uw bijdrage aan dit forum

Dit onderwerp bevat 39 reacties, heeft 10 stemmen, en is het laatst gewijzigd door  Noë 1 jaar, 5 maanden geleden.

 • Auteur
  Berichten
 • #202526
   ratatouille 
  Bijdrager

  Het lijkt me nuttig dat iedereen de disclaimer leest op de hoofdpagina.
  Die geeft aan waar de grenzen zijn van fatsoen en uw bijdrage op de site, maar ook hoe om te gaan met de verstrekte informatie en bijdrages.

  ‘De samensteller behoudt zich het recht voor om informatie en mogelijk aan te bieden diensten die nu gratis via de site worden aangeboden op ieder ogenblik om te zetten in informatie en diensten tegen betaling. Aan het feit dat deze diensten nu gratis worden aangeboden kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.’

  Copyright

  Niets van deze site mag zonder toestemming van de rechthebbende worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites.

  #209416
   ratatouille 
  Bijdrager

  Peter:
  ‘Waar ’t voorheen op deze site ging om adequate informatie, op vriendelijke en speelse wijze gebracht en gedeeld door veel actieve deelnemers, ligt ’t lot nu in handen van ’n beheerder die weinig tot niets wil investeren, die om niet wil drijven op die actieve deelnemers. Met veel fraaie woorden en functieomschrijvingen zelfs, maar zo werkt ’t dus niet.
  Ik vrees alweer te veel te hebben gezegd, kruip terug !n m’n holletje.’

  Noë:
  ‘Verder vraag ik mij oprecht af of het “algemeen gebruik” moet worden dat de beheerder in dit forum beschimpt en beledigt wordt. Ik verneem graag wat uw adviezen hierover zijn.’

  Ik denk dat de beheerder tegen een stootje moet kunnen, en Peter zijn kritiek gaat niet verder dan die van mij, het verschil is dat ik mijn kritische noot direct heb geplaatst in het postvak van Noë. De reden waarom ik geen redacteur wil worden.

  Peter is welkom, is altijd kritisch geweest, hoeft van mij niet in zijn holletje terug, maar zou zich kunnen afvragen of je niet het zelfde bereikt door positief iets toe te voegen aan het forum, en zo de kritiek op de gang van zaken te pareren.

  #209417
   Krelis 
  Bijdrager

  M.i. wordt de kwaliteit van een forum voor verreweg het grootste deel bepaald door de deelnemers en niet door de beheerder, die feitelijk slechts bij discussies die uit de hand (dreigen te) lopen in zou moeten grijpen.

  Er is niets dat ons weerhoudt om er een forum van te houden als in het voor-Noë tijdperk en toch gebeurt dat niet. We zullen dus eerder de oorzaak van de terugval, die er overigens zeker is, bij ons zelf moeten zoeken en de hand in eigen boezem steken.

  Het feit dat Noë een wat lager aaibaarheisnivo heeft dan vorige beheerders, doet daar weinig aan af noch draagt er aan bij, fraaie woorden en funktie-omschrijvingen ten spijt.

  #209418
   ratatouille 
  Bijdrager

  Ik denk dat het niet toegankelijke archief daar een rol in speelt. Heel veel bijdrages zijn niet meer te vinden of niet te benaderen. Dat is een afknapper voor de mensen die de moeite namen een bijdrage te schrijven. Wat er al niet over gevelrestauratie, recepten voor klassieke kalk/klei/zand mengsels is geschreven! Niet meer terug te vinden. Ik zie dat als het grootste struikelblok voor participatie.

  Over de toon is al vaker wat gezegd. De grote professionele partijen in de platformcommunicatie kiezen voor een toegankelijke toon richting klanten en participanten, een ‘je-jouw aanpak’ en zijn zelf ook content leveranciers. Voelen zich betrokken bij hun ‘product’. Noe kiest voor een zakelijke taal en omgang met de deelnemers, een meer klassieke analoge benadering, waarbij je het gevoel moet krijgen met een grote professionele partij te maken te hebben.

  #209419
   Krelis 
  Bijdrager

  Ik weet niet of het het grootste struikelblok is, maar dat het een enorm gebrek is zeker. Bovendien voorspelt de oorverdovende stilte bij dit onderwerp weinig goeds. Wordt er aan gewerkt? Komt er een oplossing? Hoever is die eventuele oplossing verwijderd? Hier schiet de beheerder duidelijk tekort met informatieverstrekking.

  #209431
   Petrus, Mr Petrus 
  Bijdrager

  Dat ’n beheerder van ’n site zich niet inhoudelijk verantwoordelijk acht voor de bijdragen van de deelnemers, lijkt me ’n ‘disclaimer’ waard.
  Maar al die Voorwaarden die hier gesteld worden… Zó wrijvend met functie en doel van ’n platform waar ’t draait om delen van kennis en plezier. Zó onbavelaars, maar dat heb ik al eens beweerd en toegelicht. Als ik dat nog eens doe, voelt de beheerder zich waarschijnlijk weer “beschimpt en beledigt” en die lol gun ik niemand.

