Franse Eerste Kamer sputtert tegen bij afschaffen nevenfuncties

Senaat2
Hoewel de Franse Tweede Kamer via het aannemen van een wetsvoorstel paal en perk wil stellen aan het opstapelen van bestuurlijke functies door parlementariërs, is de Eerste Kamer tegen het geheel afschaffen van het fenomeen van de cumul des mandats. De senatoren willen de mogelijkheid behouden om ten minste nog één lokale bestuursfunctie (burgemeester vooral) aan te houden. Ook socialistische leden stemden tegen het plan om alle stapeling van functies af te schaffen, een verkiezingsbelofte van hun roerganger François Hollande.

De Assemblée nationale heeft ingestemd met het plan om in 2017 definitief een einde te maken aan de cumul. De aanvankelijke bedoeling om al in 2014 de folklore uit te bannen kon niet worden uitgevoerd: gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Veel leden van de Sénat menen dat zij in een uitzonderingspositie verkeren, omdat de Grondwet deze cumulards benoemt als vertegenwoordiger van de lagere overheden. Het non-cumul zou alle banden met de achterban in de provincies verbreken. Het laatste woord heeft de Tweede Kamer en ook de Grondwettelijke Raad moet nog een oordeel uitspreken of de verschillende behandeling in deze zaak tussen leden van de Assemblée en de Sénat gehandhaafd kan blijven. In de Eerste Kamer, zetelend in Palais Bourbon (foto)  hebben 264 van de 348 een functie ergens in het land, burgemeester, lid of voorzitter van de parlementen in departementen of regio’s. Kampioen cumulard is met 23 functies de senator-burgemeester Michel Delebarre van Duinkerken. Hij is ook senator voor het departement Nord, voorzitter van de agglomeratieraad Duinkerken, voorzitter van de toezichtsraad van het ziekenhuis in Duinkerken en daarnaast oefent hij nog 18 mandats en publieke functies uit, al dan niet gehonoreerd. Hollande wenst daarom gehoor te geven aan de steeds luider wordende kritiek op deze ingesleten cultuur van burgemeesters/Kamerleden (députés-maires) die enkele dagen per week in Parijs vertoeven om vervolgens terug te rijden/vliegen naar hun administrés à la campagne om aldaar linten door te knippen en vergaderingen voor te zitten over intergemeentelijke samenwerkingen en de aanleg van nieuwe rotondes.

Voorstanders van het afschaffen van de cumul zeggen dat het handhaven van de opeenstapeling de weg blokkeert voor vrouwen en jongeren om politiek actief te kunnen zijn. Andere redenen om het verschijnsel af te schaffen zijn het voorkomen van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek, gebruiken det nog welig tieren in la France profonde waar een sénateur-maire een onevenredig grote machtspositie bezit. Tegenstanders van het afschaffen van de cumul des mandats zeggen dat de afstand tussen Parijs en de provincie nog groter zal worden.

Reageren kan op het forum

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account