SUP-een persoons vennootschap

This topic has 7 reacties, 4 stemmen, and was last updated 5 years, 9 months geleden by Wim van Teeffelen.

 • Auteur
  Berichten
 • #198304
   dit
  Bijdrager

  Zoals toegezegd, enige info over de nieuwe ondernemersvorm
  Deze tekst komt van PWC

  Europees richtlijnvoorstel voor eenpersoonsvennootschappen
  28 mei 2014
  De Europese Commissie heeft op 9 april 2014 een richtlijnvoorstel gepresenteerd ten aanzien van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarbij sprake is van slechts één aandeelhouder. Na het mislukken van de gewone Europese besloten vennootschap (de Societas Privata Eeropaea) doet de Europese Commissie hiermee een poging ten minste een deel van de problematiek op te lossen die zij met de Europese besloten vennootschap wilde bestrijden.
  richtlijnvoorstel
  Het algemene doel van het richtlijnvoorstel is het vereenvoudigen van de oprichting van vennootschappen in het buitenland. De commissie tracht dit te bereiken door de lidstaten te verplichten in hun nationale recht een rechtsvorm op te nemen die in alle lidstaten dezelfde regels volgt: de Societas Unius Personae, afgekort SUP.
  Lage oprichtingskosten
  De kosten van de oprichting worden verlaagd, zo is althans de gedachte, doordat een geharmoniseerde online inschrijvingsprocedure geldt met een uniform model voor statutaire bepalingen. Als op grond van het nationale recht een andere vorm van inschrijving is toegestaan, hoeft het model niet te worden gebruikt, maar moeten de statuten wel voldoen aan de vereisten van de richtlijn.
  De Europese Commissie verwacht dat de richtlijn in werking treedt in 2015.
  Hoe ontstaat een SUP?
  Uit het richtlijnvoorstel volgt dat de SUP ontstaat door (i) oprichting door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, of (ii) door omzetting van een vennootschap die wordt genoemd in de bijlage bij het richtlijnvoorstel. Het gaat daarbij om de Nederlandse BV en vennootschappen uit andere lidstaten die op de BV lijken, zoals de Duitse GmbH, de Franse Sàrl en de Engelse Limited.
  Zoals ook geldt bij de omzetting van een Nederlandse rechtspersoon in een andere Nederlandse rechtspersoon, leidt omzetting in een SUP niet tot liquidatieprocedures, verlies of onderbreking van rechtspersoonlijkheid of aantasting van rechten of plichten die dateren van voor de omzetting.
  Eigenschappen van de SUP
  De SUP zoals deze wordt voorgesteld door de Europese Commissie heeft, onder meer, de volgende eigenschappen:
  rechtspersoonlijkheid wordt verkregen door inschrijving in het handelsregister;
  het toepasselijke recht is het recht van de lidstaat waar de SUP is ingeschreven;
  er is slechts één aandeelhouder aan wie slechts één aandeel kan worden uitgegeven;
  het minimumkapitaal bedraagt 1 euro (of één eenheid van de nationale munt van een lidstaat waar de euro niet de nationale munt is);
  uitkeringen kunnen worden gedaan na een aanbeveling daartoe van het bestuur;
  uitkeringen zijn slechts toegestaan voor zover de netto activa na de uitkering niet minder bedragen dan het aandelenkapitaal vermeerderd met de statutaire reserves. De SUP mag geen uitkering doen indien deze tot gevolg heeft dat de SUP niet in staat is haar schulden af te lossen wanneer deze opeisbaar worden na de uitkering;
  de enig aandeelhouder mag besluiten nemen buiten vergadering waarbij geen formele beperkingen gelden (ook niet ten aanzien van plaats en tijd);
  de enig aandeelhouder heeft het recht het bestuur bindende aanwijzingen te geven.
  Consultatie
  Op 18 april 2014 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie het richtlijnvoorstel ter consultatie aangeboden.
  Voor meer informatie omtrent het Richtlijnvoorstel voor eenpersoonsvennootschappen kunt u contact opnemen met PwC Legal Services op 088-792 5044.

  #198311

  Er bestaat al een rechtsvorm van de besloten vennootschap met één aandeelhouder en een minimum bedrijfskapitaal van €1 in Frankrijk: de EURL (en niet de SARL, zoals door PwC wordt gemeld). Het is een mooie theorie die door Brussel is bedacht, over dezelfde rechtsvorm, zonder dat de staten de verplichting hebben hun rechtssysteem daarop aan te passen. Gemakkelijke inschrijving via een website…Waar hebben we dat eerder gehoord, inderdaad bij de Auto-Entreprise. Laten deze dramatisch mislukking niet nog een keer herhalen.
  Die SUP zal er desondanks wel komen en ongetwijfeld zal die worden aangeboden naast de EURL. Dus weer een bedrijfsvorm erbij in Frankrijk (alsof de 22 bedrijfsvormen die we nu hebben al niet voldoende zijn…), nog meer verwarring voor klanten of leveranciers van een bedrijf.
  Ik ben normaal een Europe-supporter, maar dit is Brusselse puur theoretisch ondernemerschap waar niemand in de echte wereld gelukkig van wordt. Behalve natuurlijk de internationale fiscalisten tegen €450/uur (zoals PwC).

  Wim

  #198310
   ratatouille
  Bijdrager

  Dan ben jij eigenlijk gewoon goedkoop Wim, en je geeft ook wel zinvolle en onbetaalde adviezen. Een goed mix lijkt me. 450 euro per uur is voor de gemiddelde miniondernemer nooit op te brengen.

