Frankrijk loopt ver achter bij energie-doelstellingen

hangar
In 2020 zou in Frankrijk volgens Europese afspraken bijna een kwart van de te gebruiken energiebronnen duurzaam moeten zijn. Het land zit nu op 13,3%. De financiële inspanningen om het doel te bereiken zullen te groot zijn, meent de Rekenkamer, Cour de comptes. De speciale heffing CSPE (Contribution au service public de l’électricité) die iedereen betaalt via de elektriciteitsrekening, zou drastisch omhoog moeten gaan. Het geld van deze extra aanslag wordt gebruikt voor de financiering van o.a. zonne- en windenergie.

Tussen 2005 en 2011 is hieraan € 3,3 miljard uitgegeven, het zou € 40,5 miljard moeten zijn voor de periode 2012 tot 2020. Het financieringsprobleem is een en andermaal aangekaart door het adviescollege voor de overheid. Deze CRE (Commission de régulation de l’énergie) die o.a. de stroomtarieven voorstelt, hamert er voortdurend op dat de elektriciteitsprijzen drastisch verder omhoog moeten. Want naast het opwekken van duurzame energie, moet deze alternatieve bron ook nog worden ingepast in het elektriciteitsnetwerk. Dit vergt investeringen die rond de € 5,5 miljard zullen bedragen. De Rekenkamer betreurt dat de overheid het doen van milieu-investeringen op een laag pitje heeft gezet, het aantal arbeidsplaatsen in deze sector is daardoor flink gedaald. In het bijzonder de rol van de overheid bij de toepassing van zonne-energie ondervindt veel kritiek. De Cour beveelt aan om door te gaan met deze ontwikelking van fotovoltaïsche energieopwekking  door steun te verlenen aan opwekkers die efficiënt werken. Er moet dan wel meer controle komen op de installaties die door subsidies in stand worden gehouden. Er komen nog te veel vormen van fraude en misbruik voor in het wereldje van de zonne-energie: valse verklaringen over de bouw van de installatie (panelen wel of niet geïntegreerd in het dak), buitensporig grote boerenschuren die alleen blijken te zijn gebouwd om zonnepanelen te kunnen installeren, het onderverdelen van de installatie om te profiteren van hogere tarieven.

De Franse Rekenkamer had in 2011 al een aanbeveling gedaan om de extra heffing op de elektriciteitsnota niet te beperken tot de stroomgebruikers, maar deze ook op te leggen aan gebruikers van andere vormen van energie zoals gas, huisbrandolie en benzine. Zoals vrijwel met alle rapporten van de Franse Rekenkamer gebeurt, bleven ook deze raadgevingen en suggesties in diepe bureauladen liggen. Wellicht komt de overheid nu wel met voorstellen die sporen met die van de suggesties van de Rekenkamer nu de overheid volgend jaar een milieubelasting  zal introduceren.

Schaliegas in Frankrijk
In niet geheel duidelijke bewoordingen, maar met stelligheid gepresenteerd, heeft de Franse president Hollande laten weten dat de exploitatie/exploratie van schaliegas in Franse bodem tijdens zijn regeerperiode niet ter hand zal worden genomen. De minister van de industriiële wederopbouw koestert wat afwijkende opvattingen over dit vraagstuk – niet geheel uitsluiten dat gaz de schiste als er milieuvriendelijker winningsmethoden zijn gevonden – en werd onmiddellijk teruggefloten door premier Ayrault. Er zit erg veel schaliesgas in de Franse bodem en er bestaat een groep van grote Franse ondernemingen die zeer goed in staat zijn om diensten en materialen te leveren voor de winning van het gas. Werkgeversorganisaties en grote ondernemingen snappen de Franse houding niet erg. In de Verenigde Staten zal schaliegas in 2035 een kwart uitmaken van de totale energiemix. De prijs van gas voor de Amerikaanse huishoudens is de laatste tien jaar met 75% gezakt, terwijl deze voor de Fransen met 65% is gestegen. De Franse bedrijven betalen drie tot vier keer meer aan energie dan de Amerikaanse ondernemingen dankzij de toepassing van schaliegas aldaar. De chemische industrie in de VS zou in de komende tien jaar goed zijn voor het schappen van 1,6 miljoen nieuwe banen, omdat deze energievretende bedrijfstak van het goedkopere schaliesgas gebruik kan maken. In Frankrijk daarentegen is de chemie vrijwel ten dode opgeschreven.

Reageren kan op het forum

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account