  Dus van tweeën één : wil deze site, dit forum die geroemde vraagbaak blijven – opnieuw worden -, dan zal er aan de kwaliteit van de informatie gewerkt moeten worden. Gewoon eraan werken, in plaats van te bedelen bij de bijdragers die hun © inleveren.
  Zo niet, tja, dan is deze site in ieder geval niet meer die geroemde vraagbaak.

  Vale !
  Peter (en neen, Ratatouille, verwacht van mij niets want waar ik genaaid word wil ik ook vrijen).

  #209433
   capitaine 
  Bijdrager

  M.i. wordt de kwaliteit van een forum voor verreweg het grootste deel bepaald door de deelnemers en niet door de beheerder, die feitelijk slechts bij discussies die uit de hand (dreigen te) lopen in zou moeten grijpen.

  Er is niets dat ons weerhoudt om er een forum van te houden als in het voor-Noë tijdperk en toch gebeurt dat niet. We zullen dus eerder de oorzaak van de terugval, die er overigens zeker is, bij ons zelf moeten zoeken en de hand in eigen boezem steken.

  Het feit dat Noë een wat lager aaibaarheisnivo heeft dan vorige beheerders, doet daar weinig aan af noch draagt er aan bij, fraaie woorden en funktie-omschrijvingen ten spijt.

  Gehoord worden is in principe de eerste factor, wat er gezegd wordt de tweede.
  Dat Thierry Baudet de uitspraken van zijn partijgenoot in Amsterdam niet rectificeert is niet een kwestie van hij is het er mee eens.
  Als enige in de politiek weten Wilders en Baudet op de nauwkeurigheid na wat je moet doen om het volk in te palmen : juist, zorgen dat er over je gepraat wordt.
  Dat geld voor hen, dat geld voor de kranten, en dat geld ook voor dit forum.
  Er zijn door een paar mensen een groot aantal mensen de mond gesnoerd, daardoor werd dit forum steeds minder leuk om te bezoeken, met als resultaat een doodgebloed forum waar ik sowieso al meer dan twintig personen kan noemen die hier vertrokken zijn allemaal door min of meer dezelfde reden.
  Als voorbeeld kan ik aanhalen dat mensen het dan soms niet helemaal (of helemaal niet) met me eens waren, maar ze lazen het wel en ze waren er wel !
  Nu zijn ze weg.
  Ik heb met de meeste nog steeds contact via m’n privé-mail.
  Als je echt wilt weten waarom het forum zo is afgezakt zul je de archieven in moeten gaan en kom je vanzelf uit op dat punt, en dat was vér voor Noë.
  Dat sommige mensen er een keurig professioneel forum van willen maken met geen enkele uitspatting naar links of rechts is hun keuze, maar de meeste bezoekers wilde de enorme kennisbank bezoeken met de gemoedelijke ambiance van het franse land.
  In de tijd van Bruintje (kent iemand die nog?) stond het forum elke dag vol nieuwigheden en interessante artikelen, al vlogen de vonken er soms vanaf.
  Nu wordt je uitgemaakt voor leugenaar en fantast en denk je bij jezelf, ach laat ook maar.

  Ben het volledig met Krelis eens.

  Cees.

  #209438
   bosbess 
  Bijdrager

  Ik wil de heren er even aan herinneren dat wij een tijdje terug nogal ingenomen waren met het voorstel (van Jos) om de website een Wiki-achtige mogelijkheid te geven. Anton heeft daar, voorlopig in beperkte mate, gehoor aan gegeven. Dat betekent dat “iedereen” meeleest, meeschrijft, meedenkt en meewerkt. Dan ben je constructief bezig, in de geest van Bavelaar.

  Anton Noë blijven vergelijken met Wim Bavelaar is zinloos. Verwachten dat het ooit zal worden als vroeger ook. Anton heeft geld betaald voor het overnemen van een totaal verwaarloosde, op veel punten achterhaalde website, want Marietta deed helemaal niets meer aan de inhoud. Anton heeft daarmee het levenswerk van Wim gered en gezorgd dat deze website en dit forum kunnen blijven bestaan. Dat hij dat op zijn manier doet (en niet op de manier van Wim Bavelaar) is niet meer dan logisch.

  Vervolgens heeft Anton de website grondig aangepakt, gemoderniseerd en beveiligd. Daar zal ook geld in zijn gaan zitten. Toch zie ik nergens advertenties, die meestal (ook onder zijn voorgangster) zo’n gratis website financieel mogelijk maken.

