Frankrijk vervuilt en hangt zware boete boven het hoofd

DHet Europese Hof van Justitie heeft Frankrijk veroordeeld wegens chronische tekortkomingen bij het terugdringen van het kunstmestgebruik waardoor grond- en oppervlaktewater ernstig worden vervuild. Als de zaken niet snel worden opgelost, kan het land een boete van enkele tientallen miljoenen euro verwachten (gesproken wordt van € 150 miljoen)  of zelfs dwangsommen voor elke dag dat de Franse overheid nalatig blijft in het uitvaardigen van strenge voorschriften.

Het gaat om een zich al lange tijd voortslepend conflict met Brussel over de grote hoeveelheiden nitraten in het milieu als gevolg van overbemesting door de Franse landbouw en veeteelt. Parijs bleek onmachtig om de Europese richtlijnen uit 1991 na te leven. Op sommige plaatsen bevat het water ontoelaatbaar hoge gehaltes aan nitraten. De stikstofbemesting heeft inmiddels tal van rivieren vervuild en in gebieden aan de westkust met een hoge concentratie varkenshouders komen deze nitraten uiteindelijk in zee terecht en zorgen aan de kusten voor overmatige algengroei. De gassen die bij het rotten vrijkomen kunnen schadelijk tot gevaarlijk zijn voor de bevolking en dieren. De regering van Hollande zegt nu spoedig met de Europese Commissie te zullen praten en haar goede wil tonen om een zware boete te voorkomen.

Vorige regeringen hebben de zaak op zijn beloop gelaten. Al in 2007 wilde de Commissie het Hof voorstellen een boete van € 130.000 per dag op te leggen toen bekend was dat het drinkwater in Bretagne te sterk verontreinigd was. Waterwinplaatsen werden toen gesloten en het drinkwater in de regio moest van ver komen. De rivieren bleven echter te veel nitraten (en ook landbouwbestrijdingsmiddelen) bevatten. In een ultimatium van februari 2012 werd de Franse overheid nog enkele maanden de tijd gegeven om de waterkwaliteit te verbeteren. Nu er kennelijk niets is gebeurd, is uiteindelijk het Hof van Justitie ingeschakeld om Frankrijk tot de orde te roepen.

Ongeveer 60 departementen kampen met het probleem en in het bijzonder in Bretagne, gevolgd door Poitou-Charentes, Centre, Calvados en Mayenne, zijn de problemen nijpend. De extra opbrengsten uit heffingen die zouden worden opgelegd aan weigerachtige boeren zouden naar zuiveringsprojecten gaan. Uit onderzoeken is echter gebleken dat per saldo de kwaliteit van het grondwater niet erg is verbeterd. In landbouwgebieden is het gehalte nitraat nog te hoog als gevolg van de verspreiding van kunstmest en de onmacht van de Franse overheid om de machtige en onwillige boerenorganisaties tot de orde te roepen. De boeren hebben botweg geweigerd heffingen te betalen op overmatig kunstmestgebruik.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account