Franse inkomstenbelasting valt 6 miljard tegen

Recettes-fiscalesDe Franse inkomstenbelasting over 2014 valt tegen : er is een verschil van 6 miljard tussen wat vooraf berekend werd en wat uiteindelijk in de schatkist terechtkomt. Dit verschil blijft grotendeels onverklaard. Voor 2015 houdt men het hart vast, omdat beraamd is dat de ontvangsten aan inkomstenbelasting met 1,2 miljard zouden stijgen.

De belastingen voor de hoogste inkomensgroepen zijn verhoogd, maar komen niet binnen zoals verwacht. In 2014 vallen de totale netto belastingontvangsten 11,5 miljard tegen ten opzichte van de verwachtingen. Meer dan de helft van de belastingontvangsten is afkomstig van de inkomstenbelasting. Er is een vermindering van 8% ten opzichte van de schattingen. Het probleem is des te meer verontrustend, omdat het een trend lijkt te zijn die zich al voor het tweede opeenvolgende jaar voordoet: in 2013 was het verschil bijna 5 miljard. Het gaat vooral om de normale ontwikkeling van de belastingopbrengsten, nieuwe maatregelen niet meegerekend. De groei van de belastingopbrengst zou volgens de berekeningen dit jaar juist positief moeten zijn. De staatssecretaris van Budget, Christian Eckert, heeft maandag geprobeerd antwoord te geven op de vragen, maar kon de onzekerheden niet wegnemen. De tegenvallende opbrengsten zijn volgens hem voor een deel (1,8 miljard) te wijten aan het verschil van 2013 dat doorwerkt in 2014, en voor een ander deel aan het ‘fiscale gebaar’ aan de meest bescheiden huishoudens (meer dan 1 miljard), een maatregel die deze zomer door de Assemblee is aangenomen. 3,3 miljard van het verschil is te verklaren door een vermindering van de belasting op inkomsten uit onroerend goed en door een verlaging van de winsten. Ook de overschatting van de economische groei heeft een rol gespeeld. Verder worden er nog oorzaken genoemd zoals uitstel van bedrijfsontwikkeling en vlucht door bedrijven naar het buitenland waar de wetgeving gunstiger is. Ook is het mogelijk dat er minder dividend wordt uitgekeerd, dat de activiteiten krimpen, dat zwart werken toeneemt en dat belastingplichtigen zich in het buitenland vestigen…

Gevreesd wordt dat het verschijnsel zich voor 2015 zal herhalen. De regering had een economische groei voorspeld van 1%, wat een verhoging van ontvangsten aan inkomstenbelasting met 1,2% tot 69,5 miljard zou betekenen, 35% meer dan in 2011, zelfs met het afschaffen van de eerste schijf van de inkomstenbelasting waar 9 miljoen huishoudens van zouden profiteren en die 3,2 miljard zou gaan kosten. Die laatste maatregel heeft overigens automatisch tot gevolg dat de 4,4 miljard aan extra ontvangsten van de inkomstenbelasting neer zou komen op de 17 miljoen huishoudens die wel inkomstenbelasting betalen. Al in 2013 werd 67% van de inkomstenbelasting betaald door 10% van de Franse huishoudens. 36 700 huishoudens hebben 10 % betaald. Verder verfijnd : 1% van de huishoudens in Frankrijk heeft 30% van het totaal aan inkomstenbelasting betaald. Vertrekken de rijksten dus naar het buitenland of vinden ze manieren om hun rekening voor de inkomstenbelasting te optimaliseren, lees verlagen, dan worden de problemen voor de schatkist nog groter.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account