Franse regering stelt bescheiden pensioenhervorming voor

Ayrault4De Franse minister-president Jean-Marc Ayrault heeft na twee dagen van overleg met de sociale partners een voorstel gelanceerd om de tekorten van het Franse pensioenstelsel te helpen beteugelen. Hij heeft niet gekozen voor een verhoging van de sociale belasting CSG of voor een verhoging van de pensioenleeftijd, maar voor een geleidelijke verlenging van de duur van de premiebetaling tot 43 jaar om voor een volledig pensioen op 62-jarige leeftijd in aanmerking te komen. Daarnaast komt er een kleine premieverhoging tot 2017.

Frankrijk kent niet het Nederlandse systeem van pensioenopbouw via het arbeidzame leven, maar hanteert het omslagstelsel (zoals de AOW in Nederland) waarbij de huidige werkende generatie premie betaalt voor de gepensioneerden van nu. Voor de periode tussen 2020 en 2035 wordt zonder ingrijpen gerekend op een tekort van € 21 tot € 27 miljard. De verhoging van de pensioenpremie door werkgevers en werknemers komt neer op 0,15 punten in 2013 en daarna met 0,05 punt per jaar tot en met 2017. Daarnaast wordt de duur van de premiebetaling verlengd van 2020 tot 2035 in een ritme van een kwartaal per drie jaar. In 2035 kunnen personen die in 1973 zijn geboren een volledig pensioen genieten na het betalen van premie gedurende 43 jaar, tegen 41,5 jaar in 2020 voor personen die in 1956 zijn geboren. Vanaf 2015 zal ook een regeling van kracht worden, waarbij werknemers die zwaar werk verrichten (nachtdiensten, gevaarlijke omstandigheden) extra punten kunnen verwerven om eerder met pensioen te kunnen gaan. Deze compte compte personnel de prévention de la pénibilité zal door de werkgevers worden gefinancierd en kan ook worden bestemd om in deeltijd te gaan werken of een omscholingscursus te volgen. Bijna 20% van de werknemers zal van deze regeling gebruik kunnen gaan maken.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account