Frankrijk telt nu meer dan 8 miljoen echte armen

armoede 2009Het Franse bureau voor de statistiek Insee heeft de inkomenscijfers van de Franse bevolking over 2009 in kaart gebracht waaruit gebleken is dat de grens van 8 miljoen armen is overschreden; er waren 400.000 méér onder de armoedegrens levenden dan in 2008, het jaar van het uitbreken van de economische en financiële crisis. In 2009 moest 13,5% van de bevolking als arm worden omschreven; men moest rondkomen met een inkomen van minder dan € 954 per maand. In 2009 werden de gevolgen van de crisis over een volledig jaar meetbaar. Toch bleef de ontwikkeling van het middeninkomen positief. De mediaan, de middelste waarde, van € 1590 per maand, steeg nog met 0,4%. De statistische term mediaan, een ander begrip dan gemiddelde, geeft hier aan dat de helft van de Fransen onder de mediaan van € 1590 per maand leeft en de andere helft daarboven. De groei was mager, vergeleken met de 1,7% die in 2008 werd geboekt. De armoedegrens is gesteld op 60% van de mediaan. Gebleken is dat de intensiteit van de armoede iets groter is geworden terwijl het levensniveau van de Fransen die boven de mediaan leven, is verbeterd. De Fransen die van een pensioen leven, zagen hun inkomstenmediaan met 1,3% toenemen en de armoede onder hen bleef stabiel op 9,9%.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account