Uw Britse buren in Frankrijk

This topic has 116 reacties, 15 stemmen, and was last updated 4 years, 4 months geleden by Marietta Kenkel.

 • Auteur
  Berichten
 • #194581
   capitaine
  Bijdrager

  Ik vind het wel een boeiende discussie, ga vooral door.

  Ik vind Neeltje of wie zij of hij ook is, een flinke tegenstander van mijn favoriet Jako die absoluut de debater prijs zou kunnen winnen.

  Neeltje is absoluut fan van Engeland, en laat zich leiden door vaak emotionele denkbeelden, terwijl Jako mij eerder neutraal lijkt maar wel goed beslagen ten ijs gaat.

  Wat het gaat worden zullen we snel weten, tot die tijd lees ik jullie reacties met plezier.

  Cees.

  #194582
   neeltje
  Bijdrager

  Geen nieuw draadje dan – Your wish is my command….
  En nu Mon Capitaine.
  Het zal u verbazen hoe EU lidstaten heel anders omgaan met de Europese regels.
  Wij hebben ongeveer net zo lang in Nederland gewerkt als in het VK.
  Iets meer dan 20 jaar – dus wij kunnen het echt mooi vergelijken.
  En hier is nu het verschil want hoe gaan deze 2 lidstaten om met hun gepensioneerden.
  Ik geef u 2 voorbeelden – maar ik kan er gerust ook 10 geven :

  Maar de belangrijkste 2 die nu precies het verschil maken tussen een aardige oude dag waarbij men nog wel eens wat leuks kan doen en een marginaal bestaan zijn :

  1. Onze ziektekosten in Frankrijk worden door het VK betaald. Omdat wij lang genoeg bijgedragen hebben aan de social security. En na het bereiken van de pensioenleeftijd is dat gratis – het valt onder de NHS = national Health Service. Het is dus de Britse Staat die voor ons zorgt.
  Zouden wij voor rekening van Nederland verzekerd zijn geweest dan zouden wij in handen gevallen zijn van het CVZ nu Zorginstituut. Omdat Nederland de hele zorg in 2006 geprivatiseerd heeft. Wij zouden dan verdragsgerechtigd zijn geworden en zwaar aangeslagen zijn over ons hele wereldinkomen.
  Het heeft ons anderhalf jaar procederen gekost tegen het CVZ om ons recht te halen.

  2. Onze Britse bedrijfspensioenen hebben wij belastingvrij mogen exporteren en onderbrengen in ozne eigen qualified registered overseas pension schemes.
  Wij hebben daar voor Luxemburg en Malta gekozen. In Nederland mag dat niet en legt de belastingdienst zelfs onmiddellijk conserverend beslag op alle geexporteerde pensioenen en lijfrentes.
  Weliswaar is dat strijdig met de EU regels en het hele concept van vrij verkeer maar Nederland heeft gewoon een (reparatie)wetje aangenomen waarmee het de EU wetgeving buiten spel kan zetten.

  Persoonlijk meet ik dus het beschavingsniveau van een land onder andere af aan hoe zij omgaan met diegenen die soms 30 of 40 jaar hebben bijgedragen op het moment dat zij niet meer kunnen werken.

  En daar hebben wij dus kunnen vaststellen dat er een enorm verschil is tussen hoe het VK dat ziet en doet en hoe Nederland dat flikt.

  En dan stelt zich voor mij de vraag – wat hebben we aan al die EU regels als bijvoorbeeld Nederland het allemaal mooi aan zijn laars kan lappen als het dat zo uitkomt ?

  #194583
   jako
  Bijdrager

  Hoe met ziektekosten wordt omgegaan is niet EU breed geregeld, elk land heeft zijn eigen sociale voorzieningen. In de Uk is gezondheidszorg ‘gratis’, dwz het wordt betaalt uit de algemene middelen en elke werkende betaalt premie. Wie stopt met werken betaalt niet meer en dan is de zorg gratis. Dat moet ook omdat in de UK de aow en pensioenen gemiddeld erg laag zijn. Nederland heeft er voor gekozen om de uitkeringen relatief hoog te houden waar dan weer naar draagkracht premie op wordt ingehouden. Welk systeem is beter? De NHS komt structureel geld tekort en Nederlandse systeem is de kwalitatief de beste van de wereld.

  Wegsluizen van (pensioen-)inkomen waar geen belasting over is afgedragen is volgens mij gewoon belastingontduiking onder EU regels. Zoals gebruikelijk kun je via de UK wel een financiële sluiproute vinden. Vrijwel alle witwas landen ter wereld vallen onder Brits protectoraat of zijn voormalige Britse gebieden.

  #194584
   neeltje
  Bijdrager

  @ Jako.
  “Hoe met ziektekosten wordt omgegaan is niet EU breed geregeld, elk land heeft zijn eigen sociale voorzieningen.”
  Nou dat is het wis en waarachtig wel.
  En al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw met de Verordening vo 1408/71 die in 2010 is vervangen door vo 883/2004 met de toepassingverordening vo 987/2009.
  Wat vertel je me nu weer ?
  Het is het PARADEPAARD van de EU. De verordening die alles regelt om het vrije verkeer van werknemers en gepensioneerden binnen de EU te bevorderen.

  “Wegsluizen van (pensioen-)inkomen waar geen belasting over is afgedragen is volgens mij gewoon belastingontduiking onder EU regels”.
  Nou en dat is het wis en waarachtig niet.
  Het valt onder de EU regels voor het vrije verkeer, het vrij exporteren van kapitaal binnen de EU en het verbod om bezit te ontnemen bij emigratie zoals vastgelegde in het Verdrag op de Werking van de Europese Unie.
  En belasting wordt betaald niet volgens enige EU regels maar volgens de bilaterale belastingverdragen die tussen de onderlinge landen – ook tussen niet lidstaten en wel lidstaten zijn afgesloten – en uiteraard tussen de EU lidstaten onderling.
  En dus betaalt men in het geval van Frankrijk gewoon belasting in het woonland als men een dergelijk pensioen tot uitkering laat komen. Maar in het geval van het VK niet bij export van het kapitaal want dat mag volgens het VWEU vrij geexporteerd worden.
  En daar is een zaak over geweest tot aan de Hoge Raad toe en die heeft dat allemaal bevestigd alleen heeft Nederland toen als de bliksem een wetje aangenomen om de EU wetgeving te omzeilen.

