Fransen beginnen wat minder pillen te slikken

Frankrijk blijft het Europese land waar de meeste pillen worden geslikt komende uit 48 doosjes per jaar per persoon. Van de verstrekte en vergoede medicijnen wordt ongeveer de helft niet opgebruikt. De gang naar de pharmacie is voor de eenvoudige pilletjes niet meer nodig. In Frankrijk zijn de laatste juridische beletselen weggenomen om via internet 3300 receptvrije geneesmiddelen te kopen.

Het medicijnengebruik in Frankrijk is in 2012 wat gedaald: 1,5% voor de geneesmiddelen op doktersrecept en 0,4% voor de producten in de vrije verkoop. De daling is een première sinds ruim tien jaar. In 2012 werden 40 miljoen doosjes minder gekocht bij de apothekers – op een totaal van drie miljard. Aanleiding voor de daling van gebruik en daarmee van de kosten zijn het uitblijven van belangrijke epidemieën, iets terughoudender voorschrijfbeleid van de artsen, minder terugbetalingen door de Assurance maladie van de Sécu, effect van voorlichtingsacties en wat meer voorzichtigheid naar aanleiding van de medicijnschandalen als Mediator en de nieuwe generaties anti-conceptiepil.

Maar Frankrijk blijft dus het Europese land waar de meeste pillen worden geslikt komende uit 48 doosjes per jaar per persoon. Van de verstrekte en vergoede medicijnen wordt ongeveer de helft niet opgebruikt. De gang naar de pharmacie zal binnenkort voor de eenvoudige pilletjes niet meer nodig zijn. In Frankrijk zijn de laatste juridische beletselen weggenome om via internet 3300 receptvrije geneesmiddelen te kopen. Per 1 maart moeten deze medicamenten online vrij verkrijgbaar zijn. Frankrijk voldoet daarmee dan aan een Europese richtlijn die in 2011 werd uitgevaardigd. Apothekers roepen al dat zij ‘bezorgd’ zijn voor de volksgezondheid nu internet-kopers niet meer kunnen worden gewezen op mogelijke gezondheidsrisico’s bij gebruik van zelf gekochte medicijnen buiten de apothekers om.

Inmiddels is discussie ontstaan over het nut van het massaal voorschrijven van anti-cholesterolpillen. De standpunten over het vraagstuk lopen uiteen van: ‘slechte cholesterol bestaat niet, is een uitvinding van de farmaceutische industrie’ tot ‘het preventieve gebruik van de statines vermindert de kans op hart- en vaatziekten’. Vijf miljoen Fransen gebruiken de anti-cholesterolpillen, die volgens tal van studies nuttig zijn voor sommige patiënten voor wie in 10% van de gevallen de sterfte aan hart- en vaatziekten blijkt te zijn gedaald. Het gaat om groepen met verhoogd risico, zoals lijders aan suikerziekte samen met hoge bloeddruk en tabaksgebruik. In de meeste overige gevallen is het nut van het massale gebruik van de pillen niet aangetoond. Niettemin schrijven veel artsen het middel voor uit ‘zekerheid’ en uit routine. Baat het niet, het schaadt ook niet.
(17.02.13)

©2022 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?