Verandering basisverzekering in frankrijk per 01-01-2016

Dit onderwerp bevat 28 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 9 maanden geleden door Noë.

 • Auteur
  Berichten
 • #197623
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Vanaf 2016 heeft iedereen met een domicile in Frankrijk recht op een ziektekostendekking, ook geldend voor buitenlanders die in frankrijk wonen en niet werken. Weet iemand hoe zich dit verhoudt tot de plicht om via nederland verzekerd te zijn, bij wettelijk pensioen uit nederland? En weet u misschien wat deze dekking van de franse verzekering voor buitenlanders die niet werken kost?
  De regelgeving is hieromtrent voor mij zeer onduidelijk.
  Alvast bedankt voor uw reactie,harry

  #197624
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Frankrijk is geen sociale heilsstaat. Een van de eerste vragen die de CPAM stelt is of er geen rechten(plichten) uit Nederland zijn en dat moet je bewijzen met een brief van de Nederlandse autoriteiten.

  De kosten bedragen 8% van het inkomen boven een drempel die ik niet uit het hoofd ken.

  #197625
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Bedankt Jako, dit is duidelijk.
  Ik worstel wel met de hele aanmeldingsprocedure, want ten eerste maakte het ZIN een fout in het formulier E 121 waardoor ze nu weer een nieuw moeten toesturen en ik weet niet waar ik me aan moet melden want er zijn drie bureaus in mijn district Aube- vallend onder Troyes.
  Harry

  #197626
   Noë
  Sleutelbeheerder

  De nieuwe verzekering voor ingezetenen van Frakrijk heet Puma. Is gebaseerd op de idee dat er geen andere titel voor ziektekostenverzekering is. Verdragsrecht op basis van Vo883/2004 voor gepensioneerden en hun gezinsleden wordt, expliciet beschreven in de wet, als zo n voorliggende titel gezien.

  #197627
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Voogdj, bedankt voor de reactie.

  #197628
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Hallo , kan iemand mij vertellen of de nederlandse basisdekking , van verdrachtsgerechtigden, voorziet in betaling van het verschil van werkelijke medische kosten en de gedekte kosten via cpam? Een mutuelle is kostbaar en de basisdekking in nederland geldt voor heel europa dus waarom zou dit daar dan niet onder vallen? Je betaalt nl het volle pond via ZIN.

  #197629
   bosbess
  Bijdrager

  Nee, dat is niet het geval. Voor de gemiddeld 30% die je in Frankrijk als basisverzekerde zelf moet betalen, moet je een dure mutuelle afsluiten die naar leeftijd gaat. Als je daarmee ook de soms hoge overschrijdingen door veel specialisten van de vastgestelde basisvergoedingen wilt dekken is een dekking van 300% vrijwel noodzakelijk.
  Overigens betaal je aan het ZIN (per 1 januari 2017 aan het CAK) niet helemaal “het volle pond”. De verdragsbijdrage wordt namelijk getemperd door de zogenaamde “woonlandfactor”, de verhouding tussen de gemiddelde kosten voor gezondheidszorg in Nederland en het woonland. Voor Frankrijk bedraagt de woonlandfactor volgend jaar 0,82%.

  #197631
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Bedankt voor de reactie.
  Als verdragsgerechtigde heb je geen keus van verzekeraar in nederland en je wordt overgeleverd aan een bureaucratisch systeem, en hoge kosten.
  300 % verzekeren zal op onze leeftijd van 65 jaar dus wel niet te betalen zijn.
  Zorg in nederland halen zou dus, indien geen spoed, een optie kunnen zijn want de ehic kaart dekt de basisverzekering in europa.Wat ik mij ook afvraag is of de zorgkosten, waarop de woonlandfactor wordt berekend wel uitgaat van de bij wet vastgestelde zorg kosten danwel van de door de zorgverleners berekende kosten.
  De woonlandfactor zou toch in het eerste geval lager moeten zijn?
  Hoe regelt de lezer dezes in dezelfde situatie dit?