  En voor de grootste witwasfabriek ter wereld hoeft u niet zo ver te zoeken.
  Die vind u in Amsterdam-Zuid dat helemaal volstaat met brievenbusfirmas inclusief vele multinationals. De sluiproutes lopen vervolgens veelal via Andorra naar Curacao en dan vervolgens meestal naar een trust op de Bermudas en daar heeft de hele Nederlandse elite nagenoeg de hele quote 500 populatie inclusief de Oranjes hun miljarden weggestoken.
  De Europese Commissie is ook bezig mat een onderzoek naar de witwaspraktijken van Nederland met name wat betreft multinationals met het zogenaamde hoofdkwartier in Nederland waarheen alle winsten in heel Europa worden weggesluisd.

  En dat is allemaal zorgvuldig gedocumenteerd in de Panama Papers maar de elite wordt niet aangepakt want die zitten er allemaal tot hun strot toe in inclusief leden van de Hoge Raad en de President van de Belastingkamer. Want deze constructies zijn legaal…
  Weliswaar immoreel maar dat is niet strafbaar.

  Dat is wel Jan met de Pet die een tonnetje bij elkaar gespaard had en het in Luxemburg op de bank had gezet want daar koopt de belastingdienst premiejagers en tipgevers om die het met een fors percentage van de “winst” beloont. Dit is uitlokking van een misdrijf want die tipgevers stelen deze informatie van hun werkgever of opdrachtgever en hiervan heeft de President van het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden dan ook aangifte gedaan. Maar het zal wel weer de doofpot in gaan want de opdracht tot deze handelingen komt van de Minister van Financien en die moet natuurlijk uit de wind gehouden worden.

  Dus doe me een lol en check de feiten eens. Alles te vinden op het internet o.a. in the Panama papers.

  #194585
   jako
  Bijdrager

  Het vrije verkeer heeft niets met de sociale voorzieningen te maken. Het zijn juist weer de Britten die menen dat hun sociale voorzieningen zo goed zijn dat dit werkt als een magneet op burgers van andere EU landen. De EU heeft juist bepaald dat EU landen hun eigen sociale stelsel mogen beschermen tegen misbruik. Die bepaling gebruikt Nederland bijvoorbeeld voor de bescherming van aow en pensioenen en heeft niets met Brexit te maken.

  Pensioen is niet zo maar ‘vrij’ vermogen, maar uitgesteld loon waarover ook uitgesteld inkomstenbelasting moet worden betaald in het land waar dat loon is vergaard. Dat is , althans in Nederland, ook de voorwaarde waaronder dat pensioenvermogen belastingvrij mocht worden opgebouwd.

  De grootste witwasfabriek ter wereld is ‘The City’, alle andere landen bij elkaar komen zelfs niet in de buurt. Het is ook de enige reden waarom de Britse economie nog niet is ingestort: de enorme toestroom van buitenlands kapitaal, ‘no questions asked’ en bij voldoende grote bedragen tevens voorzien van een gratis Brits paspoort. Dit vind je niet in de panama papers, maar bij ingewijden.

  De afgelopen 2 maanden is de toestroom echter verandert in een netto uitstroom van 1 miljard pond per dag op de ‘Brexit fears’.

  #194586
   neeltje
  Bijdrager

  “Het vrije verkeer heeft niets met de sociale voorzieningen te maken”.
  Natuurlijk heeft dat er alles mee te maken.
  Want hoe kan men nu van zijn recht op vrij verkeer gebruik maken als er niet geregeld zou zijn onder ziens sociale zekerheidstelsel men valt.
  En dat regelt dus vo 883/2004
  Te Uwer informatie :
  Uit Wikipedia

  quote

  Verordening 883/2004

  De Verordening betreffende de coördinatie van de socialenzekerheidsstelsels (883/2004/EG)[1] is een Europese verordening die beoogt complicaties te voorkomen op het gebied van sociale zekerheid als gevolg van migratie binnen de EU. Dat wil doorgaans zeggen: als een inwoner van de EU buiten zijn woonland of in meer dan één EU-lidstaat werkt(e). De verordening vervangt ingaande 1 mei 2010 de soortgelijke Verordening (EEG) 1408/71 die in 1971 de eerste – per 1 oktober 1958 in werking getreden – soortgelijke Verordening (EEG) 3/58 verving. De nadere regels voor de toepassing van Verordening 883/2004 zijn opgenomen in Verordening (EG) 987/2009 (als opvolger van Verordening (EEG)574/72 die in de plaats kwam van Verordening (EG) 4/58). Zie hier de tekst van de toepassingsverordening.

  Uitgangspunt van deze verordeningen is het voorkomen dat men als gevolg van migratie over dezelfde periode aan meer dan één nationale sociale wetgeving (van zowel woon- als werkland) is onderworpen. Daardoor is in beginsel dubbele verzekerings- en premieplicht maar ook dubbele sociale aanspraken over dezelfde periode uitgesloten. Ook verhinderen de regels dat de migratie leidt tot verlies van opgebouwde (pensioen)rechten in de lidstaat die men heeft verlaten of waar het werken is gestaakt. Er wordt tijdens grensoverschrijdend woon-werkverkeer één lidstaat aangewezen waar men onder de sociale wetgeving valt. Dat is in beginsel de wetgeving van het werkland en bij meerdere werklanden het woonland als men daar ook (minstens 25%) van alle arbeid verricht.