  Je kunt als lid twee dingen doen:
  – of je blijft in het oude hangen en je blijft maar kritiek leveren en herhalen op de veronderstelde bedoelingen van de nieuwe eigenaar en op zijn verondersteld winstbejag,
  – of je gaat mee met de tijd, stelt je positief op en je steunt de nieuwe beheerder in zijn pogingen om deze website (én dit forum) te behouden voor leden en bezoekers.

  Het is een wat zielige vertoning om steeds maar weer te schrijven dat het Anton alleen maar om de centen te doen is. En dat je niet “voor niets” wilt meewerken. Maar wel gratis en gratuit sjacherijnige kritiek blijven spuien op iemand die zijn uiterste best doet om er iets van te maken. Tot hij er op een dag genoeg van heeft om voor kop van Jut te spelen en de website (óf dit forum) aan de wilgen hangt en de pijp aan Maarten geeft. Heb je dan je zin?

  #209440
   ratatouille 
  Bijdrager

  Je hebt bezoekers die het forum gebruiken om oplossingen te zoeken voor hun eigen problemen en die zelf vrijwel nooit bijdragen aan de problemen van anderen. Of die het forum als uithangbord gebruiken voor hun eigen egotrip. Mag, maar zo zal de kwaliteit niet toenemen. Dat er veel mensen zijn overgestapt naar de ‘buren’ is duidelijk, dat er mensen weg zijn die voor enorm veel problemen zorgden in het verleden is ook een feit, gelukkig. Dan zijn er nog de ‘reageerders’, mensen die reageren op anderen, maar zelf nul keer een onderwerp zijn gestart.

  Maar er liggen nog veel onderwerpen te wachten op een Wiki schrijver, en soms denk ik ook wel eens : waarom doet de beheerder dat niet even? Met 10 minuten per dag kom je een heel eind in het updaten van oude informatie. Maar actieve schrijvers voor deelonderwerpen zijn ook gevraagd. En dan ook nog even aangestipt: de zoekfunctie. Vergeet niet dat de bouwvragen altijd het merendeel van het forum in beslag namen. En daar was dit forum kwalitatief ook heel goed in, nu is veel niet meer te vinden.

  Overigens, er zijn rubrieken in het forum die al lang niet meer actief zijn, [emigranten] al ruim drie jaar niet meer, [juridisch] ook al 8 maanden niet.

  #209443
   Noë 
  Sleutelbeheerder

  Er zijn twee concrete voorstellen waar ik meteen iets mee kan:

  Betreffende de disclaimer:
  Ik zou voor willen stellen om de regelgeving van Creative Commons toe te passen: https://creativecommons.org

  Betreffende de verdwenen content:
  ik zal de “techniek” vragen om deze vindbaar te maken via de zoekbalk.

  Ik hoor graag of er nog meer suggesties zijn.

  #209445
   bosbess 
  Bijdrager

  Rata, wat het “even updaten” en “10 minuten per dag” betreft vergis je je. Dat weet ik uit eigen ervaring. Ik was er een tijdje terug mee begonnen. Wanneer je geen deskundige bent op een bepaald gebied kost het je vele uren. Natuurlijk ben ik op mijn leeftijd niet meer de snelste. Maar met 10 minuten per dag komt niemand er. Er is zo’n enorme achterstand weg te werken! Jarenlang is er niets aan de inhoud gebeurd.

  Zolang er geen of niet voldoende domeinredacteuren zijn stop ik er voorlopig mee. Ik heb er de tijd niet voor. Domeinredacteuren zijn als het goed is specialisten en van de laatste ontwikkelingen op de hoogte. Die hoeven niet urenlang op internet te zoeken met het risico dat het alweer is verouderd of dat het onjuist is. Bovendien wordt het werk dan verdeeld. Vele handen maken licht werk.

  De zoekfunctie klopt inderdaad niet. Misschien dat er iets aan kan worden gedaan. Mijn ervaring met “de buren” (Nederlanders.fr) is trouwens dat er niets wordt verwijderd door Anton zonder dat hij erbij vermeldt waarom. Dus waarom zou hij dat hier anders doen?

  Ik hoop dat sommigen in ieder geval eens willen nadenken over het leveren van een bescheiden bijdrage, zoals enkelen nu af en toe al doen. Dat zou deze website en dit forum ten goede komen. Beide kunnen dan in stand blijven tot tevredenheid van leden, bezoekers en niet in de laatste plaats van de webmaster, die nu misschien het idee heeft dat hij er helemaal alleen voor staat.

  #209447
   ppa 
  Bijdrager

  Kreeg bekeuring voor gordelloos wegrijden. En wordt daarom nu ook verplicht NL rijbewijs om te zetten in dat van FR. Zit daar dan al punten aftrek op? Wie heeft daar ervaring mee? (Dank voor heldere 9 stappen tips!) ppa

  #209448
   Petrus, Mr Petrus 
  Bijdrager

  Wellicht ’n lullige adstructie, niet bedoeld om iemand te beschimpen noch te beledigen, maar hoe inadequaat kun je reageren als iemand ’n artisan zoekt in de Allier ?
  Dat kan alleen maar als die nederlijst moet worden gepromoot, als commercie prevaleert boven kwaliteit van de inhoud.