  #198305
   OEVVD
  Bijdrager

  Weer een Supzootje uit Brussel.
  Belastingwetgeving is een zaak van de lidstaten en niet van Brussel.
  Ondernemerschap en ondernemingsvormen zijn een zaak van de lidstaten en vooral van het individu.
  De SPE is mislukt, de SUP zal hetzelfde lot beschoren zijn.
  Geen land wil dit en geen land heeft zoiets nodig.
  Het volk wil banen – en brood op de plank.
  En de Sup van Brussel komt uit de gaarkeuken.
  Waar al veel te veel mensen toe veroordeeld zijn door het beleid van de EU.
  50 % jeugdwerkelozen in Spanje.
  Maar ” we are allright” in Brussel. Daar vangen wij losjes netto 30 mille per maand als Europarlementariers – als we de vergoedinkjes en de onkostenvergoedingen (zonder rekening en verantwoording) mee rekenen. En Price Waterhouse en dat soort jongens hebben ook niet te klagen.
  Maar die jonge Spanjaarden die nu als gastarbeider naar Marokko moeten of waar dan ook in de wereld maar moeten proberen een baantje te vinden omdat er in hun eigen land geen toekomst is wel.
  Daar zou de Europese Commissie eens wakker van moeten liggen.
  En niet van weer zoiets.
  De Sup is de kool niet waard.
  Maar het zal toch wel weer niks worden.
  Dan moeten ze weer wat anders bedenken.
  Dit soort voorstellen wordt meestal niet eens door de 50.000 ambtenaren die in Brussel “aan het werk” zijn bedacht. Deze komen voor 90 % uit de koker van de 30.000 lobbyisten die daar het beleid beinvloeden en op subtiele wijze sturen.
  Het plan zal dan ook wel uit de koker van Price Waterhouse of Ernst & Young gekomen zijn.
  Minder regels en meer banen…zo simpel is het.

  #198306
   dit
  Bijdrager

  Het positieve ervan is, dat er tenminste een wens is om een brdijfsvorm te introduceren die in de hele EU bruikbaar is. Het zwakke is dan weer dat elke lidstaat de eigen wet- en regelgeving kan laten prevaleren bven de regels van die bedrijfsvorm. Dat schiet dus niet op. Het vraagstuk van een frans bedrijf wat ook veel NL opdrachtgevers heeft en dus ook daar wil kunnen ‘bestaan’ is nog steeds niet opgelost. We wachten wel weer af.

  #198307
   OEVVD
  Bijdrager

  Een Frans bedrijf dat veel Nederlandse opdrachtgevers heeft, en daar dus veel levert of veel diensten verricht, richt een Nederlandse dochteronderneming op.
  En dat zijn dan ook geen eenmanszaakjes.
  Vervelender is dat vele multinationals hun hoofdkwartier in Nederland vestigen en dat die dan de winsten uit andere Europese landen daarheen wegsluizen. Daarmee betalen ze dan geen belasting in het land waar de winst gemaakt wordt.
  Het is eigenlijk fiscale fraude of in ieder geval oneigenlijk gebruik van de nationale wetgeving. En het wordt bewust gestimuleerd door Nederland.
  Het werkt zo – multinational “x” laten we zeggen in de koffiehandel heeft dochterondernemingen in 10 EU landen. Het moederbedrijf in Nederland levert het product aan die dochterondernemingen en factureert die daarvoor. Daarbij kan dat moederbedrijf dan de prijs dusdanig vaststellen dat de dochters geen of nauwelijks winst maken. Zo blijft de winst in Nederland en daar betalen ze er dan 5 % belasting over.
  Die moederbedrijven zijn ook vaak brievenbusfirmas. Heel Amsterdam Zuid zit er vol mee.
  Maar daar doen ze niets aan.

  #198308

  @OEVVD. Bij een SUP gaat het om kleine vennootschappen met één enkele aandeelhouder. Jouw tirade tegen multinationals met hun belastingmoraal heeft hier niets mee te maken.

  Wim

  #198309
   OEVVD
  Bijdrager

  Wim, Ik ben mij zeer goed bewust dat het bij de SUP om éénmanszaakjes gaat.
  Dit blijkt ook duidelijk uit mijn bovenstaande reactie aan “dit” waar ik begon met te zeggen dat een Frans bedrijf dat veel levert in Nederland daar een dochter opricht en dat DAT DAN OOK GEEN EENMANSZAAKJES zijn.
  Waar het mij om gaat en waar mijn commentaar dus op gericht is is dat de Europese Commissie daar weer zijn neus insteekt terwijl dat helemaal niet nodig is omdat de nationale wetgeving van de EU landen daar reeds prima in voorziet.
  En dan merk ik nog even op dat ze hier weer van een mug een olifant proberen te maken terwijl de echte problemen – zoals het feit dat Nederland vele multinationals herbergt en ook bewust aantrekt die de winsten uit andere EU landen wegzuigen – niet worden aangepakt.
  Dus dat heeft er volgens mij alles mee te maken.
  En dat zijn niet de eerste de beste – het zijn bijvoorbeeld bedrijven als Starbucks.
  Dus waar mijn “tirade” op neerkomt is. EU richt je a.u.b. op de echte problemen. Ik denk dat het ontbreken van belastingmoraal bij multinationals en hun CEO’s al een probleem is. Ik denk dat het feit dat Nederland dit bewust faciliteerd nog een veel groter probleem is, en ik denk dat het feit dat de EU Kommissars wel zitten te zeveren over SPE’s en SUPS – éénmanszaakjes wat ze zo nodig Europees moeten regelen – maar dat ze de multinationals en hun belastingontduiking gewoon ignoreren het allergrootste probleem is.
  Dus bedankt voor je informatie over de SUP maar dat wist ik al.

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account