  #197632
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Nog een vraag, de procenten die genoemd worden in de aanbiedingen van mutuelles zijn dat procenten tov de wettelijke vergoedingen?
  Kijkend bij de verstrekkingen van coam zie ik bijvoorbeeld dat ziekenhuisopname
  € 18.- per dag kost, dus dat valt mee en eventueel een aparte kamer die ook wel te betalen is.
  Anders is het waarschijnlijk met de specialistische verrichtingen, maar daar zie ik geen werkelijk berekende kosten van.
  Als een ziekenhuis opname per saldo enige duizenden euro’ s kost kan je dit risico misschien beter zelf dragen dan dat je een mutuelle afsluit die per jaar voor twee personen ook duizenden euro’ s kost.
  Zie ik dit verkeerd?

  #197633
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Een ziekenhuisopname kost al snel €1000-€2000/dag, mede afhankelijk van de benodigde specialismen.

  #197634
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Hallo Jako,
  Bedoel je de totaalprijs incl. Liggeld?
  Liggeld wordt toch betaald op € 18.- per dag na?

  #197635
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Nee, dat is standaard 60-80% van het standaard tarief, afhankelijk van waarom je waar ligt. De rest betaal je zelf of (deels-) je aanvullende verzekering. Tenzij het een ALD wordt verklaard, dan is het wel 100%. Rekent het ziekenhuis meer dan het standaard tarief, dan moet je het meerdere ook zelf betalen.

  #197636
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Jako wat is een ald?
  En klopt het dat liggeld wel ( minus €18,-) betaald wordt maar dat het probleem juist ligt in de specialismen die dan voor je werken en dat daar dan veel minder voor vergoed wordt?

  #197637
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Ald=affection de longue durée, een langdurige aandoening en nee, zoals ik net heb geschreven: je krijgt 60-80% van de standaard vergoeding, ook als je ziekenhuis meer in rekening brengt dan de standaard door de overheid bepaalde vergoeding. zie Ameli.fr

  #197638
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Ok Jako, dat begreep ik al maar het liggeld is toch een ander verhaal? Dat las ik nl op ameli.fr

  #197639
   bosbess
  Bijdrager

  H. Zwolle, bij de EHIC-kaart moet je onderscheid maken tussen zorg in je woonland plus Nederland en de zorg in andere EU-landen. Voor in Frankrijk wonende verdragsgerechtigden geldt dat alle basiszorg (zowel geplande als urgente zorg) wordt vergoed in Frankrijk én in Nederland (volgens de wettelijke regels van beide landen). Voor de overige EU-landen wordt slechts urgente basiszorg vergoed, volgens de wettelijke regeling van het betreffende land.

  Wat de mutuelle betreft: het hangt er van af hoe oud je bent wanneer je deze afsluit. Zelf heb ik hem afgesloten bij APRIL toen ik 71 was. Dat deed ik via Secara, omdat zij een groepsverzekering aanbieden (via de CMUNf), die goedkoper is. Bovendien kun je zowel bij Secara als bij APRIL in het Nederlands terecht. Ik begon (300%) met 85 euro per maand, momenteel bedraagt mijn maandpremie 120 euro per maand. Maar voor een echtpaar is het voordeliger. Vraag een opgave aan bij Secara.

  Die 300% is niet bóven de basisvergoeding van de CPAM maar 3 x de basisvergoeding van de CPAM. Heb je bijvoorbeeld een hoortoestel nodig dan vergoedt de CPAM standaard 200 euro, heb je er twee nodig 400 euro. Maar zo’n hoortoestel kost soms wel 2000 euro, en twee dus het dubbele. Met een 300% mutuelle krijg je dan per toestel 600 euro vergoed van de mutuelle. Daarom gaan veel verdragsgerechtigden voor een hoortoestel naar Nederland, waar de basisverzekering standaard 75% van de kosten vergoedt.

  Wat de woonlandfactor betreft, dat moet je maar aan het ZIN of aan het ministerie van VWS vragen. Tenzij iemand anders het antwoord weet.

  #197640
   Noë
  Sleutelbeheerder

  bosbess bedankt voor je antwoord ( leuke nickname…)
  Ik kreeg nu een aanbieding voor 46.40 bij MGC formule Zen hopi, dus een mutuelle voor alleen het ziekenhuis.
  Meer wil ik eigenlijk niet. Dekking 300%
  Al met al betaal ik voor zover ik het nu uit kan rekenen circa 440.- aan zorgkosten, tov van eerst toen ik nog geen aow had 356.- via Ooms in Nederland.
  Fijn dat de ned. Regering me dit aandoet, naast het niet onaanzienlijke aow gat.