  Sorry,
  Peter.

  Eerlijk gejat van bij de buren :

  #209449
   Noë 
  Sleutelbeheerder

  Petrus, Mr Petrus

  Deze site en Nederlanders.fr hebben een belang bij het commerciële succes van initiatieven zoals de Nedergids. U snapt dat niet? We kunnen er ook voor kiezen om Infofrankrijk vol te hangen met schreeuwerige Google advertenties. Heeft u dat liever?

  #209452
   Rob van der Meulen 
  Bijdrager

  Met die elektronen onderweg van links naar rechts, van beneden naar boven, diagonaal of volstrekt chaotisch in een wat gedateerde Franse elektra omgeving heb ik het maar makkelijk. Ik kan ze tellen (als ik snel genoeg ben), ze analyseren met meetapparatuur. Maar nooit hoef ik ze te vragen waarom ze onderweg zijn, waar ze vandaan komen en waarom ze op weg zijn naar welke bestemming in een elektrische installatie. Liever naar de tv dan naar het hete strijkijzer? Of is er geen keuzevrijheid voor de individuele elektron? Of doorvragen naar hun diepste psychologische drijfveren, waarom ze doen wat ze doen. Op de divan bij Dr. Robert.

  Lastiger wordt het bij deze door Ratatouille aangezwengelde discussie wanneer je soortgelijke vragen zou gaan stellen. Toch een poging, om te beginnen bij het ontstaan van deze website. Met de publicatie van het boek “La Maison” in 2003 voorzag Wim Bavelaar heel veel Nederlanders en Vlamingen van een standaardwerk. Alles dat u eigenlijk had willen vragen, de helft al vergeten was, en dan een boek met bijna alle antwoorden, ook op de nog niet gestelde vragen. Hoe gaat dat allemaal in Frankrijk, met het kopen van huizen, met makelaars, met de bank, met de nutsvoorzieningen en verzekeringen, met het verbouwen. Het moet in heel wat woonkamers en séjours een prominente plaats in hebben genomen, een soort bijbeltje. Ook nu nog weet ik exact waar mijn laatste versie (zevende druk uit 2010) in de boekenkast staat. De al snel in elkaar geschroefde website bereikte met de steeds uitgebreider wordende samenvattingen van wat er in de gedrukte versie stond een nog veel breder publiek.

  Het forum voorzag duidelijk in een behoefte, zoeken naar antwoorden op allerlei vragen uit de praktijk. Maar ook met een bredere heuristische functie: op die manier krijg je tegelijkertijd zicht op het soort problemen waar de bezitter van een tweede huis in Frankrijk en de nieuwe immigranten tegenop lopen. Aanleiding om de website inhoudelijk te verbeteren en aan te vullen. Zo is het ook Christian en o.g. vergaan met onze schrijverijen over het klussen in Frankrijk. Vragen helpt niet alleen de vragensteller verder, maar de antwoorden slaan ook elders neer. Dat soms niet alle discussies uit vijftien jaar Forumdiscussies niet meer zijn terug te vinden betekent nog niet dat de inhoud daarmee verloren is gegaan. Ook al zal het wel eens gebeurd zijn dat bij een backup actie een bitje is omgevallen, lost in action, jammer, maar dat gebeurt zelfs bij overheden, banken en multinationals met hele kuddes aan bekwame ict’ers op de loonlijst.

  Die disclaimer waar bijna verontwaardigd op wordt gewezen. Volgens mij wijkt die niet veel af van wat er in den beginne al op de website stond. Als niet jurist denk ik dan: zal wel nodig zijn geweest als grensafbakening, want op de website stonden ook passages die rechtstreeks uit “La Maison” afkomstig waren. Kan me voorstellen dat een uitgever niet ongevoelig is voor copyright aspecten. Overigens heb ik toen nooit iemand horen piepen. Kortom: die disclaimer is volgens mij iets aangepast gewoon overgekomen uit het oude InfoFrankrijk. En er ligt inmiddels een aardig voorstel voor een nieuwe aanpak, dus de website beheerder denkt heus wel mee.

