Franse Rekenkamer: staat lijdt aan controle-, regel- en bemoeizucht

Rekenkamer5In een vernietigend rapport heeft de Franse Algemene Rekenkamer (la Cour des comptes) vastgesteld dat de Franse staatsorganisatie een doolhof is, gespeend van elke rationele organisatie, verstoken van enige doelmatigheid en in beslag genomen door een administratieve druk die het onmogelijk maakt zijn taken uit te voeren. Erger nog, de staat brengt schade toe aan de andere partners van de Franse samenleving. Hoe kan het eigenlijk anders in een land waar de publieke macht zich met alles wenst te bemoeien en niemand vertrouwt?

De eerste lering die de Rekenkamer uit een diepgravende studie over het functioneren van de staat en de lagere overheden trekt, is het fiasco van de hervormingen. Deze blijven beperkt tot bescheiden aanpassinkjes hier en daar, terwijl een grote schoonmaakactie in de wildgroei van de bestuurslichamen nodig is. De bevoegdheden van de staat overlappen die van andere overheden en de verantwoordelijkheden lopen door elkaar heen. En dat alles op kosten van de belastingbetaler. De twedee les die het Cour des comptes opdist, is de bemoeizucht van de staat die overal zijn tentakels heeft uitgestoken. Hij houdt zich met van alles bezig en bezit daarbij geen andere reden dat het uitstrekken van zijn greep op de maatschappij. Voorbeeld: de prefecten van de departementen, een soort Commissarissen van de Koning, ontvingen in 2012 bijna 80.000 pagina’s aan circulaires om toezicht te houden op wat de burgers en kleine overheden en diensten allemaal uitspoken. Details worden daarbij niet geschuwd. In zijn reglementeergekte heeft de regering zelfs een circulaire het licht doen met 27 pagina’s over hoe een kippenhok eruit moet zien.

De Franse burger financiert de ambtenaren die belast zijn met dergelijk schrijfwerk, het lezen van dergelijke missives en ook nog het toezicht houden op de naleving ervan. Ongelukkigerwijs, zo meldt de Rekenkamer, neemt onder François Hollande deze waanzin van economische en sociale controle toe. Een minister stelde onlangs voor regels in te voeren voor de ‘drives’, de onderdelen van de supermarchés waarbij online boodschappen kunnen worden besteld. De enige rechtvaardiging hiervoor was dat voor deze nieuwe sector nog geen regelgeving was gemaakt. Er bestaat geen vrijheid om zonder last van de staat zaken te ondernemen. Volgens het rapport is die controlezucht de zoveelste getuigenis van de economische en democratische mislukking van Frankrijk. Niets mag of kan zonder toestemming of instemming. In een democratie zou vrijheid de regel moeten zijn. In Frankrijk is het een uitzondering geworden. Het zijn de conclusies van de Franse Rekenkamer over Frankrijk.

Reageren kan op het forum

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account