Frankrijk gaat volgend jaar nieuwe wetgeving invoeren bij ethische kwesties

In de eerste maanden van 2013 zal de Franse volksvertegenwoordiging zich buigen over modernsieringsvoorstellen in de wetgeving omtrent ethisch maatschappelijk zaken. De Franse samenleving is al min of meer verzoend met de gedachte dat ook het homohuwelijk in Frankrijk mogelijk zal worden gemaakt. Het conservatieve volksdeel en met name katholieke gezagsdragen in het sterk gesecuraliseerde Frankrijk pogen nog, met morele steun vanuit Rome, de besluitvorming over het ‘huwelijk voor iedereen’ tegen te houden.

Peilingen wijzen keer op keer uit dat Frankrijk wel rijp is voor aanpassing van de wetgeving, hoewel aspecten als adoptie door homoparen en draagmoederschap bij lesbische koppels minder algemene bijval genieten in de opinievorming. De regering van president François Hollande is inmiddels begonnen met de uitvoering van in de verkiezingscampagne beloofde voorstellen, zoals het honderd procent vergoeden van de kosten van uitgevoerde vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen en van de anti-conceptiepil voor meisjes van 15 tot 18 jaar.

In juni 2013 zal de Franse volksvertegenwoordiging moeten gaan besluiten of de huidige vage wetgeving omtrent de levensbeëindiging moet worden aangepast. De vorige regering deed pogingen om de discussie over actieve euthanasie te voeren doodweg af als ‘moord’, de nieuwe regering poogt via de nuance te komen tot meer duidelijke wetgeving die overeenkomt met opvattingen van de meerderheid van de Fransen. Vormen van actieve euthanasie naar het voorbeeld van bijvoorbeeld de praktijk in Nederland, vinden blijkens peilingen de steun van een meerderheid. President Hollande heeft een rapport ontvangen van professor Didier Sicard, oud-voorzitter van het Comité consultatif national d’éthique, waarin krachtig wordt gepleit voor het meer laten meetellen van de opinie van de patiënt die om levensbeëindiging verzoekt. De huidige wettelijke regelgeving is onduidelijk en leidt in de praktijk tot onduidelijkheid. In het rapport van Sicard wordt de deur opengezet naar vormen van hulp bij zelfdoding en actieve euthanasie en is gepleit vooral voor heldere regelgeving die moet voorkomen dat de huidige, zich vaak in de schaduw afspelende handelwijzen, worden voortgezet. Spanningen tussen de medische beroepsgroep, patiënt en familie zijn hiervan het gevolg. In Frankrijk valt 48% van het overlijden toe te schrijven aan medische beslissingen die de dood van de patiënten hebben doen bespoedigen. In slechts 0,8% van de stergevallen was sprake van het doelbewust toedienen van medicijnen die de dood tot gevolg hadden, leert een onderzoek van het Institut national des études démographiques van begin december.

Voorafgaande aan de parlementaire beraadslaging moet het Comité consultatif national d’éthique nog aanbevelingen doen over o.a. de procedure en toepassing bij verklaringen van gezonde mensen of van personen die vernemen dat zij een ernstige ziekte hebben, over de door hen verlangde waardige vormen van levensbeëindiging, waaronder zelfdoding. De toenmalige ontwerper Leonetti van de huidige wetgeving rond stervensbegeleiding en levensbeëindiging erkent nu dat de Franse artsen nog te veel zijn opgeleid in de geest van ‘genezen en het redden van leven’ en te weinig op gebieden als verzachten van lijden en begeleiding. Hulp bij zelfdoding noemt hij zelfs een minder slechte oplossing dat actieve euthanasie, omdat in het eerste geval meer gewicht wordt toegekend aan de individuele beslissing.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account