Franse Rekenkamer geeft onderwijsbeleid dikke onvoldoende

COURS DE RATTRAPAGE EN LYCEEHet Franse onderwijs presteert niet steeds matiger wegens een gebrek aan middelen of personeel, maar door een slechte organisatie en een gebrekkige gebruikmaking van bestaande middelen. Aldus de harde kritiek van de Franse Algemene Rekenkamer (Cour des comptes). De manier waarop het centralistisch geleide openbare onderwijssysteem werkt, is in feite sinds het midden van de vorige eeuw niet veranderd. De financiële inspanningen die Frankrijk zich getroost bevinden zich op een vergelijkbaar of zelfs hoger niveau dan in landen waar het schoolsucces veel groter is.

In Frankrijk werken 837.000 lesgevenden voor wie in 2012 een salaris van meer dan € 50 miljard werd uitgekeerd, 17% van de algemene begroting van het land. Het verslag van de Rekenkamer volgt op de aangekondigde hervorming van met name het kleuter- en basisonderwijs, waarbij in de komende jaren veel nieuwe banen nodig zijn. Over de gehele regeerperiode van François Hollande zouden de circa 70.000 door voorganger Nicolas Sarkozy geschrapte banen vrijwel geheel weer worden gecompenseerd door de aanstelling van 60.000 nieuwe onderwijsmensen. Volgens Didier Migaud, hoofd van de Rekenkamer, gaat het niet om het aantal leerkrachten maar om de manier waarop deze worden ingezet. Bij het onderzoek naar de aanstelling van leerkrachten in de onderwijsgebieden (de académies) van Versailles, Lille, Nantes, Bordeaux en Limoges, is gebleken dat deze niet zijn aangepast aan behoefte van de leerlingen. Het bekende Franse probleem blijft zich nog steeds voordoen: jonge, onervaren onderwijzers en vervangers worden ingezet in ‘moeilijke’ scholen, terwijl de meer ervaren onderwijsgevenden liever naar aantrekkelijke gebieden wegtrekken. In de salarissfeer moet deze scheve verhouding worden rechtgetrokken, zo beveelt het Cour des comptes aan. Een onderwijzer (‘instituteur’ op een
basisschool) begint met € 1801 netto per maand en komt op € 2135 in het midden van zijn of haar loopbaan, dat is onder het gemiddelde van de salarissen van de OESO-landen. In het vervolgonderwijs van collège en lycée ontvangt een gecertificeerde ‘professeur’ € 1843 als aanvangssalaris en een volledig bevoegde professeur begint in het middelbaar onderwijs met € 2286. Halverwege de loopbaan groeien deze salarissen tot € 2473 en € 3216. De inkomens van de Franse leraren liggen 15 à 20% lager dan in de meeste Westerse landen, maar het aantal leerkrachten en niet-lesgevenden is in Frankrijk relatief erg hoog, zodat de totale onderwijsuitgaven boven de OESO-gemiddelden liggen.
Directeuren van openbare scholen zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om zelf kandidaten te selecteren die passen in de specifieke behoefte van de school. Dit gebeurt wel in de privé (katholieke) scholen, maar dit is vloeken in de kerk bij het landelijke publieke onderwijs. Een school is geen onderneming, volgens deze aloude zienswijze. Een decreet van de vorige minister van Education nationale om elke drie jaar functioneringsgesprekken met leerkrachten van het middelbaar onderwijs in te voeren, werd hevig bestreden door
de vakbonden. Een dag na de het aantreden van president Hollande werd het decreet dan ook al weer ingetrokken.

Reageren kan op het forum

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account