Franse weggebruikers komen met voorstellen

rammelstrokenDe Franse automobilistenvereniging 40 millions d’automobilistes heeft een gids uitgegeven en aangeboden aan de Franse overheid met aanbevelingen van verkeersgebruikers om de veiligheid op de weg te verbeteren. Bij een onderzoek van Corsica tot Calais zijn 5300 automobilisten, voetgangers en vrachtwagenchauffeurs ondervraagd om met voorstellen te komen die afwijken van het repressieve beleid van de overheid in verkeerszaken.

Zo is voorgesteld het aanleggen van rammelstroken (maken lawaai als een auto van de weg af dreigt te raken) ook toe te passen bij de secundaire wegen. Het in slaap vallen tijdens het autorijden is een belangrijke doodsoorzaak in het verkeer. Ook is gepleit voor de plaatsing van rustplekken langs de autoroutes, zogenaamde bars à sieste. Op die plekken moeten ook mogelijkheden komen om mobiel te telefoneren of om sms’jes te versturen of te lezen. Drie van de tien autombilisten erkennen dat zij al rijdend de sms’jes lezen (11% in 2011) en 13% meldt zelfs de berichtjes te versturen tijdens de rit.

De algemene afkeer tegen de automatische radarinstallaties bij snelheidscontroles is groot. Dit jaar zouden de boetes via radarinstallaties wegens te snel rijden en het negeren van rode verkeerslichten tot € 800 miljoen kunnen oplopen, ruim 6% meer dan vorig jaar. Voor 2014 houden de beheerders van de Franse schatkist rekening met een opbrengst van € 870 miljoen. Maar er zijn ook kosten bij het werken met de installaties: circa € 220 miljoen per jaar. Te denken valt aan de kosten van afhandeling van de boetes, aanschaf van nieuwe flitspalen en herstel van vernielde apparaten. De per saldo stijgende opbrengsten zijn te danken aan de uitbreiding van het aantal installaties die tot bekeuringen leiden (4200 nu) en de betaling van boetes door buitenlanders die bij overtredingen in Frankrijk sinds enige tijd in eigen land worden geïncasseerd.

De ondervraagde verkeersdeelnemers wensen naast een vermindering van dit repressieve beleid liever een duidelijker signalering van verkeerssituaties die gevaarlijk zijn. Een andere aanbeveling is het verminderen van het aantal verlichte reclameborden langs de weg die de aandacht afleiden; Voetgangers wensen oversteeklichten die een signaal afgeven van de nog resterende wachttijd om te kunnen oversteken. In steden is de huidige situatie hierbij voor oudere mensen zorgelijk, er gebeuren veel ongelukken. De vereniging 40 millions d’automobilistes meent aan de hand van de binnengekomen aanbevelingen te kunnen becijferen hoeveel levens gespaard kunnen worden bij realisering van de voorstellen: alles bijeengenomen 1996 mensenlevens.

Volgens een ander onderzoek (van enquêtebureau Ifop voor Readers´s Digest en verzekeraar MMA) meent 95% van de Fransen dat zij de wegenverkeerswet goed kennen en 83% vindt het noodzakelijk dat de deze code de la route geregeld wordt herzien. Drie van de vier menen bovendien dat een medische controle gewenst is voor bestuurders van 65 jaar en ouder, 8 miljoen in getal. Frankrijk kent nog geen systeem van controle van oudere rijders op zaken van gezondheid en kennis van de regels. De 65-plussers zelf zijn niet al te opgetogen over de verplichting om te worden gekeurd, slechts 60% is voorstander van deze maatregel. Al in 2002 is een plan ingediend om medische controles te laten uitvoeren, maar het is er niet van gekomen. In 2012 was er sprake van de keuringen uit te voeren voor 70-jarigen en ouder, maar ook dit voornemen is nog geen wet. Frankrijk blijft daarmee één van de spaarzame Europese landen waar het rijbewijs levenslange geldigheid heeft. In de meeste landen is de geldigheidsduur na de leeftijd van 70 jaar gelimiteerd tot tien jaar.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account