Reisverzekeringen

Dit onderwerp bevat 5 reacties, heeft 3 stemmen, en is het laatst gewijzigd door

 voogdj 4 jaren, 4 maanden geleden.

 • Auteur
  Berichten
 • #197072
   voogdj 
  Bijdrager

  Er is eerder op dit forum gediscussieerd over de onmogelijkheid een goede reisverzekering tegen ziektekosten af te sluiten door (gepensioneerde) verdragsgerechtigden en hun gezinsleden bij reizen in derde landen buiten EU/EER/Zwitserland. Gezien Aanbeveling S2 (22/10/2013 van kracht) van de Adm. Commissie lijkt dat voor degenen die ten laste van Zorginstituut Nederland komen iets vergemakkelijkt. Deze beveelt aan (of eist zelfs) dat de bilaterale verdragen met Nederland als bevoegde (pensioen)staat op hen van toepassing zijn voor hun wettelijke rechten bij reizen in die derde staten. De vragen zijn (onder meer) of ZINL dit inderdaad opvolgt, en of (Nederlandse) reisverzekeraars dus te bewegen zijn om daarenboven, net als bij ZVWverzekerden, hun een reisverzekering te verstrekken bij reizen naar dergelijke landen (of liever nog: wereldwijd).

  #197074
   Paulsax 
  Bijdrager

  Voogd,
  hoe zou het toch komen dat ik na 3 keer lezen nog niet precies begrijp wat je schrijft? …… en nee het ligt niet aan mijn verstandelijke vermogens. Is het mogelijk om deze info in gewoon nederlands te verwoorden en niet in ambtelijk jargon ??

  #197075
   wannox 
  Bijdrager

  Volgens mij is het een vervolg op dit topic.
  Op mij is het (nog) niet van toepassing.
  wimb

  Zoals het hamertje thuis tikt, tikt het nergens

  #197073
   voogdj 
  Bijdrager

  Het gaat om Aanbeveling S2 van de Administratieve Commissie van de EU (excuus vorode ambtelijke taal) :

  “1. Een lidstaat die met een derde land een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid heeft gesloten waarin bepalingen zijn opgenomen betreffende verstrekkingen bij ziekte, moet deze bepalingen toepassen op personen op wie de wetgeving van die lidstaat van toepassing is, evenals op hun gezinsleden die in een andere lidstaat wonen en op grond van de artikelen 17 of 24 tot en met 26 van Verordening (EG) nr. 883/2004 recht hebben op verstrekkingen, in situaties waar verstrekkingen tijdens een tijdelijk verblijf in dat derde land wegens ziekte medisch noodzakelijk zijn.”
  Is sinds 22 december 2013 van toepassing, zij het als Aanbeveling. Blijkens de preambule dwingt het Gottardo arrest C-55/00 van het EHVJ hiertoe.

  In niet-ambtelijke taal: De rechten op vergoeding ziektekosten bij reizen in een verdragsland van Nederland, zoals vermeld in een verdrag met Nederland, gelden ook voor (gepensioneerde) verdragsgerechtigden die in de EU wonen en ten laste komen van Zorginstituut Nederland.

  #197076
   voogdj 
  Bijdrager

  ZIN heeft mij gemaild dat de Aanbeveling niet op verdragsgerechtigde gepensioneerden en hun gezinsleden door ZIN wordt toegepast. Hoogstens op medeverdragsgerechtigde gezinsleden van ZVW verzekerden die buiten Nederland wonen (en zelfs dat is niet zeker).

  #197077
   voogdj 
  Bijdrager

  Deze oproep staat op http://www.vngsint.com:

  20-10-2014

  OPROEP

  Onlangs heeft de Europese Commissie een aanbeveling geformuleerd en gepubliceerd die het gebruik van ons recht op zorg binnen de z.g. verdragslanden moet vergemakkelijken en het recht op restitutie van gemaakte kosten verduidelijkt. De Nederlandse regering heeft gemeend te moeten besluiten hieraan GEEN INVULLING te geven. Om het respecteren van deze aanbeveling af te dwingen is onze stichting van plan een proefproces aan te spannen waartoe wij op zoek zijn naar een z.g. appellant zijnde een persoon die appel instelt tegen het niet respecteren van deze aanbeveling in geval een beroep daarop werd gedaan.

  Indien u onderstaande vragen 1 tot en met 6 met “ja” kunt beantwoorden en is het antwoord op vraag 7 “neen” dan zou u voor de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (SBNGB) een geschikte kandidaat zijn om als appellant op te treden in een proefproces tegen het Zorginstituut Nederland.

  VRAGEN

  1. Woont u buiten Nederland in een EU/EER land of Zwitserland Ja/neen

  2. Bent u een gepensioneerde verdragsgerechtigde of een mede

  verdragsgerechtigd gezinslid? Ja/neen

  3. Komen de door u gemaakte medische kosten ten laste van het

  Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ)? Ja/neen

  4. Heeft u in 2014 tijdelijk (bv. vakantie) verbleven buiten de

  EU- EER of Zwitserland? Ja/neen

  5. Heeft u tijdens dit tijdelijk verblijf medisch noodzakelijke kosten

  gemaakt voor een behandeling/ operatie die valt binnen de

  wettelijke zorg van dit verblijfsland en zo mogelijk de Nederlandse ZVW? Ja/neen

  6. Heeft u van deze medisch noodzakelijke kosten een rekening met

  duidelijke vermelding van de ingreep, voorgeschreven medicijnen

  behandelend arts, ziekenhuis e.d.? Ja/neen

  7. Is uw rekening vergoed door een reisverzekeraar of particuliere

  verzekeraar? Ja/neen

  Mocht u een potentiële kandidaat zijn dan horen graag of u bereid bent hieraan mee te doen. Vanzelfsprekend zijn hieraan voor u geen financiële gevolgen verbonden en worden de kosten in zijn geheel door de Stichting betaald.

  Mocht u zelf geen kandidaat zijn maar wel vrienden of kennissen hebben die wél in aanmerking zouden kunnen komen, dan mogen die ook zonder meer aangemeld worden.

  U kunt zich melden per e-mail bij cvdwiel@gmail.com

  Het bestuur

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account