Franse regering brengt wat fiscale versoepelingen aan

belastingen8Hoewel de grote lijnen van de fiscale lastenverzwaring blijven gehandhaafd, zullen bij sommige maatregelen enige versoepelingen worden aangebracht. Bij de uitwerking van de plannen is gebleken dat hier en daar ongewenste situaties ontstaan. De Franse ministerraad zal oordelen over de voorstellen die voorzien in overheidsbesparingen van € 10 miljard in 2013, onder meer te bereiken door ambtenarenbanen te schrappen op het Ministerie van Economische Zaken. Voorts zullen huishoudens en ondernemingen samen € 20 miljard aan extra belasting moeten opbrengen. Zo zal er een belastingtarief van 75% komen op inkomens boven € 1 miljoen en zal de belasting op kapitaalinkomsten (rente, beleggingsopbrengsten) gelijk worden getrokken met de belasting op arbeid. Het onderwerpen van kapitaalinkomsten aan het schijventarief kan ongelukkig  uitpakken voor de hogere inkomens die in plaats van 20 of 24% vaste belasting nu volgens het schijventarief voor de inkomstenbelasting worden aangeslagen. De druk zal dan kunnen oplopen tot 30%, 41% en zelfs 45%, het nieuwe tarief voor inkomens boven € 250.000. Ook de aanpassing van het tarief van de taxe sur la plus-value (19%) aan het schijventarief voor de Franse inkomstenbelasting zal voor Franse belastingplichtigen voor problemen kunnen zorgen. De  huiseigenaren met hoge inkomens zullen nauwelijks meer hun vakantiewoning (kunnen) verkopen. De regering heeft daarom besloten om op zijn minst in 2013 het tarief van 19% te handhaven. Er komt zelfs een algemene aftrek van 20%. De vrijstelling van 50% op de vermogensbelasting ISF zal gehandhaafd blijven voor investeerders in het midden- en kleinbedrijf. Eerder was er het plan om ook hierop te gaan beknibbelen.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account