. Bij een inkomen van een alleenstaande lager dan circa  € 7500 is het mogelijk om een korting te krijgen op de nota van het elektriciteitsbedrijf (deel van het abonnement en de eerste 100 kilowattuur per maand.) Dit tarif électrique de première nécessitié (TPN) is bedoeld voor huishoudens die een stroomabonnement hebben van maximaal 9 kVa. De inkomensgrens wordt met 50% verhoogd als het gezin uit twee personen bestaat, met 30% voor de derde en vierde persoon en met 40% voor meer personen. Sinds vorig jaar profiteren de gezinnen die het gereduceerde stroomtarief ontvangen automatisch van een lager gastarief (aardgas – gaz naturel – in de stedelijke gebieden.) De korting wordt hier berekend op basis van het gasverbruik en het aantal gezinsleden. De maximum uitkering is hier circa € 156. Sinds maart is de gehele toekenning van de tegemoetkoming – rabais social – geautomatiseerd en behoeft men niet zelf meer de aanvrage te doen. Tot nu bleek minder dan de helft (600.000 van de 1,5 miljoen huishoudens) om de TPN (gemiddeld € 90 per jaar) te hebben gevraagd en 300.000 van de 800.000 deden geen verzoek om de korting op de gasrekening te vragen. Het is nog twijfelachtig of het wetsvoorstel bonus-malus zal worden aangenomen, gezien de felle oppositie van rechts en de communisten in het parlement. De ombudsman vertrouwt erop dat de energiereuzen dan vrijwillig met een regeling komen, waarbij wanbetalers niet in de winterperiode worden afgesloten.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account