  Een veelvoorkomend misverstand is dat de verordening ook bepaalt dat en waar men sociaal verzekerd is. Dat hangt immers af van de vraag of de migrant ook voldoet aan de verzekeringsvoorwaarden in de nationale sociale wetgeving die volgens de verordening op de migrant van toepassing is. Doorgaans moet men daarvoor in dienstbetrekking werken (werknemersstelsel) maar in sommige lidstaten bestaat er voor een of meer van de wettelijke verzekeringstakken (werkloosheid, tijdelijke ziekte, langer durende arbeidsongeschiktheid, ouderdom, overlijden, gezins- (kinder)bij- of toeslagen en ziektekostenverstrekkingen) ook een sociaal stelsel voor zelfstandigen. In enkele landen kent men voor één of meer takken beide stelsels of zelfs (als tweede of derde soort stelsel) het zogenaamde ingezetenestelsel. In het laatste stelsel hoeft men niet te werken als werknemer of zelfstandige om al verzekerd te zijn. In Nederland geldt onder de term volksverzekering een dergelijk ingezetenestelsel voor de takken ouderdom (AOW), overlijden (ANW), ziektekostenverstrekkingen (AWBZ en ZVW) en gezinsbijslagen. Onder deze laatste tak valt niet alleen de kinderbijslag (AKW) maar – hoewel dat geen sociale verzekeringen zijn – ook de Nederlandse wettelijke regelingen op het gebied kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en TOG onder de coördinatieregels van de verordening. Naast deze volksverzekeringen geldt in Nederland voor uitsluitend de werknemers eveneens een werknemersstelsel voor de andere takken van sociale zekerheid, te weten werkloosheid (WW), arbeidsongeschiktheid (WAO, WIA), ziekte (zowel loondoorbetalingsplicht werkgever bij ziekte als resterende romp van de ZW bij zwangerschap/bevalling, einde dienstverband tijdens ziekte of ziekte tijdens werkloosheid van WW-gerechtigde). Een voorbeeld waarbij de coördinatie van de verordening z’n dienst bewijst is als een inwoner van Nederland in een van de buurlanden gaat werken (grensarbeider). Op grond van de volksverzekeringen zou hij in woonland Nederland verzekerings- en premieplichtig zijn voor de volksverzekeringen. Maar dat zou hij voor dezelfde verzekeringstakken eveneens zijn op grond van de nationale wetgeving van het werkland met voor dezelfde verzekeringstakken een werknemersstelsel omdat de migrant daar werkt. Zonder coördinatie zou er sprake zijn van dubbele premielast bij hetzelfde inkomen. Maar ook bijvoorbeeld dubbele gezinsbijslag voor hetzelfde kind omdat de ene ouder dat als ingezetene ontvangt in het woonland en de andere ouder op grond van werken vanuit het werkland.

  unquote

  Uw stelling :
  “Pensioen is niet zo maar ‘vrij’ vermogen, maar uitgesteld loon waarover ook uitgesteld inkomstenbelasting moet worden betaald in het land waar dat loon is vergaard. Dat is , althans in Nederland, ook de voorwaarde waaronder dat pensioenvermogen belastingvrij mocht worden opgebouwd”.

  Dat is niet juist. Is u dat ooit verteld toen u pensioen aan het opbouwen was ?
  Natuurlijk niet. Nederland heeft aangenomen dat ze later wel konden vangen als dat pensioen tot uitkering zou komen. Maar het heeft er niet op gerekend dat velen van hun recht op vrij verkeer gebruik gingen maken. En het hangt er ook ten zeerste van af onder wat voor pensioenregeling men valt trouwens. Nederland doet hetzelfde bij lijfrentes.

  Omdat men vreesde voor de vlucht van pensioenen en kapitaal heeft het Ministerie van Financien snel een regel bedacht waarbij men dit beslag mag leggen op alle pensioenen die fiscaal gefaciliteerd zijn geweest. Maar dat is de werknemers nooit van te voren verteld.
  En omdat de belastingdienst helemaal niet weet of niet kan bewijzen dat dit fiscale voordeel ooit verleend is hebben ze gewoon de bewijslast omgedraaid en moet de werknemer maar gaan bewijzen dat het fiscale voordeel NIET genoten heeft.
  Het deugt allemaal van geen kanten en het verbaast mij hogelijk dat u het allemaal goed praat. Want het VK doet dat NIET !
  Daar mag men het kapitaal onderbrengen – na 5 jaar – in een Qualified Registered Overseas Pensioen Scheme een QROPS. Men onderzoekt wel of het een bona fide Pension Scheme is en dat is ter bescherming van de betrokkene zodat die niet in handen valt van oplichters.

  En u mag het gerust allemaal prachtig vinden en goed praten maar feit is gewoon dat wij als UK pensioners geen cent kwijt zijn aan ziektekostenpremies voor precies hetzelfde pakketje dekking van de CPAM waar Nederlandse pensionados zwaar voor gepakt worden – althans als ze een redelijk inkomen hebben.
  En feit is ook dat wij onze UK pensioenen gewoon volkomen legaal en volkomen in overeenkomst met de vigerende wetgeving belastingvrij geexporteerd hebben en dat wij ook eigenaar zijn van onze pensioenpot en die kunnen beleggen zoals wij willen en dat wij er net zo veel of net zo weinig uit kunnen halen als wij willen.
  En dat is dan weer gunstig ook in Frankrijk omdat wij dat zo kunnen sturen dat wij niet al te veel belasting hoeven te betalen. En ga me dus aub niet vertellen dat dat ontduiking is want wij ontduiken helemaal niets.

  Maar ja als u het allemaal prachtig vindt dan is het toch goed zo. Maar heel erg veel Nederlandse pensionados vinden het helemaal niet prachtig en die wringen zich in allerlei bochten om aan de grip van het Zorginstituut en het NINBI te ontkomen. Zoals hier en op alle websites voor Nederlanders in Frankrijk zeer uitgebreid besproken.
  En de Heer Fokkens – hier eerder aanwezig maar helaas afgehaakt zo te zien – is DE EXPERT op dit hele gebied en die heeft er persoonlijk tot aan het Europese Hof van Justitie toe over geprocedeerd – vele jaren lang – en hij is uiteindelijk met een kluitje in het riet gestuurd. Alles te vinden op het internet zaak C-345/09 het arrest van Delft.

  Ook de Stichting Belangenbehartiging van Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland heeft er vele jaren over geprocedeerd en is uiteindelijk ook met een kluitje in het riet gestuurd – later spraken zij van een proces dat niet gewonnen kon worden…..

  Nou en ieder zijn meug – u vindt het prima en ik vind dat het niet deugt.
  Vive la difference.

  #194587
   jako
  Bijdrager

  Allemaal nutteloze informatie. Natuurlijk is geregeld onder wiens sociale zekerheid men valt, maar dat doet niet ter zake. Elk land heeft een eigen regeling.

  Is u dat ooit verteld toen u pensioen aan het opbouwen was ?

  Nee, dat is schriftelijk vastgelegd.