  Waar begon het, wanneer kwam er ergens tijdens de rit een omslagpunt? Gemakshalve neem ik daar de financiële crisis van het najaar 2008 maar voor, met z’n allen door het oog van de naald. Toch wat zuiniger, minder budget op de plank of bijna telefonisch op afroep beschikbaar, doet u maar een tweede hypotheekje op m’n huis, nee, dat ging wat minder makkelijk. Herijking van prioriteiten, eigen huis eerst maar aflossen, wat geld achter de hand houden voor de kinderen. Of wanneer de eerste scheidingen zich in die generatie aankondigen bij moeten springen, beschikbaar blijven voor de kleinkinderen. Werd je in de jaren negentig nog met nauwelijks ingehouden verbazing aangekeken wanneer je geen tweede huis in het buitenland had, de kring om u heen werd steeds ruimer, geen interessante gesprekspartner, potentiële loser, dat beeld is na 2008 behoorlijk gekanteld. Ach, en de jeugd: die vliegt met vliegtickets die minder kosten dan één keer je benzinetank volgooien met een grote boog over Frankrijk heen, naar exotischer oorden. De romantiek van Franse chansons, echte Franse wijn zonder sulfiet zoals in de Nederlandse Chateau Vinaigre, oude boertjes in blauwe overalls en zwarte alpinopet, in oude Renault 4 of op museumwaardige tractor, dat is aan hen niet besteed. Misschien met enig aandringen een stedentrip naar Parijs. In de rubriek verbouwen liet dat ook z’n sporen na: minder vragen en geleidelijk aan een verschuiving naar onderhoudsvragen, minder in de sector uitdagende verbouwingen en renovaties.

  En dan die veronderstelde tien minuten waarin Anton Noë fluitend, easy as pie, alle actualiteiten op welk terrein dan ook in hapklare brokken aan de informatie hongerige oudere jonge wolfjes zou kunnen toewerpen. You must be kidding. Wim Bavelaar lag kilometers voor op welk peleton dan ook, tempo makend, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, hoe sterk is de eenzame fietser denk ik dan. Dat voorbeeld valt niet te evenaren. Neem nou het Franse notariaat, ze hadden dacht ik in 2004 een apart agendapunt ingeruimd op hun jaarvergadering. Voor het probleem van de steeds grotere Franse Gordiaanse knoop, de zichzelf vermenigvuldigende (detail)wetgeving, wie heeft er zelfs na jaren studeren en daarna nog een paar jaar letterjes eten überhaupt nog zicht op. En dat is dan nog maar één deelterrein waar van alles gebeurt dat de Nederlander in Gallia interior zou kunnen interesseren. Je kunt dit soort inhoudelijke verlangens over alles wat er in Frankrijk, of in de Nederlandse fiscaliteit, gebeurt niet ophangen aan superman Anton Noë die in een paar minuten rond de aarde vliegt of desgewenst de aarde een paar slagen terugdraait om mensen die iets gemist hebben in de actualiteit nog een keer het zicht daarop te gunnen. Deze superman is gewoon voorwaarden scheppend, hij stelt de bezoekers van InfoFrankrijk een platform ter beschikking om wijzer van te worden en anderen wijzer te maken. En wat de (politieke) actualiteit betreft: please, er zijn ook Franse kranten die je zelf kunt lezen.

  Oh ja, de veronderstelde gewetenloze commercie. Het in de lucht houden van een moderne website kost geld, het maken van backups, beveiliging. Ik ben al blij dat er uiteindelijk iemand bereid werd gevonden InfoFrankrijk voort te zetten, op nieuwe (software) leest te schoeien. En die inhoud, het is al vaker gezegd, daar zullen we zelf voor moeten zorgen. En waar we ook voor moeten zorgen is dat het forum van InfoFrankrijk een uitnodigende plek is om te bezoeken waar ook nieuwe bezoekers zich veilig voelen en terug willen komen. Er zijn de laatste paar maanden hier in sommige discussies dingen gezegd die daar beslist geen bijdrage aan leveren.

  #209454
   bosbess 
  Bijdrager

  Dankjewel Rob, duidelijk.

  #209455
   bosbess 
  Bijdrager

  ppa, je hebt je vraag in een totaal verkeerde rubriek geplaatst! Stel hem nogmaals in de juiste rubriek, bijvoorbeeld “De Franse overheid”. Dan krijg je ongetwijfeld antwoord op je vraag.

  #209456
   bosbess 
  Bijdrager

  Ik heb ook nog een suggestie voor Anton. Ook ik erger mij aan het ge-U en ge-Uw in artikelen. Het lijkt daardoor vaak of ze rechtstreeks van een officiële website van een overheidsinstantie zijn overgenomen. Wanneer je een beetje met je tijd mee wilt gaan (en getuige de vernieuwing van deze website wil je dat) dan spreek je elkaar op zo’n website van allen en voor allen aan met je, jij, jou en jouw. Dat wordt trouwens overal steeds gebruikelijker, wat ik een grote verbetering vind.

  #209458
   le bricoleur 
  Bijdrager

  … dan spreek je elkaar op zo’n website van allen en voor allen aan met je, jij, jou en jouw.

  Bosbess,
  mag ik hierover een andere mening hebben?
  Ik vind het heel gewoon mensen die ik ken met je aan te spreken en onbekenden met u (ligt misschien aan mijn niet-Nederlandse achtergrond).

