Franse bevolkingscijfers stijgen, maar in een rustiger tempo

De bevolking van Frankrijk blijft groeien, maar minder snel dan in afgelopen jaren. In 2012 stierven 571.000 Fransen tegen 545.000 in 2011. De hogere sterfte gebeurde vooral in de eerste maanden van het jaar en is zelfs hoger dan bij de hittegolf van 2003 toen 562.000 Fransen het tijdelijke met het eeuwige verwisselden. In 2012 heerste een uitzonderlijk strenge winter. In de eerste 14 dagen van februari kende het land een ongekende koude en noteerde een record aan griepgevallen en ander lichamelijk ongerief als gevolg van de winterse koude.

Vooral ouderen en personen die kwetsbaar waren voor dergelijke epidemieën zorgden voor hogere sterftecijfers. Resultaat van dat alles: de bevolking groeide vorig jaar 0,47%, ca. 300.000 personen, de zwakste groei sinds tien jaar. Frankrijk telt nu, inclusief de verre gebieden overzee, € 65,8 miljoen inwoners, 63,7 miljoen in het Frankrijk van Europa. De levensverwachting daalde ook iets en zakte met 0,2 jaar voor vrouwen tot 84,8 jaar. De espérance de vie voor mannen bleef met 78,4 jaar gelijk. De fundamentele demografische gegevens van Frankrijk zijn ondanks de klimatologische en epidemiologische gebeurlijkheden en de gestabiliseerde migratie niet wezenlijk veranderd. De vruchtbaarheid van de Françaises blijft hoog en is na die van de Ierse vrouwen het hoogste in Europa, iets meer dan twee statistische kinderen. De Franse vruchtbaarheid lijkt iets af te nemen doordat ook in Frankrijk de vrouwen steeds later hun eerste kind krijgen, nu gemiddeld op een leeftijd van ruim 28 jaar.

Volgens de Insee, het Franse CBS, werden in 2012 ook meer huwelijken gesloten, 241.000 tegen 236.800 vorig jaar. De stijging van deze reguliere verbintenissen tussen man en vrouw is de eerste sinds tien jaar. Het aantal echtscheidingen bleef stabiel op circa 133.000, bijna 1 op de 2 huwelijken eindigt in een divorce. Geconstateerd is ten slotte nog dat de Franse bevolking steeds ouder wordt. De groep van boven de 65 jaar maakt nu 17,5% uit van de totale bevolking. Dat aandeel stijgt jaarlijks met 0,4 punt. Een op de tien Fransen is ten minste 75 jaar oud. Het is de verwachting dat door het uitsterven op termijn van de generatie baby-boom en het stabiel blijven van de geboortecijfer de demografische groei op een termijn van dertig jaar langzaamaan zal afnemen.

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?