Franse regering is nu wel klaar met de belastingverhogingen

Cahuzac3Op de dag dat de Franse filmacteur Gérard Depardieu de lunch gebruikte in de presidentiële residentie van het Russische staatshoofd Wladimir Poetin aan de Zwarte Zee, vertelde de Franse gedelegeerd minister van Begrotingszaken Jërôme Cahuzac voor de Franse radio dat de regering nu wel klaar is met de verhoging van de belastingen. Frankrijk is tamelijk in rep en roer over de strapatsen van de steenrijke drinkebroer Depardieu die vluchtte voor het Franse fiscale regime jegens de allervermogendsten. Hij leek wegens de supertaxe van 75% in eerste instantie zijn toevlucht te zoeken in het grensgebied met België, maar de Russische media melden dat hij ook een rondtocht maakt in Rusland om aldaar een optrek te bemachtigen. De Fransen zijn over het algemeen niet zo blij met het media-optreden van de vedette van het veelal door de staat medegefinancierde filmdoek.

De Franse Grondwettelijke Raad die wetten op hun deugdelijkheid moet beoordelen, wees een aantal belastingwijzigingen af, waaronder de veelbesproken bijzondere tijdelijke belasting van 75% op inkomens die het miljoen euro overstijgen. Over het meerdere boven dat miljoen zou driekwart aan de staat dienen te worden overgedragen, die daarmee – circa € 200 miljoen – mooie dingen zou kunnen doen bij het saneren van de doodzieke overheidsfinanciën, zoals staatsschuld en begrotingstekorten. De opbrengst van de belasting is miniem in verhouding tot de tekorten en schulden, maar de maatregel was vooral symbolisch bedoeld. Uiterlijk in de herfst van dit jaar komt Cahuzac met een wat zorgvuldiger geformuleerde heffing van vermoedelijk weer 75% op de allerhoogste inkomens. Bovendien zal die maatregelen niet voor twee jaar gelden, maar gedurende de gehele resterende regeerperiode van Hollande en zijn kabinet.Ook werd een dag vóór zijn radio-optreden gemeld dat bijzonder fiscale voordelen op dividenden van naar Zwitserland uitgeweken Fransen zijn beëindigd.

Na de aanvaarding door de volksvertegenwoordiging van de financieringswet voor 2013, zal de overheid niet meer komen met nieuwe belastingverhogingen, aldus meldde de begrotingsminister. Want er is al het nodige op dat terrein gebeurd. Om enkele zaken te noemen: voor het tweede achtereenvolgende jaar wordt het schijventarief voor de inkomstenbelasting niet gewijzigd, derhalve geen inflatiecorrectie. Er is een nieuw tarief bij gekomen, 45% op inkomens boven € 150.000. Inkomens uit rente, dividend en winst uit beleggingen zullen voortaan via de inkomstenbelasting worden belast en niet meer via de bevrijdende voorheffing die gunstiger uitpakte voor de hoge inkomens. Renteopbrengsten tot € 2000 blijven belast met het forfait van  24%. Het plafond van het vaste arbeidskostenforfait zakt van € 14.157 naar € 12.000 (werkelijk gemaakte arbeidskosten mogen nog wel worden opgevoerd). Het voordeel van het gebruikmaken van fiscale aftrekposten mag niet meer zijn dan € 10.000, dat was € 18.000. Het oude tarief op de vermogensbelasting komt weer terug, 0,5% tot 1,5%. Hierbij is ook het maximum teruggebracht van te betalen belastingen door een fiscaal huishouden van 75% van de totale inkomsten.

De voorganger van begrotingsminister Cahuzac, het UMP-lid Valérie Pécresse onder Sarkozy, liet in een kranteninterview noteren dat Frankrijk de risée van de wereld is geworden met de affaire-Departdieu. De belastingen mogen niet op beslagleggingen lijken, in Frankrijk is nu de fiscale tolerantiegrens overschreden, aldus de oud-minister. Zulk een beleid veroorzaakt het vertrek van de rijken en, wat veel erger is volgens Pécresse, het mogelijk verplaatsen van banen en hoofdkantoren van ondernemingen dat zich zal vertalen in de werkloosheidscijfers.

Reageren kan op het forum

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account