Franse overheid: verbetering onderwijskwaliteit moet beginnen bij kleuter- en basisschool

maternelleNadat eerder al de Franse Tweede Kamer – Assemblée nationale – haar goedkeuring heeft gegeven, buigt nu ook de Eerste Kamer – Sénat – zich over het wetsvoorstel om het schoolonderwijs te hervormen. Omdat ook volgens Franse onderwijsdeskundigen de eerste schooljaren beslissend zijn voor de verdere leerontwikkeling van het kind, is het wetsontwerp gericht op een verbetering van de kwaliteit van dat onderwijs, nu nog te traditioneel van opzet en weinig rekening houdend met leerlingen die problemen hebben met het passen in het strakke lesregime.

Met de aanstelling van 21.000 nieuwe banen – 14.000 voor het kleuter- en basisonderwijs – in de regeerperiode van François Holland moet er een einde komen aan de matige beheersing van de fundamentele vakken als lezen, schrijven en rekenen bij kinderen uit de zogenaamde moeilijke wijken. De onvoldoende beheersing van deze vakken leidt later op collège tot achterstand en te hoge uitvalcijfers. 15% van de scholieren die naar het collège gaan, hebben ernstige problemen met de basisvakken. De extra mankracht moet er ook voor zorgen dat er meer aandacht komt voor het opheffen van de ongelijkheden tussen de scholen. Gemeten naar gemiddelden van de OESO-landen besteedt Frankrijk 30% minder overheidsgeld aan het basisonderwijs. Voor het kleuteronderwijs komen 3000 posten beschikbaar om zorg te bieden aan kinderen jonger dan drie jaar. Men meent dat een vroegtijdig schoolleven een middel kan zijn om kindertjes uit de zwakkere milieus te behoeden voor het later mislukken op school.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account