  #197641
   bosbess
  Bijdrager

  Dat lijkt me een goede oplossing, H. Zwolle. Ik heb even op hun site gekeken. Een mutuelle speciaal voor 55-plussers en zonder leeftijdsgrens, ik wist niet dat zoiets bestond. Bovendien doet de website sympathiek aan, omdat je een devis kunt krijgen zonder al je gegevens in te vullen (met de onvermijdelijk daarop volgende spam).
  Moet het nog even goed bestuderen en dan stap ik misschien wel over. Bedankt voor de tip.

  #197642
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Dat is nu het goede van dit forum, we helpen elkaar en met zijn allen weet je en ontdek je meer.
  In Frankrijk wonen gaat niet vanzelf, je moet er veel voor doen.
  Groet Harry

  #197643
   bosbess
  Bijdrager

  PS Door een deelneemster aan een ander forum werd ik er op attent gemaakt dat mijn reactie van 9.20 uur een kleine onjuistheid bevat. De woonlandfactor voor Frankrijk voor 2017 is uiteraard niet 0,82% maar 0,82. Verdragsgerechtigden betalen als verdragsbijdrage dus 82% van de premies die inwoners van Nederland betalen. Maar ik neem aan dat het voor een ieder duidelijk was dat het een verschrijving betrof. Zo niet, mijn excuses.

  #197644
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Die 0.82 is dus fors hoger dan dit jaar dus een nog hogere ZIN bijdrage (CAK).

  #197645
   bosbess
  Bijdrager

  Dat klopt Harry. In het forum van Nederlanders.fr heb ik er een artikel over geschreven, zie hier.
  Later werd ik er door een ander forumlid op gewezen dat de nominale premie volgend jaar niet met € 3,50 per maand stijgt, zoals ik schreef, maar met € 8,00 tot € 108 per maand.

  #197646
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Hallo, Ik heb gevraagd aan MGC of een dekking mogelijk is.
  Ze geven aan dat je niet alleen via CPAM verzekerd moet zijn maar ook onder het franse sociale stelsel moet vallen.
  Dit val ik volgens mij niet.
  Het kan toch niet zo zijn dat als je hier verplicht verzekerd moet zijn dat je dan geen mutuelle kan afsluiten?

  #197647
   bosbess
  Bijdrager

  Jan de Voogd, dé expert op het gebied van het verdragsrecht, zou hier graag een aanvulling geven, maar het lukt hem niet om in te loggen. Hij heeft mij verzocht om het volgende te willen melden:

  Via een E112-formulier, tegenwoordig S2-formulier, is ook geplande zorg mogelijk in derde EU-landen. Dit op basis van art. 26 van EU-verordening 987/2009 met de volgende tekst:

  ” A) Toestemmingsprocedure
  1. Voor de toepassing van artikel 20, lid 1, van de basisverordening wordt door de verzekerde een door het bevoegde orgaan verstrekt document aan het orgaan van de verblijfplaats overgelegd. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder bevoegd orgaan verstaan het orgaan dat de kosten van de geplande behandeling voor zijn rekening neemt;
  ………..
  2. De verzekerde die niet in de bevoegde lidstaat woont, verzoekt om de toestemming aan het orgaan van de woonplaats, dat het verzoek onverwijld aan het bevoegde orgaan doorzendt. In dat geval geeft het orgaan van de woonplaats in een verklaring aan dat in de lidstaat van de woonplaats is voldaan aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2, tweede zin, van de basisverordening. De gevraagde toestemming kan door het bevoegde orgaan alleen geweigerd worden indien, in overeenstemming met het oordeel van het orgaan van de woonplaats, in de lidstaat van de woonplaats van de verzekerde niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 20, lid 2, tweede zin, van de basisverordening, of indien dezelfde behandeling binnen een medisch verantwoorde termijn, gelet op de gezondheidstoestand van dat moment en het te verwachten ziekteverloop van de betrokkene, in de bevoegde lidstaat zelf kan worden gegeven. Het bevoegde orgaan stelt het orgaan van de woonplaats in kennis van zijn besluit. Is binnen de in de nationale wetgeving vastgestelde termijnen geen antwoord ontvangen, dan wordt de toestemming geacht door het bevoegde orgaan te zijn verleend.”

  Onder B volgen dan nog regels over de vergoeding van kosten die de verdragsgerechtigde uit eigen zak heeft moeten voorschieten.

