Franse verkeersgebruikers nog steeds onhebbelijk in spitsuur

verkeersgedragTijdens de spitsuren in het verkeer van de grote steden in Frankrijk blijven talrijke verkeersgebruikers nog te vaak een agressief verkeersgedrag vertonen, dat soms ronduit beledigend is. In een nieuw onderzoek hebben verzekeraar MMA en opiniebureau OpinionWay aangetoond dat de mentaliteit achter het stuur nog steeds niet is verbeterd. Van de ondervraagde personen zegt 85% dat zij in het drukke stadsverkeer zenuwachtig zijn als zij tijdens het spitsuur moeten rijden, 41% voelt zich onzeker achter het stuur en 8% erkent zich altijd op te winden over de andere verkeersdeelnemers. Op de vraag waarom men zich dan zo opwindt, zegt 73% dat het onbeschofte rijgedrag van de andere bestuurders tot grote ergernis leidt, zoals het pardoes parkeren van een auto op een verkeerde plaats, het slordig en gevaarlijk rijden en het niet respecteren van de voorrangsregels. Een derde van de autorijders ergert zich aan de files zelf en de vertraging die zij opleveren en meldt dat dit op zichzelf een reden tot agressie kan zijn. Vrijwel iedereen (92%) is het erover eens dat boos worden achter het stuur slechts leidt tot risicovol gedrag en 84% erkent dat dergelijke gedragingen geen tijdwinst opleveren. 87% van de rijders geeft ook toe dat de veiligheid in het drukke stadsverkeer aanzienlijk zou toenemen als de mensen wat vriendelijker waren. Het bekende verhaal van de kip en het ei…..

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account