Franse ondernemingen hebben weer meer personeel nodig

Pole emploi 2Vrij verrast wordt in Frankrijk geoordeeld over een onderzoek van de gezamenlijke arbeidsbureaus (Pôle emploi) waaruit blijkt dat ondanks de sombere economie de ondernemingen dit jaar nieuw personeel zullen aantrekken. Hoewel de groeiverwachtingen van de Franse economie voor dit jaar nog zeer bescheiden zijn, verwachten de bedrijven 4,3% meer personeel aan te trekken dan in 2011. In Frankrijk en zijn overzeese gebiedsdelen zouden dit jaar jaar ruim 1,6 miljoen arbeidsplaatsen moeten worden vervuld. Vooral de grotere ondernemingen (meer dan 200 man personeel) verwachten personeel in dienst te zullen nemen; de kleine bedrijven (minder dan 10 personeelsleden) zullen nauwelijks nieuwe medewerkers nodig hebben dit jaar (13,5%.) Meer dan de helft van de nieuwe arbeidsplaatsen zal uit vaste banen bestaan of uit arbeidscontracten van ten ministe zes maanden. Het gaat in de meeste gevallen om eenvoudige betrekkingen in bedrijven van dienstverlening aan particulieren, leerling-koks, bedienend personeel, huishoudelijke hulp en verzorging. In de maak-industrie is behoefte aan mensen in het onderhoud, maar ook aan kaderpersoneel zoals ingenieurs en werkers in onderzoek en ontwikkeling voor IT-activiteiten. In de landbouw is nog seizoenswerk te doen. Ondanksde Franse werkloosheid van bijna 10% zegt ruim 40% van de ondernemingen moeilijkheden te verwachten bij het werven. Dat probleem doet zich vooral voor in de maak-industrie (staal) en de handel. Er is een gebrek aan kandidaten, die bovendien vaak niet voldoen aan het profiel dat nodig is voor de baan.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account