wereldinkomen opgave

Dit onderwerp bevat 8 reacties, heeft 3 stemmen, en is het laatst gewijzigd door

 voogdj 4 jaren, 1 maand geleden.

 • Auteur
  Berichten
 • #196102
   ratatouille 
  Bijdrager

  Ik moet opgave doen van wereldinkomen.
  In dat jaar woonde ik nog voor de helft in NL en voor de andere helft (en toekomst) in FR. Ik moet dus twee keer IB opgeven over dat jaar, in NL en in FR.
  Ik heb al inkomstenbelasting aangifte gedaan -ook van de rente- in FR.

  Maar op het opgaaf wereldinkomenformulier moet ik over een heel jaar voordeel sparen en beleggen invullen, dan betaal ik toch over een half jaar dubbele belasting?

  Verder vraagt men mij te berekenen het saldo inkomsten en aftrek eigen woning die hoofdverblijf was, en daar moet ik het eigenwoning forfait over berekenen. Maar mijn koophuis in FR , daar hoef ik toch geen forfait over te betalen, daar staat de belastingdienst NL toch buiten?

  #196106
   voogdj 
  Bijdrager

  Wie, als emigrant verdragsgerechtigde ten laste van ZIN is geworden, en gedeeltelijk in een jaar in Nederland (fiscaal) woonde en gedeeltelijk in Frankrijk moet drie aangiften doen:
  1) voor ib en premies v.v. in Nederland
  2) ib (en misschien nog andere sociale premies) in Frankrijk
  3) Ninbi biljet tbv Nederlandse belastingdienst (BD doet dit als service voor de dienst Toeslagen voor zorgtoeslag en voor ZIN voor de verdragsbijdrage)
  3) en 1) waren ooit samengevoegd voor degenen die kozen voor binnenlandse belastingplicht, maar dat is snel weer afgeschaft, namelijk al in 2007.

  Wat 3 betreft moet steeds het wereldinkomen voor het hele jaar worden berekend, ook in jaren van migratie van of naar Nederland. ZIN berekent dan vervolgens naar rato van het aantal maanden dat men verdragsgerechtigd is de verdragsbijdrage.
  Ik vermoed dat ZIN geen rekening houdt met het te berekenen premie-inkomen voor de AWBZ dat nog in Nederland te belasten is, en waaruit voortvloeit het resterende deel van het (fictieve) premie-inkomen dat men in het buitenland genoot, laten we aannemen direct na emigratie verdragsgerechtigd geworden (althans de eerste van de maand na de kalendermaand waarin men emigreerde/verdragsgerechtigde werd). Dat Nederlandse premie-inkomen wordt vermeld op het M-biljet bij aangifte ib (zie dus 1), en kan in beginsel op basis van 3 methoden worden berekend (de voordeligste zelf te kiezen).
  Kort gezegd: het door ZIN naar rato van het aantal maanden verdragsgerechtigde te berekenen wereldinkomen zou soms wel eens hoger kunnen zijn indien men zelf op basis van de in de Nederlandse wetgeving opgenomen berekeningsvoorschriften het bovengenoemde resterende deel (dus het deel als verdragsgerechtigde) zou gaan berekenen. In dat geval zou ik bij ZIN bezwaar maken. Zonder preciese individuele inkomensgegevens is een en ander moeilijk na te gaan.

  #196104
   La Boutiniere 
  Bijdrager

  Je opgave IB staat los van de opgave wereldinkomen; adh van je opgave wereldinkomen betaal je geen (extra) belasting, maar wordt alleen bepaald of je (nog steeds) recht hebt op een toeslag, zoals zorgtoeslag. Alleen als je een of andere toeslag krijgt, krijg je een opgave formulier voor het wereldinkomen.

  Gerry

  #196105
   voogdj 
  Bijdrager

  Wat betreft het inkomen eigen woning. het klopt dat men dat moet betrekken bij invulling van ninbi. Er wordt voor alle inkomensposten fictief van uitgegaan dat men in Nederland woonde. Dan komt ook voor de in Frankrijk gelegen eigen woning het inkomen daaruit om de hoek. Met de hele rimram van aftrek hypotheekrente en andere kosten, bijleenregeling, en de laatste jaren rekening houden (fictief of werkelijk) met verplichte aflossing op basis van ancienniteiten. Het eigen woningforfait vloeit voort uit de leegwaarde van de woning. Heeft men geen hypotheek op de (buitenlandse) eigen woning dan is het inkomen uit eigen woning nihil. Als het goed is staat het allemaal in de toelichtingen bij Ninbi (op belastingdient.nl te vinden).
  zie ook: http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/opg_wereldinkomen_ninbi_2014_ib0672z42fol.pdf

  #196103
   voogdj 
  Bijdrager

  Wat ik in mijn eerste bijdrage schreef geldt alleen voor de (pseudo)AWBZcomponent (van de hoofdverdragsgerechtigde) in de verdragsbijdrage. Daarnaast is er nog de nominale ZVW component en de inkomensafhankelijke ZVW component.