  #194588
   Onno Fokkens
  Bijdrager

  Pensioen is inderdaad uitgesteld loon dat op grond van artikel 10 van Vo 1408/71 (artikel 7 van Vo 883/2004) niet mag worden verminderd, gewijzigd, geschorst, ingetrokken of verbeurd verklaard op grond van het feit dat de rechthebbende of de leden van zijn gezin in een andere lidstaat wonen dan die waar zich het orgaan bevindt dat deze uitkering verschuldigd is.
  Zo nee, dan is dat een belemmering van het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal dat ten grondslag ligt aan het gemeenschapsrecht.

  #194589

  Toch maar eens pogen twee simpele vragen beantwoord zien te krijgen, want er heersen hier zo veel opgestapelde ideeën en meningen :

  1) Waarom kwamen zoveel Britten op zekere leeftijd naar F ? Ik meen vanwege de toegankelijkheid tot ’t relatief betere F ‘ziekenfonds’.
  2) Waarom zijn sinds enkele jaren zoveel van hen weer vertrokken naar de UK ? Ik meen dat het Britse pond ’n derde van z’n waarde ten opzichte van de euro had verloren. Je pensioen ontvangen in livres en uitgeven in euros kost dan wel erg veel. En die toegankelijkheid tot dat F ‘ziekenfonds’ werd ook moeilijker gemaakt.

  Peter, die de rest vééls te ingewikkeld vind en dat aanstaande referendum ’n interne kwestie acht (waarbij geldt dat regeren via referenda leidt tot uiterst conservatieve naties, zie Zwitserland).

  #194590
   neeltje
  Bijdrager

  Hier roert Onno Fokkens een lastig maar interessant punt aan.
  Maar ik ga het toch wagen de meester eens tegen te spreken.
  Of althans een vraag te stellen.
  Want artikel 7 van vo 883/2004 gaat over wettelijke pensioenen i.e. staatspensioenen i.e. de AOW of het UK State pension. En daar hadden we het hier niet over.
  Wij hadden het over bedrijfspensioenen.
  En daar gaat vo 883/2004 niet over.
  Want als dat wel zo zou zijn dan konden nu zo ongeveer alle Nederlandse gepensioneerden naar de rechter stappen omdat hun bedrijspensioenen jaar op jaar gekort worden.
  En wel op grond van nieuwe richtlijnen vanuit de EU die dankbaar worden aangegrepen door Rutte & Co om te stelen van die Nederlandse pensionados want de pensioenfondsen bulken van het geld en dus is er eigenlijk helemaal geen reden voor die verlagingen anders dan dat het de EU en de Nederlandse regering behaagt er zo veel mogelijk geld in te laten zitten.
  Wat is hierover uw mening Onno ?

  Waar ik het over had waren pensioenpotten en lijfrentes die het eigendom zijn van de emigrant. Bedrijfspensioenen naar Nederlands systeem vallen daar meestal niet onder want daar zit het pensioenfonds op het kapitaal met alle gevolgen van dien.
  Maar bijna alle Britse pensioenen vallen daaronder omdat de gepensioneerde eigenaar is van het fonds er in wezen mee doen kan wat hij wil. Hij kan een annuiteit kopen maar is daartoe niet verplicht. Hij mag het ook (laten) beleggen en hij mag er zelfs een Ferrari van kopen als hem dat behaagt. En er zijn ook Nederlandse pensioenen die de emigrant mee zou kunnen nemen – het kapitaal. En denk eens aan alle ZZP ers. Die zullen vaak voor hun oudedagsvoorziening zorgen middels een lijfrente. En het is juist hier op dat de Nederlandse belastingdienst conserverend beslag legt.
  Dat heeft dus allemaal niets te maken met de Verordening maar het is wel in strijd met het Verdrag op de werking van de Europese Unie dat het ontnemen van bezit bij emigratie verbiedt.

  EU lidstaten mogen inderdaad hun sociale zekerheidsstelsels zo inrichten als hun dat belieft. En zij mogen diegenen toelaten tot die stelsels die ingevolge hun wetgeving daar recht op heeft en/of daartoe zelfs verplicht is. Maar zij mogen daarbij niet discrimineren en moeten EU immigranten de zelfde rechten geven als zij toekennen aan hun eigen bevolking. En daar heeft nu dus het VK op bedongen dat zij deze rechten eerst na 5 jaar hoeven toe te kennen. Bij andere EU lidstaten is dat dacht ik 3 maanden.

  Verder moet ik constateren dat Jako geen verder commentaar geeft op zijn eerdere onjuiste stelling dat gepensioneerden een zware last zouden zijn voor het woonland omdat hun ziektekosten niet volledig vergoed zouden worden en/of niet de kosten zouden dekken.
  Dit is dus inderdaad zoals aangetoond door de Heer Fokkens onjuist omdat deze kosten sinds het inwerking treden van vo 883/2004 volledig vergoed worden door het pensioenland.
  Het zou Jako dan ook sieren als hij dat corrigeert.

  Wat betreft de vragen van Petrus. Ik verkeer veel in het gezelschap van Britten en het betere zorgstelsel heeft er volgens mijn informatie niets mee te maken. Het is trouwens nog de vraag of het financieel wel beter is want de NHS vergoedt 100 % en de CPAM grosso modo maar 65/70 % tenzij men (zeer) kleinverdiener is en onder de CMU-C valt en voor ALD’s affections de longe duree in welk geval er 100 % wordt vergoed.

  Het zijn vooral de huizenprijzen en het aangename klimaat en de kwaliteit van het leven op het platteland die de Britten aantrekken. En op het platteland is het leven wel een heel pak voordeliger dan in het VK.

  Wat betreft het Pond Sterling versus de Euro. Het fluctueert altijd. Toen wij hier kwamen in 2003 was het Pond 1.50 en nu dacht ik 1.28 en dan pikt da bank nog 2 cent bij de transfer. Het is iets gezakt vanwege het Brexit scenario want markten houden niet van onzekerheid maar vorige maand was het nog 1.35 en als Brexit niet doorgaat zit het daar binnen een dag weer op of boven. Er is dus helemaal niets aan de hand.

  Waarom er wel Britten zijn teruggegaan is vanwege hat feit dat vroeger het VK heel erg soepel was met E 121/ S 1 verklaringen die het zelfs verleende aan emigranten die nog niet de wettelijke pensioenleeftijd hadden bereikt. Het ging daarin dus veel verder dan de EU verordening voorschrijft en daar dreigde men wel wat aan te gaan doen.
  Onder die dreiging zijn er wel Britten teruggekeerd omdat die vreesden een private ziektekostenverzekering af te moeten sluiten.

