Franse gemeenteraadsverkiezingen 2014

Carte-ElectoraleHebt u eraan gedacht u in te schrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen?

Omdat Frankrijk geen Gemeentelijke Basisadministratie kent, moet u daar zelf voor zorgen, want het gebeurt niet automatisch. Hieronder vindt u nuttige informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in de 36.682 Franse gemeenten.

(De Europese verkiezingen vinden in Frankrijk plaats op zondag 25 mei 2014).

Data van de verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 23 en 30 maart 2014. Het stembureau is geopend 8.00 tot 18.00 uur. De autoriteiten hebben de mogelijkheid om in bepaalde gemeenten de openingstijden te verruimen.

Inschrijving op de kiezerslijst

Om in 2014 te mogen stemmen moet men ingeschreven zijn als kiezer. Dit was mogelijk tot 31 december 2013. In sommige precies beschreven gevallen is het mogelijk om bij een latere inschrijving toch te mogen stemmen – inlichtingen bij de gemeente.

Raadpleging van de kiezerslijst

Iedere kiezer, zelfs uit een andere gemeente, mag de lijsten raadplegen en mag een kopie krijgen – bij de Mairie of bij de Prefectuur.

Foutief ingeschreven of geschrapt

De kieswet maakt het een kiezer mogelijk om inschrijving op de kiezerslijst te vragen aan de rechter tot aan de dag van de verkiezingen, indien er sprake is van een fout door de autoriteit die belast is met het verstrekken van de kiezerslijsten, of als zijn naam van de kiezerslijst geschrapt is, zonder dat aan de formaliteiten is voldaan.

Stemmen bij het niet doorgeven van een adreswijziging

Kiezers die niet meer op hetzelfde adres als dat ten tijde van hun inschrijving wonen, moeten nagaan of zij van de lijst van de betreffende commune zijn geschrapt.

Stemkaart

Voor nieuw-ingeschrevenen wordt de stemkaart uiterlijk 3 dagen voor de datum van verkiezingen uitgereikt. Kaarten die niet konden worden uitgereikt, worden aan de Mairie geretourneerd. Ze worden op de dag van de verkiezingen bewaard en moeten aan de houder worden verstrekt op vertoon van een legitimatiebewijs.

Stemmen bij volmacht (procuration)

Het stemmen bij volmacht maakt het mogelijk zich te laten vertegenwoordigen door een kiezer naar keuze (ingeschreven in dezelfde gemeente en met niet meer dan 1 volmacht, behalve als deze in het buitenland is verstrekt). Kiezers kunnen voortaan een aanvraag om per volmacht te stemmen vanaf hun computer indienen met het Cerfa-formulier dat online verkrijgbaar is. Daarna moet men in persoon verschijnen bij de rechtbank, op het politiebureau of bij de gendarmerie (in de woonplaats of de plaats waar men werkt).

Kiesrecht voor gedetineerden

Ook gedetineerden hebben kiesrecht. Alleen personen aan wie de rechtbank het stemrecht heeft ontnomen mogen niet stemmen.

Polls

De raadsleden worden direct gekozen door de Franse en Europese kiezers die op de kiezerslijsten staan. De manier van tellen hangt af van de grootte van de gemeente. De burgemeester en locoburgemeesters worden daarna door de gemeenteraad gekozen.Voor het eerst kiezen de burgers met behulp van hetzelfde stemformulier hun gemeenteraadsleden en hun vertegenwoordigers in de Communauté (samenwerkingsverband van meerdere gemeenten).

Onthouding, blanco stemmen en ongeldig

Onthouding wil zeggen: niet gaan stemmen. Een blanco stem houdt in dat het stemformulier oningevuld wordt gedeponeerd, een ongeldig stemformulier is verscheurd of beklad en kan niet meegenomen worden in de tellingen.

Legitimatiebewijs

Op het stembureau worden alleen bepaalde legitimatiebewijzen geaccepteerd : Identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, carte vitale met pasfoto, ‘carte de famille nombreuse…’).

Een verkiezingsdag op een stembureau?

Het verloop van een dag op een stembureau heeft betrekking op verschillende betrokkenen: de voorzitter van het stembureau, de waarnemers, de tellers en de kiezers, en verschillende fasen, zoals het stemproces en het innemen en tellen van de stemmen.

Bijzondere gevallen

Gemeenten zonder inwoners, gemeenten zonder kandidaten, gemeenten waar het aantal kandidaten onvoldoende is… er zijn bijzondere gevallen waarbij de Prefectuur een tijdelijke burgemeester en adjunct burgemeesters aanstelt, bijvoorbeeld als er geen of onvoldoende kandidaten zijn voor een gemeenteraad. Dit gebeurt voor de duur van 3 maanden. Is het aantal kandidaten dan nog steeds te klein, dan wordt de gemeente bestuurlijk toegevoegd aan een andere gemeente.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account