Franse overheid geeft toe aan eisen van ambtenaren

carence

Onder president Nicolas Sarkozy werd vorig jaar ook voor ambtenaren een wachtdag in het leven geroepen: de eerste ziektedag is voor rekening van de  betrokkene zelf. In het Franse bedrijfsleven gelden al jarenlang drie van deze jours de carence, waarbij een ziek thuis blijvende werknemer de eerste drie dagen voor eigen rekening moet nemen. In veel gevallen betaalt de werkgever deze dagen toch uit, maar in het midden- en kleinbedrijf is dat lang niet altijd mogelijk. Onder druk van de ambtenarenbonden heeft de regering besloten de wachtdag voor ambtenaren in de komende herfst toch weer op te heffen.

Volgens minister Marylise Lebranchu van Ambtenarenzaken zou de maatregel onrechtvaardig, niet nuttig en ondoelmatig zijn. Hij was destijds ingesteld om ongelijkheid met de andere werkers weg te nemen en het arbeidsverzuim terug te dringen. Bekend zijn de maan- en vrijdagen waarop men verkouden wordt of zich niet lekker voelt. Werkgeversvoorzitter Laurence Parisot noemt het besluit om de wachtdag voor overheidspersoneel te schrappen in het geheel niet redelijk. Het kost de overheid veel geld, naar schatting € 200 miljoen, juist in een periode waarin de overheid naarstig op zoek is naar mogelijkheden om de overheidsuitgaven terug te dringen. De minister komt overigens met lagere cijfers: € 60 miljoen voor de ambtenaren en € 70 miljoen voor de werkers in de publieke ziekenhuizen.

De vakbond CGT voor ambtenaren juicht de maatregel toe die vooral een ‘demagogische anti-ambtenarenactie’ heette te zijn. Een gelijkstelling met de particuliere werknemers gaat volgens deze bond niet op, omdat de meeste werknemers de wachtdagen niet zelf behoeven te betalen. De bond FO is nog niet tevreden met het afschaffen van de wachtdag, omdat de ambtenaren nog steeds op achterstand zitten wat betreft hun salarissen die onvoldoende zijn meegegaan met de inflatie. Ambtenaren die ziek worden, ontvangen de eerste drie maanden hun volledige salaris, daarna 50%. In het bedrijfsleven keert de Assurance maladie 50% van het bruto salaris uit bij ziekte, maar de wet verplicht werkgevers om dat loon tot 100% aan te vullen voor personeel dan ten minste een jaar in dienst is. Na 38 dagen wordt de loonbetaling 90% en daarna 66%.

Het afschaffen van de carencedag volgt op de constatering een week eerder dat de overheidswerkers bij de nutsbedrijven te veel voordelen zouden genieten. Het is velen al decennia een doorn in het oog: werknemers van de elektriciteitsreus EDF genieten tal van voordelen en hoge salarissen die niet in verhouding staan tot de onderemingsprestaties van het Franse elektriciteitsbedrijf. De Franse Algemene Rekenkamer – la Cour des comptes – meldt in het jaarverslag over 2012 dat de werkers bij EDF de laatste
jaren geen beperkingen hebben gekend in het ritme van de salarisverhogingen zoals in de particuliere sector en bij veel overige mensen in overheidsdienst. Dat gebeurde ondanks de matige tot slechte prestaties in verschillende sectoren van de groep, tot uiting komend in lagere omzetcijfers, oplopende schuld en koersdalingen op de beurs. Ook de hoge beloningen voor de top van het bedrijf kunnen de goedkeuring niet wegdragen van de rekenmeesters van het Cour des comptes. Het verslag hekelt de talrijke voordelen die zijn verbonden aan de baan bij de EDF, zoals voordelige stroomtarieven en vrijstellingen van het betalen van vast recht.

Reageren kan op het forum

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account