  Nou ik hoop maar dat we niet te veel geneuzeld hebben.

  #194591

  Wat betreft de vragen van Petrus. Ik verkeer veel in het gezelschap van Britten en het betere zorgstelsel heeft er volgens mijn informatie niets mee te maken. Het is trouwens nog de vraag of het financieel wel beter is want de NHS vergoedt 100 % en de CPAM grosso modo maar 65/70 % (…)

  Hè, Neeltje, houd toch eens op met uw gelobby en autoriteitsargumenten. Kom eens langs in Boussac (23), daar zitten nogal wat Britten. Ze hebben zelfs hun eigen Engelstalige krantje over F, zoveel waren ’t er. Maar dat krantje bestaat – geloof ik – niet meer, zo weinig zijn er nog.

  En over die kwaliteit van de zorg door de NHS : toon me uw gebit in plaats van die opgepimpte blonde hoed, dat zegt alles als u twintig jaar klant van die NHS bent geweest. Maar hier zijn factcheckers voor en dat bent u in ieder geval niet.

  en :

  Het zijn vooral de huizenprijzen en het aangename klimaat en de kwaliteit van het leven op het platteland die de Britten aantrekken.

  Dat óók, natuurlijk.

  en :

  Wat betreft het Pond Sterling versus de Euro. Het fluctueert altijd. (…) Het is iets gezakt vanwege het Brexit scenario (…) Er is dus helemaal niets aan de hand.

  Ik had ’t over ’n verlies van zo’n derde ten opzichte van de euro, over de laatste vijf, zes jaar. Dat is niet “iets gezakt”, maar hier zijn factcheckers voor en dat bent u in ieder geval niet.

  en :

  Waarom er wel Britten zijn teruggegaan is vanwege hat feit dat vroeger het VK heel erg soepel was met E 121/ S 1 verklaringen die het zelfs verleende aan emigranten die nog niet de wettelijke pensioenleeftijd hadden bereikt. Het ging daarin dus veel verder dan de EU verordening voorschrijft en daar dreigde men wel wat aan te gaan doen.
  Onder die dreiging zijn er wel Britten teruggekeerd omdat die vreesden een private ziektekostenverzekering af te moeten sluiten.

  U weet ’t allemaal zo goed *zucht* Maar ook hier zijn factcheckers voor en dat bent u in ieder geval niet.

  en :

  Nou ik hoop maar dat we niet te veel geneuzeld hebben.

  Neen, ‘we’ niet.

  Peter (die de term ‘geneuzel’ erin houdt en overigens genoeg heeft van al die op de man gespeelde aantijgingen door ’n Neeltje, want ze heeft geen idee wie of wat &c.).

  #194592

  Bonsoir,

  Welnu, gelukkig is het verloop van wisselkoersen goed te “fact checken”. En als u deze grafiek bestudeert ziet u dat iedereen gelijk kan hebben. Het is maar een kwestie van welke periode te kiezen.

  Salutations, Jos

  #194593

  Heel goed, Jos, dank. Nu nog de rest. Maar aan ’n gebitscontrole van Neeltje NHS waag ik me niet.

  Peter.

  #194594

  Bij nader inzien : al die fluctuaties van dat pond, misschien is die euro wel bedacht om dat soort storingen uit te schakelen.

  Peter.

  #194595
   neeltje
  Bijdrager

  Jos hij heeft de periode aangegeven – de laatste vijf/zes jaar zou het pond sterling met een derde gedaald zijn ten opzichte van de euro.

  Nou laten we dan eerst maar even het pound sterling ten opzichte van de euro doen. En liefst niet andersom Jos want dan moet je het allemaal gaan omrekenen.
  And these are the facts :
  From the financial Times March 2016

  The pound to euro exchange rate (GBPEUR) has hit its best levels since 2007 as a combination of ECB quantitative easing and strong US data force the shared currency lower.

  “What did proceed as expected was the demise of the euro; the currency hit even fresher 11 year lows during Draghi’s conference, and can expect to lose more once the bond buying begins next week,” – Connor Campbell, analyst at Spreadex.

  Those looking for stronger levels to buy euros with the British pound are seeing the best levels to convert in 8 years while those holding dollars are seeing an 11 year best.

  The euro has had a tough week and hit new lows on the back of further details about the European Central Bank (ECB)’s quantitative easing programme. This helped to buoy sterling and boost a strong US dollar further.

  The move higher in GBPEUR on Thursday came after it was confirmed that 60BN euro’s would be pumped into the Eurozone economy every month until September 2016.

  A fresh move higher then took place on the final day of the week when it was announced US economy added 295,000 new jobs in February, above the 240,000 expected by analysts.

  This saw demand for the USD rocket and the euro exchange rate complex was the main recipient of losses.
  ?At the time of writing – the euro to pound sterling exchange rate (EURGBP) is converting 0.61 pct lower on a day-to-day comparison at 0.7195.
  ?The pound to euro exchange rate (GBPEUR) is at 1.3898.

  NB: The above quotes are taken off the wholesale markets. Your bank will affix a spread at their discretion when passing on currency. However, an independent FX provider will seek to undercut your bank’s offer, thereby delivering up to 5% more currency in some instances. Find out more.

  In de laatse 5 tot 6 jaar is het Pound Sterling ten opzichte van de Euro met 35 % GESTEGEN. En dat is logisch ook want de ECB doet niets anders dan Euros drukken. Net als in het Derde Rijk. En Petrus heeft het over een VERLIES van een derde andersom.
  Waar zijn Uw factcheckers ?

  Nu moet ik er wel bij zeggen dat de rate of exchange op het moment terug is bij 1.26
  Dat is zeer tijdelijk en in line with market expectations – pre Brexit referendum jitters.
  Maar de problemen van de Euro zijn ernstig en long term en zodra het referendum achter de rug is verwachten de analysten terug te zijn bij rond de 1.35

  En verder stelt u allerlei vragen op het forum. En als u daar antwoord op krijgt dan gelooft u het allemaal niet en wilt u factcheckers. Nou mooi toch – check uw facts dan ook.

