Franse onderwijssysteem aan het begin van modernisering

Peillon3Bij de start van het nieuwe schooljaar, de befaamde Rentrée, heeft minister Vincent Peillon van onderwijs verklaard dat Frankrijk met deze’ linkse Rentrée’ aan het begin staat van veranderingen en modernisering van het onderwijssysteem. De afgelopen jaren heeft de school te kampen gehad met ‘wrede aanvallen, een verlies van vertrouwen en het massaal schrappen van onderwijsbanen’ door de vorige regering.

Er staan tal van belangrijke veranderingen op stapel, die vooral ten goede moeten komen aan het basisonderwijs. Om te beginnen zullen 4000 gemeenten beginnen met het nieuwe schoolritme, een schoolweek van 4,5 dag, waarmee een verkorting van de lange schooldagen mogelijk wordt en drie uur per week ruimte is voor buitenschoolse activiteiten. Het les geven zelf moet gebeuren op uren waarin de jonge leerlingen het meeste kunnen opnemen. De overige scholen volgen in 2014 en het particuliere onderwijs mag zelf beslissen. Het primaire openbaar onderwijs (maternelle en élémentaire) zal er 3000 banen bij krijgen en het vervolgonderwijs (collège en lycée) 3800. Tijdens het bewind van Nicolas Sarkozy werden 80.000 lerarenbanen opgeheven. In achterstandswijken moet al les worden gegeven aan kinderen jonger dan drie jaar en zal het kunnen voorkomen dat er twee onderwijzers voor de klas staan of dat in kleine groepen wordt gewerkt. In elk onderwijsgebied (académie) komt een nieuwe schoolvorm, waarin jonge onderwijzers meer pedagogische vaardigheden kunnen leren. Deze ESPE (école supérieure du professorat et de l’éducation) moet ervoor zorgen dat afgestudeerde onervaren onderwijzers niet meer plompverloren voor de klas worden gezet en beter voorbereid en opgeleid zijn om orde te houden.

Er heerst nog de nodige frustratie onder de Franse onderwijsgevenden, met name bij het lager onderwijs op het platteland. Dit geldt vooral voor de leeftijdscategorie van 30 tot 35 jaar. Acht van de tien zeggen onvoldoende erkenning te ondervinden, zowel in de uitoefening van hun vak als bij de matige beloning, leert een peiling onder deze enseignants. Ook zijn zij teleurgesteld over het gebrek aan voldoende middelen en het mislukken van de leerlingen. Jongere leerkrachten zijn nog wel enthousiast (40%) en optimistisch (26%) over hun beroep. Deze positieve houding hoort bij de jeugd en is ook te vinden bij vooral juffen die niet in probleemwijken voor de klas staan. Bijna zes de tien Franse leerkrachten (58%) menen dat de kwaliteit van het onderwijs in Frankrijk niet voldoende is en dat de opleiding veel beter moet. Vooral de oudere onderwijzers en leraren hebben deze mening.

Reageren kan op het forum

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account