  Christian von Klösterlein - bricoleur par passion, pas par necessité.
  http://www.klussen-in-frankrijk.eu/

  #209459
   le bricoleur 
  Bijdrager

  En dank aan Rob v.d.M. voor zijn uitvoerig stuk. Ik heb dezelfde waardering voor Wim Bavelaar.

  Christian von Klösterlein - bricoleur par passion, pas par necessité.
  http://www.klussen-in-frankrijk.eu/

  #209460
   Krelis 
  Bijdrager

  Ik weet dat het onderstaande waarschijnlijk niet in dit deel van het forum thuishoort en zeker niet bij dit onderwerp.

  Waar hoort het wel thuis? Hoe kom ik daar cq hoe vind ik de juiste rubriek? Kan er wel een paar vinden, maar niet een passende.

  Voorheen kon ik aan de rechterzijde van de pagina in één oogopslag zien wat de laatste reacties waren en zo bepalen of er voor mij iets interessants bijzat om te lezen of te reageren. Sinds eergisteren is die mogelijkheid, althans bij mij, weggevallen. Waar en hoe kan ik dit nu zien?

  #209461
   bosbess 
  Bijdrager

  Sorry Christian, ik was niet duidelijk genoeg. In het forum moet iedereen natuurlijk gewoon doen waar hij zin in heeft. Ik bedoelde dat ik de artikelen liever in jij-vorm zie dan in u-vorm. Dat schreef iemand hierboven ook al en daar haakte ik op in.

  Wat je opmerking over Wim Bavelaar betreft, die is overbodig. Allemaal hebben wij een grote waardering voor Wim, nog steeds. Ook Anton, zoals hij hier meermaals heeft uitgesproken. Waar het hier om gaat is: heb je ook waardering voor de inspanningen van Anton Noë, die de moed heeft getoond om deze website over te nemen en voort te zetten? En ben je bereid om hem daarbij enigszins te helpen?

  Krelis, ik vind de voorpagina zo veel duidelijker. Het was dubbelop. Eerst de laatste reacties en vervolgens de onderwerpen. Het gaat om de onderwerpen, dus die reacties konden best weg. Wanneer je geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp klik je het even aan en dan zie je vanzelf of er is gereageerd.

  Bovendien waren sommige reacties zo misselijkmakend zuur van toon dat ze op toevallige bezoekers die erop klikten een afschrikwekkende werking konden hebben.

  #209462
   capitaine 
  Bijdrager

  Toen ik het stukje van Bosbess las dacht ik meteen aan Christian.
  In het verleden toen Wim nog tussen ons was (ver voor de bosbessentijd) kwam er zo nu en dan wel eens een opmerking over taalgebruik en U en Jij.
  Velen waren het er toen over eens: Zij vonden dat U en de Uwen voorlopig met U aangesproken zullen blijven worden.
  @ Krelis; heb diezelfde ervaring.
  Ik zie geen laatste berichten meer aangeduid.

  Verder blijf ik bij mijn eerdere standpunt; als er geen gezelligheid is onder elkaar dan krijg je nooit meer diezelfde sfeer en dus bezoekersaantallen terug.
  Er is veel te veel concurentie van andere websites waar je veel sneller en veel makkelijker dat kunt vinden wat je precies zoekt, en wat je verder nog zoekt vind je op facebook of andere multymedia.
  Het is hetzelfde als het beheren van een kroeg of restaurant anno 1980 en je veranderd in een etablisement 2018 met alle moderne snufjes en vergeet de gemoedelijke uitstraling.
  Slechts een handjevol weten hoe je een ouderwetse pijpenla om kunt toveren naar een business “à la vandaag” met de allure van voorheen.
  Er was maar een handjevol mensen wat steeds inging op vragen van het publiek, maar het publiek was enorm.
  Er waren maar een handjevol mensen die constant met een verbouwing bezig waren, de meesten hadden zo nu en dan een klusje te doen en wilde daar achtergrondinformatie over.
  Maar door de gemoedelijkheid van zo’n veelzijdig forum kwamen ze steeds even kijken wat een ander aan het doen was, en wat de ander vroeg.
  Als dit niet terug komt zinkt het schip steeds verder.

  Cees.

  #209464
   capitaine 
  Bijdrager

  Bovendien waren sommige reacties zo misselijkmakend zuur van toon dat ze op toevallige bezoekers die erop klikten een afschrikwekkende werking konden hebben.

  Mooi dit te lezen Bosbess.
  We halen de naambordjes van Coen weg omdat die een paar honderd jaar geleden een schip vol slaven heeft vervoerd, we halen zwarte piet weg omdezelfde redenen, we halen posters van kussende mannen weg omdat ze ……..
  Weet je wat, alles wat we niet willen zien halen we gewoon weg.
  Typisch iets van deze tijd.
  Je mag een mening hebben, als die maar gelijk is aan die van alle anderen.
  Bravo, daar help je dit forum echt mee.
  Nu moet ik dus gaan klikken om te kijken of er ergens iemand iets gezegd heeft wat me interesseerd.
  Met andere woorden, staat er niets bij wat niet in jouw interesse ligt, blijf dan maar lekker weg.
  Of meer in de trend van “als niemand iets zegt ga ik niet meer naar binnen”.

