Fransen na de aanslagen in Parijs

rassemblementWat is er veranderd in de opinie van de Fransen na de aanslagen in Parijs van begin januari ? Hebben de Fransen een andere mening gekregen over de Islam en over de maatschappij? Welke maatregelen moeten er volgens de Fransen genomen worden om tegen religieus extremisme te strijden? Een onderzoek van Ipsos/Sopra-Steria voor Le Monde en Europe 1 onder 1003 personen geeft antwoord op o.a. deze vragen.

Een kleine meerderheid van de Fransen, 53%,  vindt dat er sprake is van een echte oorlog. 47% vindt dit een overdreven term. Van de 53% vindt 84% dat het alleen gaat om een oorlog tegen het djihadistische terrorisme en 16% schat in dat het om een oorlog tegen de Islam in het algemeen gaat. Van deze 16 procent zijn 6 % des sympathisanten van de PS, 16 %  van de UMP et 42 % van het FN). Tweederde van de ondervraagden die menen dat Frankrijk in oorlog is, is van mening dat het die oorlog ook zal gaan winnen.

Opmerkelijk is dat na de aanslagen in Parijs de Islam meer in overeenstemming wordt geacht met de Franse waarden en normen dan voorheen. 51% vindt dat de Islam niet past bij de Franse waarden – dit is 12 % minder dan in januari 2014 en 23 % minder dan in januari 2013. Er zijn meer mensen die vinden dat de Islam niet tegenstrijdig is aan de Franse waarden: 47 %, tegen 37 % een jaar geleden en 26 % twee jaar geleden. Ter vergelijking: 93% vindt dat het katholicisme passend is bij de Franse waarden en 81% vindt dat van het Joodse geloof. Vrouwen zijn toleranter dan mannen met betrekking tot de Islam. 66% van de mensen die vinden dat de Islam niet tegenstrijdig is met de Franse waarden zijn politiek linksgeoriënteerd. Maar 39% van hen stemt UMP en maar 12 % stemt FN.

Voor tweederde van de Fransen is de Islam net zo pacifistisch als alle andere religies en is het djihadisme een verwording van deze religie. Daartegenover staat dan 33 % vindt dat de Islam toch wel de kiemen van geweld en intolerantie in zich draagt, al is geweld niet de belangrijkste boodschap. Ook hier zijn vrouwen iets toleranter dan Franse mannen.

In het dilemma tussen veiligheid en bescherming van de privacy slaat de balans door naar het verhogen van veiligheidsmaatregelen. Een grote meerderheid is voor het nemen van maatregelen die tot doel hebben het religieuze terrorisme te bestrijden, ook als dat de individuele vrijheid beperkt. Het gaat om maatregelen zoals het afluisteren van telefoongesprekken zonder voorafgaande machtiging door de rechter. 71 % is voor deze maatregel. 67 % vindt dat er huiszoekingen moeten kunnen worden gedaan zonder gerechtelijk bevel en 61% vindt dat er ondervragingen van verdachten moeten kunnen plaatsvinden zonder de bijstand van een advocaat. Onder linksstemmers zijn deze maatregelen minder populair.

Een overgrote meerderheid van de Fransen keuren de houding van de regering in de periode na de aanslagen in Parijs goed. Vooral Valls heeft het goed gedaan in de ogen van de Fransen. Op de tweede en derde plaats komen Hollande en Cazeneuve. De minister van justitie Christiane Taubira deed het volgens maar 50% van de ondervraagden goed.

Het feit dat Marine Le Pen niet deelnam aan de nationale demonstratie op 10 en 11 januari, maar in plaats daarvan naar Beaucaire ging in de Gard, waar het eerbetoon aan de slachtoffers veranderde in een politieke bijeenkomst, werd zelfs  onder eenderde van de eigen aanhang niet goed gekeurd.

Over de vrijheid om religies in karikaturen te bespotten, zijn de Fransen verdeeld. Maar 9 % is daartegen. 53% van de ondervraagden vindt dat men in een democratie moet kunnen zeggen wat men wil, en vindt daarom dat het publiceren van de karikaturen normaal is. 38% van de ondervraagden is het persoonlijk niet eens met dit soort karikaturen, maar vindt toch dat in een democratie gepubliceerd en gezegd moet kunnen worden wat men wil.

Over het algemeen zijn de Fransen trots op hun eigen gedrag in de twee weken die op de aanslagen volgden. 93% is van mening dat de Fransen bereid zijn zich en masse te mobiliseren als de Franse waarden bedreigd worden. 89 % constateert met verbazing dat de Fransen meer gehecht zijn aan het land dan gedacht. Ook zijn de Fransen eensgezinder en geliefder in het buitenland dan gedacht.

Ondanks deze nationale cohesie en internationale geliefdheid heeft nog steeds 51% van de ondervraagden niet meer vertrouwen dan vroeger in de toekomst van het land en de maatschappij.

 

Bron: Le Monde

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account