Franse president op de Europese toer

Hollande persco
Een jaar na zijn aantreden heeft de Franse president François Hollande via een persconferentie zijn volk en Europa laten weten dat hij zal doorgaan met het invoeren van grote hervormingen in een klimaat van soberheid in de begroting. Het Franse staatshoofd, ongekend impopulair in deze tijd van economische crisis, trachtte in een lang betoog de 400 in het Elysée verzamelde journalisten duidelijk te maken er beslissingen zullen komen: ‘Ik ben hier niet om populair te zijn, het gaat erom dat de juiste beslissingen worden genomen’. De president richt zich daarbij vooral op ‘Europa’.

Hij wil dat de eurozone van 17 EU-landen een eigen regering krijgt en een eigen president, die ervoor moeten zorgen dat Europa uit haar lethargie komt. Deze regering zou moeten toezien op harmonie en sociaal beleid binnen de eurozone en moet het mogelijk maken de economische ongelijkheden en verschillen in belastingsystemen uit de weg te ruimen. Zo’n nieuwe regering moet dan elke maand bijeenkomen om de problemen aan te pakken. Voorzitter van de eurogroep, bestaande uit de ministers van Financiën van 17 landen, is nu de Nederlander Jeroen  Dijsselbloem.

Daarnaast verlangt de president in nog vage bewoordingen een sociaal plan van € 6 miljard om te investeren in jongeren die aan het werk moeten, een energieplatform en een integratieplan voor zaken als industriepolitiek en communicatie. In eigen land is terughoudend gereageerd op de verklaringen van de president, ondanks de verzekering dat de strijd zal worden aangebonden tegen de recessie en de werkloosheid en dat een ‘offensief’ zal worden gevoerd voor meer economische groei. Krachtige taal van de president ‘normal’, die niettemin van mening blijft verschillen met de opvattingen van zijn belangrijkste Europese partner, het Duitsland van Angela Merkel. De twee sleutelfiguren denken nog verschillend over de oplossing van de crisis. Hollande verlangt soepelheid in de regelgeving rond het terugdringen van de staatsschuld, Merkel verlangt meer discipline en wil dat de landen eerste hun eigen financiën op orde hebben en dan de noodzakelijke hervormingen doorvoeren om de te lang durende economische crisis uit het slop te halen. Kortom, de twee belangrijkste europartners zijn het nog niet eens over de aanpak. ‘Brussel’ daarentegen, althans het dagelijkse bestuur de Europese Commissie, vertrouwt erop dat Frankrijk zijn zaken op termijn op orde zal krijgen en zal toestaan dat het land twee jaar uitstel krijgt om het begrotingstekort op 3% te krijgen. De toezegging werd gedaan op de dag dat Frankrijk statistisch gezien in een recessie is komen te verkeren, samen met nog acht andere landen.

Reageren kan op het forum

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account