Franse schoolprestaties blijven matig scoren

-In het befaamde klassement van de uitgebreide studie Pisa over de schoolprestaties onder de landen van de OESO (Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling) blijft Frankrijk matig scoren met een matige 24e positie van drie getoetste leerlingen vanaf 15 jaar. In Nederland is de score 13 punten. Uit de talrijke onderzoeken die over de prestaties van 2012 zijn gedaan, blijkt voor Frankrijk de middenschool van het collège de zwake schakel te blijven.

Te veel matig presterende jongeren haken af of komen moeilijk mee gezien het starre onderwijssteem, waarbij er vooral aandacht is voor de gemiddelde schoolprestaties. Onrustbarend noemen Franse onderwijskundigen dat een land als Frankrijk aanzienlijk minder presteert dan een land als Vietnam. Meer in het algemeen zou Frankrijk volgens de becijferingen een voorbeeld kunnen nemen aan Polen, maar ook in de meer traditionele onderwijslanden als Amerika, Nederland of Duitsland. De oudere onderwijzers met meer ervaring en goede prestaties vertrekken uit de zwakke scholen en geven les op de betere scholen of particuliere instellingen. In landen als Duitsland, Portugal en Estland zijn op dit punt grote hervormingen doorgevoerd, waarbij de sterke leraren ingezet worden op de wijken met achterstanden.

Afvallers in de zwakken Franse wijken worden te weinig bijgespijkerd, mede ook door het onvermogen van onderwijsgevenden die nauwelijks het vak van pedagogische vorming hebben meegekregen. Individueel les of het werken in kleine groepen past nog niet in het Franse systeem, waarin het gehele onderwijs nog steeds centraal wordt geregeld. Het zijn de aloude kenmerken van het Franse schoolsysteem, dat sinds 2003 door Pisa aan de kaak wordt gesteld, zonder dat een begin van vooruitgang wordt geboekt. Het fnuikende systeem van de competitiedrang met het stelsel van prijzen en straffen, doet nog steeds opgeld. De OESO blijkt niettemin tamelijk optimistisch over de projecten van de nieuwe minister van Onderwijs Vincent Peillon die echt aan hervormingen zegt te willen werken in het basisonderwijs. Want nog steeds blijkt 20% van de kinderen na de lagere school vrijwel niet te kunnen lezen, schrijven of rekenen. Jaarlijks haken 150.000 leerlingen van 16 jaar af zonder het bezit van een diploma. Er gaat echter nog lange tijd voorbij voordat de vorming van onderwijzers zo ver is gemoderniseerd, dat er vruchten kunnen worden geplukt. Want alleen met het aanstellen van 60.000 nieuwe onderwijsmensen extra komt de cultuuromslag niet op gang.

Nog enkele scores op de gebieden taal, rekenen en natuurkunde: Nummer 1 Shanghai, 2 Singapore, 3 Hong Kong, 4 Korea, 5 Japan, 6 Taipei 7, Finland, 8 Estland, 9 Liechtenstein, 10 Macao, 11 Canada, 12 Polen, 13 Nederland, 14. Zwitserland, 15 Vietnam, 16 Duitsland, 17 Ierland, 18 Australië, 19 België, 20 Nieuw-Zeeland, 21 Engeland, 22 Oostenrijk, 23 Tsjechië en 24 Frankrijk.

Reageren kan op het forum

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account