  #196107
   voogdj 
  Bijdrager

  zie wat betreft de berekening van het pseudo-AWBZ-premieinkomen als verdragsgerechtigde , en de drie methoden die mogelijk zijn om dat te berekenen in een jaar van migratie van en naar Nederland, de toelichting van het M-biljet, bijvoorbeeld deze in de rubrieken 100 t/m 103:

  http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/toelichting_m_biljet_2012_ib3271t21fd.pdf
  Er kan dus blijken dat dit aldus te berekenen premie-inkomen lager is dan wat ZIN op de jaarafrekening berekent. In dat geval zou ik (gemotiveerd) bezwaar maken bij ZIN.
  Ik heb overigens nog geen jurisprudentie gezien waarin dit onderwerp aan de orde kwam.

  #196108
   ratatouille 
  Bijdrager

  U Bedankt voor de antwoorden. Ik begrijp dat ZIN een afkorting is die staat voor het verdrag over de zorg? Die 118 pagina’s toelichting die de BD nodig heeft om uit te leggen hoe je dat M-formulier moet invullen, geven precies aan wat je kan verwachten als dat boekwerk op de mat ploft. Onbegrijpelijk invulwerk.

  voogdj:
  ‘Wat betreft het inkomen eigen woning. het klopt dat men dat moet betrekken bij invulling van ninbi. Er wordt voor alle inkomensposten fictief van uitgegaan dat men in Nederland woonde. Dan komt ook voor de in Frankrijk gelegen eigen woning het inkomen daaruit om de hoek.’

  De eigenwoningforfait berekenen over je Franse huis.
  Maar ook zonder inkomen uit die woning kom je bij een hypotheek vrije woning positief uit. Kortom, door de Franse eigen woning te betrekken in je inkomstenpositie, komt je inkomen hoger uit?

  Maar belangrijk is dat ik bij wereldinkomenopgave niet die berekening moet gaan maken van 6/12e deel in NL en 6/12e deel in FR, maar alle cijfers moet aangeven alsof ik voor het hele jaar voor NL zou kiezen. En ook het heffingsvrij vermogen van een heel jaar moet rekenen. En dat zij (de BD) vervolgens die berekening 6/12e deel gaan maken.
  Terwijl ik bij het M-formulier wel die berekening moet maken, door mijn keuze een deel in NL en een deel in FR aan te geven.

  #196109
   voogdj 
  Bijdrager

  ZIN = Zorginstituut Nederland (voorheen CvZ). Website: zorginstituutnederland.nl.

  Maar ook zonder inkomen uit die woning kom je bij een hypotheek vrije woning positief uit. Kortom, door de Franse eigen woning te betrekken in je inkomstenpositie, komt je inkomen hoger uit?
  Neen, dan geldt de ooit zogenoemde Wet Hillen. Als er geen rente wordt afgetrokken wordt het eigenwoningforfait op nihil gesteld, en daarmee het inkomen uit eigen woning.

  Het is niet de BD die naar rato van het jaarinkomen gaat rekenen, maar ZIN. Dit omdat ZIN volgens mij de ingangs- of einddatum van verdragsgerechtigheid heeft en de BD niet.
  Inderdaad: op het M-biljet moet je zelf het belastbaar en het premie-inkomen voor de Nederlandse en buitenlandse periode berekenen, op Ninbi niet. Ik acht dit een weeffout in de Regeling Zorgverzekering. Zoals ik uitlegde kan dat soms ongunstig voor je uitpakken: dan bezwaar maken (bij ZIN).

  #196110
   voogdj 
  Bijdrager

  Met de nieuwe Nederlandse Regeling Kwalificerend Buitenlands belastingplichtige onstaat de noodzaak het wereldinkomen aan te geven (dus voor aangifte ib, niet voor sociale premies), althans indien men aangifteplichtig is in Nederland. Die in de WetIIB2010 neergelegde regeling geldt voor in EU staten en verdragslanden wonenden met inkomen uit Nederland. De vraag is of dit aanleiding zou zijn om het aangiftebiljet voor ib en het Ninbi biljet weer ineen te schuiven. Voor Duitsland zou daar alle aanleiding toe zijn, voor Frankrijk nog niet omdat de Nederlandse pensioenen nog aan Franse heffing onderhevig zijn en Nederland dus bij velen in Frankrijk geen ib kan innen. Wel onderhandelt Nederland met Frankrijk over herziening van het belastingverdrag. Een van de Nederlandse doelstelling is : bronheffing op alle Nederlandse pensioenen.

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account