Franse overheid wil midden- en kleinbedrijf oppeppen

PellerinDe minister voor het midden- en kleinbedrijf Fleur Pellerin (foto) gaat een campagne beginnen om de Franse ondernemingszin en vooral die van de kleinere bedrijven te verbeteren. De mentaliteit moet veranderen om het mogelijk te maken een goed ondernemersklimaat te ontwikkelen. Frankrijk moet het land worden waar het goed is om te investeren. In de afgelopen drie maanden hebben 350 betrokkenen zoals ondernemers, volksvertegenwoordigers, ambtenaren van ministeries en vakbondsmensen gestudeerd op de blokkades die verhinderen dat het midden- en kleinbedrijf zich voldoende ontwikkelt.

Er zijn ruim 40 voorstellen geformuleerd die moeten helpen de bedrijven weer laten investeren, hun marges te verbeteren, banen te scheppen en de economische groei te laten terugkeren. Te denken valt aan het scheppen van een klimaat – o.m. via fiscale- en financieringsmaatregelen – waarin buitenlandse investeerders naar Frankrijk komen. Maar eerst zal moeten worden gewerkt aan een mentaliteitsverandering en moeten de Fransen ophouden met zichzelf te onderschatten, dat lijkt een nationale sport te zijn geworden, aldus de minister. Zij heeft kritiek op het ‘French-bashing’ door eigen mensen in het buitenland, hetgeen een verwoestende invloed heeft op het imago van Frankrijk en zijn economie. Fleur Pellerin wijst in dit verband graag naar de Verenide Staten waar de universiteiten het mogelijk maken dat jonge bedrijven zich  ontwikkelen, zoals Facebook. In Frankrijk is het niet voldoende om studenten te helpen bij het opzetten van hun project. Er zal in een vroeg stadium een begin moeten worden gemaakt met het wakker maken van de geesten, direct al op de collèges. De leerlingen moeten opgewekt worden om te denken aan initiatief en vernieuwing. In de zomer komen hierover concrete plannen.
Aan het begin van 2013 telde Frankrijk 1,9 miljoen inwoners van 15 tot 30 jaar die of niet naar school gaan, of zonder werk zitter of geen enkele beroepsopleiding volgen. 900.000 jongeren hebben de schoolopleiding zonder diploma afgesloten en maken daardoor vrijwel geen kans op een baan. De aantallen zijn hoger dan elders in Europa, leert een analyse van de Raad voor Economische Analyse. Men pleit daar voor het nemen van twee typen maatregelen: bevordering van de ontwikkeling van beroepsopleidingen gecombineerd met werk en de aansporing van ondernemingen om deze categorie jongeren op te nemen. Het programma leren/werken blijkt in Duitsland succesvol, 50% van de betrokken jongeren maakt gebruik van deze mogelijkheden, in Frankrijk nog slechts 25%.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account