  Voor een verdragsgerechtigde in Frankrijk komt het er op neer dat wanneer hij in een derde EU-land een behandeling wenst te ondergaan, hij via een E112/S2 toestemming moet vragen aan de CPAM via een E112/S2 formulier. De CPAM stuurt het formulier door naar het ZIN (het bevoegde orgaan), dat vervolgens toestemming moet geven. De toestemming kan alleen worden geweigerd wanneer in Nederland of Frankrijk dezelfde behandeling beschikbaar is binnen een voor de betrokkene medisch verantwoorde termijn.

  Hopelijk heb ik het zo juist weergegeven. Maar in ieder geval is geplande zorg ook in derde EU-landen mogelijk, zij het niet via de EHIC-kaart.

  #197648
   bosbess
  Bijdrager

  Sorry Harry, ik zie je eerdere reactie nu pas via mijn email.

  Zoiets heb ik nog nooit gehoord. Heel veel verdragsgerechtigden hebben een mutuelle. Hoewel verdragsgerechtigden officieel zelfs niet “verzekerd” zijn, noch in Nederland noch in Frankrijk, hebben zij in beide landen wél recht op de basiszorg. In Frankrijk via de CPAM. Daarop kan gewoon een aanvullende verzekering worden afgesloten.

  Inderdaad voldoe je niet aan hun, volgens mij zeer uitzonderlijke voorwaarde dat je onder het franse sociale stelsel valt. Je valt onder het NL sociale stelsel, waardoor je bijvoorbeeld niet de torenhoge franse sociale premies (CSG/CRDS) bent verschuldigd.

  Waarom ze als particuliere maatschappij die eis stellen is mij onduidelijk. Ik weet vrijwel zeker dat geen enkele andere mutuelle die voorwaarde kent. In ieder geval APRIL, AXA en Groupama niet. Je zou ze daar eens op kunnen wijzen. Wanneer dat niet helpt, zijn er ook andere mutuelles die een “assurance hospitalisation” aanbieden.

  Zie bijvoorbeeld HospiAssur van Aviva, eveneens zonder leeftijdsbeperking. Maar na berekening van de premie en bestuderen van de dekking moet ik toegeven dat MGC voordeliger is. Ook APRIL heeft een “klein budget” formule, laagste premie 62 euro per maand voor een magere dekking.

  Als ik jou was Harry, zou ik MGC vragen waarom ze als enige mutuelle deze niet ter zake doende voorwaarde stellen. Ook vraag ik me af of ze in EU-verband deze voorwaarde wel mógen stellen. Maar daar kan Jan de Voogd meer over vertellen (als hij weer kan inloggen).

  #197649
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Theodora, bedankt voor je bericht.
  Ik heb inmiddels div. e mail contacten gehad met MGC en nu geven ze aan dat het toch kan.
  Gelukkig maar….
  Wel heb ik ook inmiddels van alles gelezen over de WLF en ik raak steeds verbaasder dat het mogelijk is dat we zo bel. worden door de overheid.
  Hans ? had op Ned.fr. een prima relaas en heeft kennelijk ook geprocedeerd zonder resultaat.
  Ik zie dat op die site wel 15000 mensen zijn geabonneerd.
  Als al die mensen, die het aangaat, nu eens naar Radar schreven dan zou wellicht van die kant resultaat verwacht kunnen worden. In je eentje doet Radar niets voor je.
  Hoe is een dergelijke oproep te realiseren, zodanig dat elke abonnee bereikt wordt?
  groet Harry

  #197650
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Nog leuker: De geoffreerde 46.40 voor ZEN hopi is voor ons tweeen, echtpaar van 65 en 64 jaar!!!

  #197651
   bosbess
  Bijdrager

  Geweldig! Ik was al een beetje verbaasd over die 46 euro, want toen ik het uittestte kwam ik op 40 euro uit, terwijl ik al had begrepen dat jullie jonger zijn dan ik (76). Voor een echtpaar is een mutuelle altijd voordeliger dan tweemaal de premie voor een alleenstaande, maar 46 euro voor jullie tweeën is echt weinig.

  #197652
   Noë
  Sleutelbeheerder

  Theodora, bedankt voor je leuke reactie.

29 berichten aan het bekijken - 1 tot 29 (van in totaal 29)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?