  En er is helemaal niets mis met de NHS. Maar tandartsen zijn overal hetzelfde en zij verdienen graag veel en dus was het niet makkelijk een tandarts te vinden die NHS patienten wil aannemen. Wat men dus veelal doet is aan aanvullende verzekering nemen – bijvoorbeeld Denplan en daar betaalt men dan maandelijks iets voor en dan verzorgt de tandarts pico bello het gebit. Een soort mutuelle dus maar dan specifiek voor de tandarts.

  En ja ik weet er iets van want ik heb er 20 jaar lang gebruik van gemaakt.

  #194596
   neeltje
  Bijdrager

  “Bij nader inzien” beste Petrus. Het is niet zozeer het Pond dat fluctueert maar het is de euro die steeds minder waard wordt. En dat komt er dus van als je een Euro hebt en een ECB die 60 MILJARD Euros per maand “in de economie pompt” gewoon de drukpersen volle kracht laat lopen zonder dat iets tegenover staat en zonder dat daar enige dekking voor is.

  Dit experiment is reeds eerder geprobeerd door Herr Hitler en het Derde Rijk en het heeft er toen destijds in geresulteerd dat een brood honderdduizend Mark kostte.
  En de Heer Mugabe heeft het ook in Zimbabwe reeds op die manier gedaan.
  De EU is dus in goed gezelschap.

  Tijd voor uw factchecks…..

  #194597
   le bricoleur
  Bijdrager

  In de laatse 5 tot 6 jaar is het Pound Sterling ten opzichte van de Euro met 35 % GESTEGEN.

  Lees ik nu de grafieken fout?
  Ik zie op de door Jos aangehaalde site:
  tien jaar geleden kreeg je 1,4 – 1,5 GBP voor de €
  de laatste drie jaar was dat 1,25-1,36 GBP per €.
  Er was wel een dieptepunt met 1,23 GBP/€, in 2009.

  Christian von Klösterlein - bricoleur par passion, pas par necessité.
  http://www.klussen-in-frankrijk.eu/

  #194598
   le bricoleur
  Bijdrager

  … is reeds eerder geprobeerd door Herr Hitler en het Derde Rijk en het heeft er toen destijds in geresulteerd dat een brood honderdduizend Mark kostte.
  Tijd voor uw factchecks …

  Factcheck:
  De Duitse Inflatie had plaats in 1922/23, Hitler en het Derde Rijk heersten vanaf 1933.

  Geschiedenisboeken lezen?

  Christian von Klösterlein - bricoleur par passion, pas par necessité.
  http://www.klussen-in-frankrijk.eu/

  #194599

  Neen, Christian, je leest goed. Het is Ons Neeltje dat ons met veel verbaal geweld de das om wil doen.
  Wij zijn gek, zij weet alles èn ze heeft ’n goed verzorgd gebit.

  Haar persoonlijke aanvallen op mijn persoon laten me koud, maar nu er vergelijkingen worden getrokken met “Herr Hitler en het Derde Rijk” haak ik af.

  Ik herhaal : Neeltje is ’n trol, ’n trol die gemeden moet worden als ’n zwerende vinger, zo niet erger.

  Marietta : ik geloof dat ’t kookpunt van dit draadje is bereikt. Flikker mij eruit, of flikker Ons Neeltje eruit. Of neen, ik ga zelf wel als dat de rust ten goede komt.

  Peter (die ze Petrus noemen sinds-ie in F woont, maar dat is te ingewikkeld voor ’t Neeltje).

  #194600
   neeltje
  Bijdrager

  Nee hoor Mr. Bricoleur. U leest het zeer juist.
  Zoals het uit uw statistieken blijkt is het inderdaad en ik houd dat goed bij want ik krijg maandelijks mijn pensioen in Pounds Sterling die ik dan om ga zetten in Euros.
  Maar uw cijfers zijn ‘spot on”.
  En dus is de bewering van de Heer Petrus dat het Pound Sterling in de laatste vijf/zes jaar een derde van zijn waarde zou hebben VERLOREN (zie boven) a load of ………

  De Duitse HYPERinflatie. Ja ik zal het nog eens nalezen. Ik ben er ook niet bij geweest destijds. Het was meer ter illustratie van het feit dat men niet ongestraft maandelijks 60 miljard Eurotjes er bij kan drukken terwijl de economie nauwelijks groeit en zelfs jaren lang gekrompen is. Maar de mensen realiseren het zich helemaal niet.

  Ze geloven de propaganda vanuit Brussel en hoe geweldig het allemaal gaat.
  Maar de markten liegen niet….
  En er komen steeds meer werklozen net als in Frankrijk. Ja en dan wordt er wat geritseld met de statistieken en dan gaat het op papier weer wat beter maar de realiteit is heel anders. De EU is een mammoettanker die geheel volgeladen met volle kracht vooruit op de rotsige kust afvaart. Op de brug staat Capitano Juncker iedereen vrolijk op de schouder te meppen en te kloppen. Het is er gezellig. Hij is weer een beetje aangeschoten. Net een flesje of twee Petrus op.
  Aan het roer staat stuurman Draghi.
  Recht zo die gaat skipper roept Juncker.
  Aan het dek speelt het orkestje.
  En Frau Merkel zingt Wir schaffen das.
  En Mark Rutte zet alle dekstoelen nog eens netjes neer.
  U kunt allen rustig gaan slapen.
  Welterusten.

  #194601

  En hiermee heeft dit draadje zijn versheidsdatum overschreden. Toevoegingen van inhoudelijke aard zijn nog welkom, elke verwijzing betrekking hebbend op persoonlijke voor- en afkeren betekenen het einde van deze. Er zijn waarheden en gelijk willen hebben. We kennen dat uit het verleden en alle deelnemers hier herkennen de situatie en wat er op zal volgen.

  #194602
   Jeroen B, 62
  Bijdrager

  @ Neeltje,

  Het conservatoir beslag dat de Nederlandse belastingdienst legt op belastingvrij opgebouwd pensioenvermogen bij (voorgenomen) overheveling naar een ander (gunstiger)fiscaal regime is niet bedoeld om export van pensioenvermogen te belemmeren maar om invordering veilig te stellen van de (nog) op te leggen aanslag.
  Ten tijde van het maken van de opbouwregeling heeft de wetgever verzuimd, of niet tijdig in de gaten gehad, dat slimme fiscalisten de nationale belastingregimes binnen de EU zouden gaan vergelijken om voor cliënten de meest gunstige regeling te ontwerpen en deze te adviseren.
  De reparatiewetgeving die Nederland heeft gemaakt is om die reden akkoord bevonden door het Europese hof.
  In simpel Nederlands: alvorens u uw onder onze nationale belastingregels belastingvrij opgebouwde pensioen meeneemt naar een fiscaal prettiger land, graag ook eerst onder onze eigen regels afrekenen. Niet onlogisch dunkt mij.

