Fransen moeten eraan geloven: weer nieuwe pensioenhervorming

CDe Fransen overheid werkt aan een wetsontwerp om het pensioensysteem te hervormen. Het wordt de derde ingrijpende verandering in de laatste tien jaar. De meest militante vakbonden, ambtenarenorganisaties en groepen politici maken zich al op om zich krachtig te verzetten tegen de nieuwe voorstellen die neerkomen op het langer betalen van premies om in aanmerking te komen voor een volledig pensioen.

De ingrijpende wijzigingen die zijn ingevoerd door de regering-Fillon onder president Sarkozy zijn bij hen nog nauwelijks verteerd. De wettelijke pensioenleeftijd ging toen op termijn omhoog van 60 naar 62 jaar. Voor mensen die al heel vroeg met werken zijn begonnen, bood de nieuwe regering de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan. Nu heeft een commissie aan de regering-Ayrault onder president Hollande voorgesteld het verplichte aantal gewerkte jaren te verhogen van de huidige 41,5 jaar naar 44 jaar. Verder wil de overheid dat de verschillen in pensioenvoorzieningen tussen werkers in het particuliere bedrijfsleven en ambtenaren worden weggenomen en dat ook de vroeg-pensionering van sommige overheidswerkers wordt beperkt. Frankrijk kent nog steeds tal van verschillende types pensioenvoorzieningen. Zo kunnen treinmachinisten al op 50-jarige leeftijd met pensioen (dat wordt 52 in 2022). Personeel van de EDF mag met 55 jaar stoppen met werken (wordt 57 jaar in 2022). Het kabinet onderzoekt de voorstellen en zal aan het einde van de zomer met concrete plannen komen. Want als het pensioenbeleid onveranderd blijft, zal er in 2020 een tekort van € 20 miljard zijn ontstaan. Ook ‘Brussel’ zit Frankrijk achter de broek om haast te maken met de hervormingen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account