Fransen beginnen genoeg te krijgen van het praten over homohuwelijk

Taubira3De Fransen geloven het nu wel met de discussie over de invoering van het homohuwelijk in hun land. Men vraagt zich af of regering en parlement zich niet met gewichtiger zaken kunnen gaan bezighouden, zoals de bestrijding van de werkloosheid en het scheppen van een goed ondernemingsklimaat. Het parlement – Assemblée nationale en Sénat – hebben twee weken uitgetrokken om te palaveren over de invoering van ‘het huwelijk voor allen’. Zelfs is voorzien dat tijdens de weekeinden moet worden doorvergaderd, onder meer doordat de oppositie ruim 5000 amendementen op het voorstel heeft ingediend. Een vaker toegepast obstructiemiddel bij controversiële onderwerpen in de Franse volksvertegenwoordiging. Uit een enquête, gehouden op de dag van het begin van de beraadslagingen, blijkt dat 72% van de Fransen meent dat er nu lang genoeg over is gepraat en dat het onderwerp zelfs vervelend begint te worden. Het ongenoegen over de oeverloze discussies leeft bij alle partijen, het sterkst bij de socialisten en de extreem rechtsen. Minister van Justitie Christiane Taubira (foto) koos op het niet meest handige moment voor uitgeven van een circulaire waarbij aan uit draagmoederschap in het buitenland geboren kinderen automatisch de Franse nationaliteit wordt verstrekt. Het certificaat van nationaliteit zal voortaan worden verstrekt aan elk in het buitenland geboren kind van een Franse vader en een draagmoeder, mère porteuse. Het draagmoederschap is overigens verboden in Frankrijk zelf (maximaal een jaar gevangenisstraf et € 15.000 boete), reden waarom veel homostellen hun toevlucht tot het draagmoederschap zoeken in het buitenland en bij de geboorte veel administratieve problemen ondervinden bij een terugkeer met de baby in Frankrijk. Deze kwestie en die van de kunstmatige zwangerschappen bij lesbiennes zijn inmiddels uit het wetsvoorstel ‘mariage pour tous’ gehaald en zullen in maart afzonderlijk worden behandeld bij de bespreking van een nieuw wetsvoorstel.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account