  Jeroen B, 62

  Jeroen B, 62

  #194603
   neeltje
  Bijdrager

  @Jeroen,

  Dat neemt mijns inziens niet weg dat de Hoge Raad eerder deze conserverende aanslag als strijdig met het gemeenschapsrecht had beoordeeld.
  Daarop heeft Nederland inderdaad een reparatiewetje gefabriceerd met als doel de desbetreffende bepalingen uit het Verdrag op de Werking van de Europese Unie te kunnen omzeilen. En dat is dan accoord bevonden door het Europese Hof.
  De moraal van het verhaal is dus – het hele Gemeenschapsrecht is op papier allemaal best aardig maar zodra het een EU lidstaat niet bevalt wat er instaat – ofschoon zij het zelf allemaal geratificeerd hebben – maken zij gewoon een reparatiewetje om het te omzeilen en dat vindt het Europese Hof dan prima.
  Hetzelfde speelt zoals u wellicht bekend i.v.m. Het arrest de Ruyter C 623/13 en de Franse Republiek.
  Men kan zich dus afvragen in hoeverre de Europese burger er wat aan heeft en of het wel de moeite waard is daar miljarden aan uit te geven.

  #194604
   Silex
  Bijdrager

  Deze is hier al eens eerder langs geweest.

  Godwin,s Law

  janv

  #194605
   jako
  Bijdrager

  En dat komt er dus van als je een Euro hebt en een ECB die 60 MILJARD Euros per maand “in de economie pompt” gewoon de drukpersen volle kracht laat lopen zonder dat iets tegenover staat en zonder dat daar enige dekking voor is.

  Het is inmiddels 80 miljard per maand, maar de BoE heeft maar liefst 375 miljard Britse ponden uit het niets gecreëerd en aangezien de Britse economie ruwweg 1/10 van de Eurozone bedraagt moet de ECB zo’n 4000 miljard Euro ‘bijdrukken’ om in verhouding op dezelfde hoeveelheid te komen. Daar zouden ze 50 maanden over doen en zo lang blijft de ECB niet doorgaan. Het zijn dus de Britten die deze wedstrijd geldontwaarding winnen.

  Bovendien heeft de BoE al aangegeven dat de UK niet alles zal hoeven terug te betalen, 10 miljard is reeds geschonken. Dat is pas het moment waarop werkelijk sprake is van monetaire financiering (ook weer verboden volgens het verdrag van Maastricht) en de echte geldontwaarding start. De ECB zal de leningen gewoon laten aflossen waarna de extra hoeveelheid geld weer uit de boeken verdwijnt en geen sprake is van monetaire financiering.

  #194606

  Bonjour,

  De ECB zal de leningen gewoon laten aflossen waarna de extra hoeveelheid geld weer uit de boeken verdwijnt en geen sprake is van monetaire financiering.

  Dat zie ik persoonlijk toch wat minder positief. De ECB speelt gevaarlijke spelletjes met haar ultra-lage rente beleid en nooit eerder vertoonde opkoopprogramma’s. Flankerend is er een zeer schimmige relatie tussen de Italiaanse pogingen om hun op instorten staande financiele systeem te schoren en de opkoopprogramma’s van de ECB. Last but not least zijn de problemen rond Griekenland nog lang niet opgelost.

  Naar mijn mening is het niet realistisch te veronderstellen dat de alomtegenwoordige schulden ooit nog zullen worden afgelost. Niet in de USA, niet in het VK, niet in Japan, niet in China en óók niet in Europa. Debts that can’t be paid, won’t be. Door de kunstmatige extreem lage- of zelfs negatieve rente lijken de schuldposities nog houdbaar maar wordt het economisch prijsvormingsmechanisme verstoord en spaarders en (toekomstige) gepensioneerden onder de bus gegooid. Dat is geen strategie die vertrouwen inboezemt voor de lange termijn.

  De oorzaken van de crisis van 2007-2008 zijn nimmer echt opgelost, alleen maar overgeschilderd. De huidige relatieve rust betekent niet dat de problemen achter de rug zijn, maar dat we in het oog van de storm zitten. Overmatige schulden kunnen tijdelijk worden gemaskeerd met méér schulden, maar dat kun je niet eeuwig volhouden. Zoals Herbert Stein opmerkte: if something cannot go on forever, it will stop.

  Heel Europa ligt vol met tikkende tijdbommen en het is een kwestie van tijd voordat de hele bende ontploft. De torenhoge schulden zullen inderdaad verdwijnen, niet doordat ze worden afgelost, maar door een financiele crash waarbij vergeleken de gebeurtenissen van 2007-2008 een storm in een glas water lijken.

  Salutations, Jos

  #194607
   jako
  Bijdrager

  Wellicht Jos, maar volgens het verdrag mag de ECB schulden niet saneren dus die gaat dat niet doen tenzij het verdrag wordt aangepast en dat lijkt me gezien de Duitse oppositie heel onwaarschijnlijk. Vergeet ook niet dat ‘hun’ schuld tevens ons pensioen is, dus ook daar weinig animo. En ja, Europese landen hebben problemen, maar in het geheel bezien zijn die kleiner dan in andere delen van de wereld. De Eurozone voldoet zelfs al weer keurig aan de begrotingsregels. Iets waar de VS, Japan, China en vooral Groot-Brittannië alleen van kunnen dromen.

  De Angelsaksische propagandamachine doet heel anders vermoeden. Slechts met als doel om het vertrouwen in de eigen economie en bankensector (Wallstreet/ City) te vergroten door de ander in een kwaad daglicht te stellen. Om maar weer terug te komen op de UK: de werkelijke staatsschuld van de UK is ruim twee keer zo groot dan officieel gepubliceerd. De steun aan de bankensector (meer dan 1000 miljard pond) wordt gewoon buiten de boeken gehouden, terwijl de landen in de Eurozone de steun keurig op de balans hebben gezet.

