Franse parlement buigt zich over hervorming van schoolsysteem

Peillon2
De Franse Tweede Kamer is begonnen aan de beraadslaging over een grondige hervorming van het onderwijssysteem, waarbij veel aandacht wordt geschonken aan een betere opleiding van leerkrachten, het tegengaan van vroegtijdige schoolverlating en het terugdringen van het grote aantal zittenblijvers. Deze maatregelen stijgen uit boven de plannen om de onderwijsweek weer terug te brengen van 4,5 dag en de zomervakantie aanzienlijk te bekorten.

Het debat in de Assemblée nationale zal een week duren
o.m. wegens het grote aantal ingediende amendementen van 661. In april zal de Franse Eerste Kamer delibereren, zodat aan het begin van de zomer de nieuwe wet van kracht wordt en bij de Rentrée van september kan worden ingevoerd. François Hollande heeft 60.000 nieuwe arbeidsplaatsen in het onderwijs beloofd: 54.000 in het traditionele schoolsysteem van basisschool, collège en lycée, 5.000 in het hogere vervolgonderwijs en 1000 in het landbouwonderwijs. Tussen 2007 en 2012 zijn onder het bewind van Nicolas Sarkozy ongeveer 80.000 onderwijsbanen geschrapt. De wet voorziet in het oprichten van pedagogische academies die meer aandacht schenken aan de pedagogische opleiding van de leerkrachten, een aspect waar tot nu toe weinig aandacht werd besteed. Vooral in achterstandswijken wreek zich dit tekort aan vaardigheden, dat leidt tot veel mislukkingen op school. Ook aan de heel kleintjes, jonger dan drie jaar, zal in deze wijken meer aandacht moeten worden geschonken, zonder daarbij op de maternelles al te beginnen met lesjes als rekenen en taal. Op de basisschool en op de collèges blijven nog te veel leerlingen zitten. Het nut van het nog een jaartje overdoen is omstreden en zittenblijven kost te veel geld. Minister Vincent Peillon (foto) heeft een wetsvoorstel ingediend om het doubleren te beperken. Hij denkt het aantal zittenblijvers in de komende vijf jaar met de helft te kunnen terugbrengen. Hoewel het Franse onderwijssysteem – rigide en centralistisch bestuurd – erin is geslaagd het aantal zittenblijvers in de laatste 25 jaar te verminderen, blijven nog te veel leerlingen van de primaires, de collèges en ook de lycées te blijven zitten. Op Europees niveau haalt Frankrijk lage cijfers. Op de école élémentaire (in het spraakgebruik nog steeds de primaire) blijft bijna 18% van de kinderen een keer zitten en op het collège bijna een kwart. Het doubleren kost € 8000 per leerling van een collège en zelfs € 10.500 op een lycée, zo blijkt becijferd te kunnen worden. De minister denkt aan het invoeren van cycli van perioden van drie jaar, waarna besloten over de passage. In deze langere leerperiode kunnen leerlingen beter in hun eigen tempo vorderingen maken op school, zo is de gedachte. Velen uit de onderwijswereld zien de bepleite verandering vooral als een vorm van bezuinigen. Ook het vergroten van de burgerzin zal nadrukkelijker op de scholen tot uiting komen via het propageren van het hebben van respect voor anderen, hun afkomst en verschillen en van de maatschappelijke gelijkheid tussen man en vrouw. Leerlingen zullen naast het nationale volkslied La Marseillaise ook het Europese volkslied moeten leren, terwijl de Franse tricolore aan de schoolgevel zal gaan wapperen. Deze uiting is niet verplicht.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account