  Cees.

  #209466
   ratatouille 
  Bijdrager

  Net als Krelis en Cees vind ik dat het opnieuw verdwijnen van de rechterbalk de toegankelijkheid van het forum vermindert. En laat dat ‘directe’ nu net het verschil zijn met de buren. Daar weet je nooit of er iemand iets heeft bijgeschreven in een draadje. Ik weet dat, omdat ik tijdens het actualiseren van het rijbewijs draadje, bij de buren het met Google zoekacties moet doen, en dan helemaal doorscrollen om nieuwe bijdrages te vinden. Bijvoorbeeld van mensen die hun rijbewijs al op de mat hebben liggen. De werkelijke doorlooptijd.

  En dat lukt me inderdaad niet in 10 minuten, ik ben uren bezig met het updaten en schrijven van dat rijbewijs verhaal. Ook al door de slechte overzichtelijke situatie bij de buren. Laten we dat hier niet gaan doen! Overigens is daar al eerder kritiek op geweest en begrijp ik niet waarom die censuur ongevraagd plaats moet vinden. Verstoppen is ook censuur. En ik schrijf censuur, geen zuur. Maar ik kan me voorstellen dat mensen afknappen op het schrijven van artikelen als je tegen zeur aan moet knokken. Dus die laatste postingsbalk moet weer terug.

  Er is voor iedereen wat in het forumoverzicht, sommigen willen niets weten van vliegende electronen en satelliet schotels , anderen niets van nieuws. Smaken verschillen. Maar er is een rubriek die al drie jaar geen bijdrage heeft gehad…
  Ik blijf van mening dat met dagelijkse inzet door gewoon te scrollen op de site heel wat foutieve links en data is te verversen. Je moet er wel zin in hebben.

  #209467
   bosbess 
  Bijdrager

  Cees, ik kan me best voorstellen dat het voor sommigen vervelend is, al klikte ik zelf nooit op de laatste reacties. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat wanneer je als beheerder ten koste van tijd, geld en moeite een website op poten probeert te zetten je het geen reclame vindt wanneer op de homepagina allerlei lullige opmerkingen staan over de website en over jezelf. Alsof je een nieuwe supermarkt opent en overal borden ophangt: “Koop hier niet, ’t is rotzooi! En de eigenaar is een lul!” Dat heeft niets te maken met verstoppen wat je niet wilt zien.

  Wat u en jij betreft: de discussie daarover dateert volgens jou dus van ruim vóór 2011. Toen werd ik namelijk lid van deze website. Zoals iedereen weet gaan de ontwikkelingen op internet heel hard. U is in algemene artikelen bepaald truttig geworden, iets van de overheid of van sommige commercie die bang is klanten te verliezen. Dat mensen in een forum elkaar u noemen stoort me niet. Dat moeten ze zelf weten. Als ik maar kan jij-en en jou-en. Veel plezieriger en minder afstandelijk, zoals inherent aan internet.

  Rata: je kunt Nederlanders.fr niet vergelijken met InfoFrankrijk.com. Hier komen zelfs heel oude artikelen weer helemaal bovenaan te staan wanneer er iemand reageert. Daar geldt: hoe meer nieuwe berichten hoe verder een artikel naar onderen zakt en daar blijft het ook, of er iemand reageert of niet. Alleen wanneer je zelf op een onderwerp hebt gereageerd krijg je nieuwe reacties per email.

  Het is toch een kleine moeite om op forums te klikken en dan van boven naar beneden te scrollen, zodat je ziet wanneer er voor het laatst in een rubriek is gereageerd. Zo doe ik het en dat bevalt me prima.

  #209468
   Rob van der Meulen 
  Bijdrager

  Rata, lukte het niet in tien minuten? Terug in de tijd, op de fiets naar de bibliotheek, wind tegen, regen. Boeken opzoeken, naar de balie, nee, is er niet, uitgeleend. Wanneer is het er dan weer? Misschien over veertien dagen. Terug naar huis, wind inmiddels gedraaid en nog steeds regen. In het internet- en google tijdperk: een beetje scrollen, stukjes van de legpuzzel verzamelen, dat is toch nog steeds onlosmakelijk verbonden met het schrijven van stukken? Er zijn mensen die dat wel leuk vinden, iets onoverzichtelijks stap voor stap omvormen tot iets waar lijn in te ontdekken valt. En dat de Franse overheid er niet voor de eerste keer een onoverzichtelijke puinhoop van maakt, dat valt niet te verhelpen met een pleistertje plakken in de vorm van verbeterde zoekfuncties.