  #194608
   neeltje
  Bijdrager

  Voila geheel mee eens en niets aan toe te voegen.

  De Europese Unie
  Bricoleurs par necessite et pas par passion.

  En ze blijven maar bricoleren.

  Op zich is dat soms wel vertederend. Het is net of ze een kastje gekocht hebben bij de Ikea en dat maar niet in elkaar kunnen krijgen.
  Maar het is minder leuk als je de operatiekamer in gaat voor een levensreddende operatie -hetgeen de EU nodig heeft- en er staat zo’n team bricoleurs rond je bed.

  Het is net als met de Griekse schuld. Het zal nooit terugbetaald worden.
  Het is het oude verhaal.
  Van een kikker kun je geen veren plukken.

  Ach en niemand van ons heeft echt inzicht in de financiele markten.
  En daarom kun je het beste kijken naar wat de financiele markten doen en naar de ‘futures’ because those are the people who put their money where their mouth is.
  En als die het fout hebben dan gaan ze wel gewoon failliet.

  In het Pond Sterling zit nu een dipje want het referendum komt er volgende week aan.
  En als dat achter de rug is en het VK blijft er in staat het Pond de volgende dag op 1.35 tegen de Euro en neemt het de week daarop de 1.40 in het vizier.

  Ik zou zeggen – if you want to make a quick profit go into Pounds Sterling now…

  Om op het verhaal van Rob terug te komen. Remain en leave staan nek aan nek met 42 % remain en 40 % leave. 11 % zijn diegenen die het nog niet weten. maar die wel gaan stemmen. En dat zijn dus meestal wat onzekere mensen op wie die hele scaremongering campaign is gericht. En als het puntje bij het paaltje komt gaan die voor de status quo en dus zal het remain kamp het gaan halen met waarschijnlijk een verrassend ruime marge.

  De Nederlandse en de Franse politiek speelt met vuur wat de EU betreft.
  2/3 e van de bevolking in Nederland en Frankrijk is tegen alles waar de EU nu mee bezig is.
  Maar de gevestigde politieke orde wil er niets van weten.
  En die partijen in Nederland en Frankrijk die er wel van willen weten zullen er alles aan doen om dit thema mede tot inzet te maken van de verkiezingen die volgend jaar plaats vinden. Net zoals de werkloosheid en kortingen op uitkeringen en pensioenen en bovenal ook de veiligheid. Want voor het zover is zullen er nog een paar zeer grote aanslagen komen. Niemand weet precies waar en wanneer maar dat ze er komen is 100 % zeker.
  En dan kunnen er wel eens uitslagen uit de bus komen waar niemand meer om heen kan.

  Het is een gevaarlijke illusie om te denken dat je mensen in een ondemocratische federatie kunt houden – want dat is de EU – tegen hun wil. Daarbij zou men een les moeten trekken uit wat er met de USSR en wat er in Yugoslavie is gebeurd.
  Maar wie weigert om lering te trekken uit het verleden zal het allemaal nog eens mee moeten maken in het heden.

  #194610
   neeltje
  Bijdrager

  test

  #194611

  Rebonjour Jako,

  Ik ben het met je eens dat wereldwijd gezien de EU wellicht the cleanest dirty shirt in the laundry is, maar echt daardoor gerustgesteld word ik toch niet. Het wereldwijde financiele systeem is dermate verweven dat als zich érgens een crisis voordoet, die overal gevoeld zal worden. Álle zwakke broeders gaan dan voor de bijl, en naar mijn mening is ook de EU, zij het dan misschien niet de zwakste, toch ook een zwakke broeder. Zelfs als de crisis in het VK begint, en het VK is inmiddels uit de EU, gaat dat niet onopgemerkt voorbij.

  volgens het verdrag mag de ECB schulden niet saneren dus die gaat dat niet doen tenzij het verdrag wordt aangepast

  Volgens de verdragen mogen landen maximaal 3% begrotingstekort hebben, maximaal 60% van hun BNP aan staatsschuld, moeten ze grenzen openhouden (Schengen), immigratie afwikkelen (Lissabon) en ga nog maar even door. We weten allemaal hoe dat in de praktijk uitpakt. Dus vergeef mij als de letter van deze verdragen mij niet overtuigt dat er niet op grote schaal gerotzooid wordt.

  Even wat losse feitjes. Italie heeft een failliet bankensysteem. Italie tuigt een bad bank genaamd Atlante op. Atlante obligaties worden door de Italiaanse regering gegarandeerd. De ECB mag niet direct staatsschuld monetariseren. De directeur van de ECB is een Italiaan. De ECB creëert een nieuw opkoopprogramma voor allerlei rommelpapier. De ECB koopt Atlante obligaties “als deel van het opkoopprogramma”. De ECB overtreedt geen enkele regel. Tóch komen de Italiaanse risico’s bij de ECB terecht. ECB risico’s zijn risico’s voor alle Eurolanden.

  Ik mag misschien paranoïde zijn, maar als iets haar heeft als een hond, vier poten heeft als een hond, kwispelt als een hond en blaft als een hond, dan IS het waarschijnlijk een hond. En als ECB acties eruit zien als zwendel, een bepaald land voordeel heeft van die zwendel, de directeur van de ECB uit dat land komt en andere landen opdraaien voor de risico’s dan IS er ergens iets uit de haak.

  De ECB heeft al aangekondigd dat ze klaar staan om de financiele onrust als gevolg van een Brexit met monetaire maatregelen te gaan bestrijden. Dat betekent volgens mij dat ze NU krampachtig alle financiele rampspoed onder de pet houden, en straks na de Brexit uitslag (wat die dan ook wordt) van de verwarring gebruik zullen maken om nog veel meer narigheid onder het tapijt te vegen. Met wat voor monetaire krankzinnigheid dan ook. Whatever it takes, was het toch?

  De vraag is natuurlijk hoelang de ECB dit zinkende schip nog drijvend zal weten te houden. Hint: volgens mij niet meer zo héél erg lang. A suivre.

  Salutations, Jos

30 berichten aan het bekijken - 61 tot 90 (van in totaal 117)

Het onderwerp ‘Uw Britse buren in Frankrijk’ is gesloten voor nieuwe reacties.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account