Franse economie lijkt aan een voorzichtig herstel te zijn begonnen

Sapin Moscovici
Een lichte stijging van het vertrouwen van de Franse consumenten, een iets optimistischer kijk van de ondernemers en opbeurende woorden van het staatshoofd Hollande geven aanleiding te veronderstellen dat de Franse economie uit de recessie begint te komen. Deze is in het laatste kwartaal van 2012 ingezet en duurde ook in het eerste kwartaal van dit jaar nog voort.

Volgens minister Pierre Moscovici van Economische Zaken (foto rechts) staat het land aan het begin van een herstel van de economie en hij baseert deze verwachting op cijfers van de Insee, het bureau voor de statistiek, en van de Banque de France die beide een economische groei van 0,2% hebben gemeten in het tweede kwartaal. Maar voor het tweede halfjaar zijn de verwachtingen nog heel voorzichtig met ramingen voor de groei van 0,1 en 0%. De verwachtingen over een daling van de werkloosheid zijn nog niet hoog gespannen. Minister Michel Sapin van Arbeid (foto links) ziet nog geen keer ten goede, Non, le retournement n’est pas là. inhakend op de geruststelling van zijn baas Hollande die op de nationale feestdag 14 juli het Franse volk liet weten: la reprise économique est là. In juni zijn er weer 15.000 werklozen bijgekomen. Er is wel een vertraging gekomen in de groei van de werkloosheid, in het bijzonder die van de jongeren.

Het lijkt erop dat ook de Europese markten aan een licht economisch herstel zijn begonnen en dat er weer sprake is van een lichte groei. In Duitsland richten de exporterende ondernemingen zich nu op de Verenigde Staten om hun economische groei verder veilig te stellen. Markten zoals China, Brazilië en India zijn op dit moment niet meer de locomotieven die de groei van de wereldeconomie trekken. Door het onsamenhangende en drukkende overheidsbeleid  gaan deze ontwikkelingen goeddeels aan Frankrijk voorbij. De lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven blijven onverminderd doorgaan. De vorige regering onder François Fillon en nu ook die van Jean-Marc Ayrault hebben de fiscale druk met € 60 miljard opgevoerd, waarvan € 20 miljard voor het bedrijfsleven en € 40 miljard voor de particuliere huishoudens. Het belastingvoordeel van € 20 miljard dat bedrijven zullen ontvangen ter verbetering van hun concurrentievermogen komt pas in 2015 tot uitkering. Frankrijk blijkt niet in staat, aldus één van de vele commentatoren uit eigen land, om voordeel te trekken uit de conjuncturele opleving die zich elders al aftekent. De ingrijpende hervormingen blijven uit, zoals die van het Franse pensioenstelsel. Premier Ayrault durft niet tot een werkelijke omschakeling over te gaan, ondanks de adviezen uit zijn eigen kabinet. Driekwart van de Franse bevolking vindt het van de gekke dat er zulke grote verschillen bestaan in de pensioenstelsels van ambtenaren en die van de particuliere sector. Het valt in een moderne samenleving niet meer uit te leggen dat een werker bij de Parijse Métro op een leeftijd van 53,8 jaar met pensioen gaat met behoud van 75% van zijn salaris van de laatste zes maanden, terwijl een werknemer uit het bedrijfsleven nu op een leeftijd van 62,2 jaar kan stoppen met werken met een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde loon van de laatste 25 beste jaren. Arbeid kost veel in Frankrijk. De OESO (Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling) meldde dat Frankrijk 33% van het brutobinnenlands product uitgeeft aan sociale voorzieningen. Frankrijk staat hiermee op de eerste plaats, gevolgd door Denemarken en België. Het gemiddelde in de OESO-landen is 21,9% en dat van de EU-landen ligt op 25,1%.

Reageren kan op het forum

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account