  Het boek “La Maison” had als ondertitel: Praktische gids voor het zoeken naar en bewonen van een huis in Frankrijk. Wanneer nieuwe bezoekers met dat in het achterhoofd terecht komen op het forum kan ik me voorstellen dat ze bij sommige discussies gedacht hebben: inpakken, wegwezen hier. Waarschijnlijk zou ik zelf de stekker uit zo’n forum hebben getrokken. Dus ik vind het met die censuur wel meevallen. Gewoon aan de slag gaan met z’n allen, iets bruikbaars op papier zetten, zeg maar welke links niet meer deugen. Lijkt me de enige manier om deze website een nuttige functie te laten vervullen voor informatiezoekers en brengers. En pas na afloop daarvan naar een echte kroeg, niet nu pogen van het forum een ontmoetingsplaats te maken voor het uitwisselen van meningen over van alles en nog wat.

  #209469
   Krelis 
  Bijdrager

  Krelis, ik vind de voorpagina zo veel duidelijker. Het was dubbelop. Eerst de laatste reacties en vervolgens de onderwerpen. Het gaat om de onderwerpen, dus die reacties konden best weg. Wanneer je geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp klik je het even aan en dan zie je vanzelf of er is gereageerd.

  Geachte mevrouw Bosbess,

  Uw vlag dekt de lading niet. Er staan in de rechterkolom de laatste 5 nieuwe onderwerpen. Waar kan ik snel zien of er een reactie was op een ouder onderwerp als één van deze 5? Waar kan ik snel zien welke andere onderwerpen er waren?

  Bovendien blijft het eerste deel van mijn vraag onbeantwoord.

  Uw steun aan de heer Noë valt te loven, maar of blind volgen zonder te zien wat niet goed is en dat ook te melden, daarmee helpen we de heer Noë uiteraard ook niet.

  #209470
   ratatouille 
  Bijdrager

  Als jou dat bevalt Bosbes, dan doe jij het op jouw manier, prima maar val mij niet lastig met jouw keuzes. De gebruikers willen het nog steeds niet, dus moet het weer terug gezet worden naar de oude situatie.

  Overigens als ik de sfeer proef bij die buren, (waar jij ook een groot aandeel in hebt) dan heb ik liever even een korte knetter zoals hier, dan zoals het gaat bij nederlanders.fr
  Tijdens de research over het rijbewijs heb ik verschillende mensen gezien die daar zijn opgestapt omdat ze het er niet uit konden houden. Wat een slangenkuil.

  Ik ben het ook niet eens dat Marietta en Theo hier geen vernieuwing hebben laten plaats vinden. Tegenovergestelde zelfs, de hele website techniek en vormgeving is door dat duo vernieuwd. Daarbij schreef zij ook artikelen, (o.a. windmolens) en paste dingen aan. Het oude rijbewijs verhaal op de site was van haar hand, Noe heeft het een nieuwe datum gegeven en onder zijn naam gepubliceerd. Maar dat was niet de oorsprong.

  Ik denk dat jouw negatieve opmerkingen over de vorige beheerder meer te maken hebben met een conflict tussen jullie. Waarbij de beheerder jou heeft verzocht (zeer uitzonderlijk) om dit forum te verlaten. Klopt dat?

  #209471
   ratatouille 
  Bijdrager

  Overigens mogen de laatste twee zure bijdrages in het rijbewijs draadje door de moderator van dienst verwijderd worden. Voor de positieve sfeer en de leesbaarheid.

  @rob: Je kon ook eerst bellen naar de bieb om te vragen of ze het boek hadden, met de draaischijftelefoon, of je kon reserveren. Deed ik vaak. Ik merk dat je me niet geheel kan volgen over de samenstelling van mijn rijbewijs informatie en de problemen op de site van de buren. Ik heb geen moeite met knip/plak en zoekacties,maar: Er zijn daar heel veel draadjes over Nantes of rijbewijzen die je met zoek/google moet vinden, die je allemaal moet openen en scrollen om te zien of er iets is veranderd. En dat elke dag weer.

  Erger kan niet, wel makkelijker: in een oogopslag de laatste bijdrages zien en de rubrieken. Het overzicht van infofrankrijk was (en zeker met een volledige zoekfunctie) GEWELDIG vergeleken met de nederlanders.fr aanpak. Even los van de vormgeving. Die is hier mooi en daar ….

  Dat de republiek van deze rijbewijs centralisatie een puinhoop heeft gemaakt ben ik met je eens, als je zag hoeveel websites elkaar tegenspraken (allemaal gouv) of tijdens de wedstrijd de regels veranderden, dan zie je wel dat ze overlopen werden door de actualiteit.

30 berichten aan het bekijken - 1 tot 30 (van in totaal 40)

Het onderwerp ‘uw bijdrage aan dit forum’ is gesloten voor nieuwe reacties.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account