Franse banken moeten meer aan consumentenbescherming doen

banktariefBij de parlementaire behandeling van de hervorming van het Franse bankwezen – scheiding tussen speculatieve investeringen en ‘gewone’ bankzaken voor publiek/bedrijfsleven – is veel aandacht geschonken aan de bescherming van de particuliere cliënten van de banken. Zo moet er een einde komen aan de almaar toenemende bankkosten en moet er een versoepeling komen van de ‘strafmaatregelen’ bij het rood staan. De regering heeft voorgesteld het recht op het hebben van een bankrekening te vergroten. In Frankrijk worden nog steeds veel rekeninhouders geweigerd die afkomstig zijn uit zwakkere bevolkingsgroepen. Voor hen bestaat al sinds 1984 de regeling dat zij bij weigering door een bank een eenvoudige rekening kunnen aanvragen via bemiddeling van de lokale vestiging van de Banque de France. Lang niet alle banken werken mee aan deze regeling en er heerst bij de betrokkenen weinig kennis over deze mogelijkheid. Een kwart miljoen zouden zijn uitgesloten van het openen van een bankrekening. In het voorstel van de overheid zullen de banken verplicht worden systematisch een verklaring af te geven als een klant wordt geweigerd. Met deze verklaring kan men zich wenden tot de Banque de France, die vervolgens een bankinstelling aanwijst die een rekening moet openstellen. Ook moet de sociale dienst CAF (Caisse d’allocations familiales) zich rechtstreeks tot de Banque kunnen wenden. De wijzigingsteksten bevatten ook paragrafen over schuldsanering, waarbij de banken minder langdurig strafrente mogen opleggen dan nu het geval is. Ook de kosten van rood staan voor de kleine rekeninghouders, een ware goudmijn voor de banken van € 1,8 miljard per jaar, moeten omlaag en aan een plafond worden gebonden. Een dergelijke plafonnering zou ook moeten gaan gelden voor het toaal aan jaarlijkse bankkosten. Steeds meer Fransen stappen om redenen van gemak en kostenbesparing over naar het internetbankieren van de traditionele banken of gaan bankieren bij de 100% internetbanken, zoals BforBank, Boursorama, Monabanq, Fortuneo.  Het zijn vooral jongeren en hoger opgeleiden die hun bankzaken vanachter de computer regelen of werken met hun smartphones of Ipads.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account