onderhoudsplicht jegens ouders

This topic has 8 reacties, 3 stemmen, and was last updated 2 years, 5 months geleden by capitaine.

 • Auteur
  Berichten
 • #210054
   Marianne
  Bijdrager

  Mijn schoonmoeder die 30 jaar in Frankrijk in ons huis woonde, verblijft sinds enkele jaren in een EHPAD vanwege de ziekte Alzheimer. Zij geniet uitsluitend AOW uit Nederland. Tot heden konden we de kosten voor de EHPAD betalen uit die AOW plus een levensverzekering die ze had afgesloten. Maar de spaarpot is nu leeg en de AOW alleen is niet genoeg. Dus hebben we via CIAS om financiele steun gevraagd. Wij, mijn man en ik wonen inmiddels sinds de pensionering van mijn man permanent in Frankrijk in ons huis: wij hebben ons dus te houden aan de Franse wetgeving ten aanzien van het bijdragen aan het onderhoud van ouders. En we zullen straks als de CIAS klaar is met de evaluatie van ons dossier financieel moeten bijdragen aan de huisvesting en verzorging van mijn schoonmoeder in het EHPAD. Maar geldt dit ook voor in Nederland wonende kinderen van mijn schoonmoeder? De CIAS wil alle gegevens van de kinderen ook in Nederland hebben. Heeft iemand hier ervaring mee?

  #210057
   capitaine
  Bijdrager

  Dat antwoord is vrij eenvoudig.
  Jullie wonen oficieel in Frankrijk, dus ben je gebonden aan de Franse wetten.
  De andere kinderen wonen in Nederland, dus gelden voor hun de Nederlandse wetten.
  Nederland kent géén onderhoudsplicht van kinderen voor ouders, dus zij hoeven daar niet aan mee te werken.
  Als de CIAS hun gegevens willen hebben hoef je die niet te geven.
  Dat er geen samenwerking bestaat tussen de wetten in Frankrijk en Nederland is niet Uw probleem, maar dat van de overheid.
  Dan moet de CIAS dat maar uitvechten met de Nederlandse overheid.

  Cees.

  #210061
   Marianne
  Bijdrager

  Dank u wel Capitaine voor deze snelle reactie. Dit dacht ik ook, maar mijn zwager in Nederland is van mening dat dit binnen “Het EU Verdrag” geregeld is. Is er ergens een wettekst te vinden waar duidelijk in staat dit een puur Nationale Franse wet is, dus alleen van toepassing op in Frankrijk woonachtigen.
  Alvast weer dank

  #210064
   capitaine
  Bijdrager

  Je zwager heeft geen gelijk.
  Nederland kent niet zoals in Frankrijk en Belgie de plicht voor je ouders te zorgen. Wél moeten ouders voor hun kinderen zorgen tot een bepaalde blablabla, dus niet van toepassing.

  Wat ik ervan begrijp is dat de CIAS of CCAS gemeentelijke instellingen zijn die gefinancierd worden door belastingen, verzekeringen, en giften.
  Ze zullen waarschijnlijk ook hopen op giften van de andere kinderen.

  Cees.

  #210075
   bosbess
  Bijdrager

  Marianne, je zwager heeft wel degelijk gelijk. Niet alleen is een en ander al in 1973 geregeld bij het Verdrag van Den Haag inzake onderhoudsverplichtingen, maar ook bij het Haagse Protocol van 2007. Verder is er de Europese Verordening 4/2009, waaraan alle EU-landen zich dienen te houden, omdat verordeningen boven de nationale wetgeving gaan. (Onder de engelse tekst van de verordening staat de NL vertaling.)

  In zowel het verdrag, als het protocol en de verordening wordt het recht van de woonplaats van de onderhoudsgerechtigde (je schoonmoeder) van toepassing verklaard en een rechterlijke beslissing kan ten uitvoer worden gelegd in alle EU-lidstaten. Bovendien kan de CIAS als geldverstrekker optreden namens je schoonmoeder. Het vervelende is dat al die regelingen naast elkaar bestaan. In de verordening wordt herhaaldelijk verwezen naar het protocol en aan het slot wordt verklaard dat bestaande bilaterale en multilaterale verdragen (zoals het verdrag van Den Haag) worden gerespecteerd. In het Verdrag van Den Haag 1973 bestaat de mogelijkheid voor landen om een voorbehoud te maken en het verdrag te beperken tot de onderhoudsverplichting van ouders jegens hun kinderen. Maar nergens heb ik kunnen vinden of Nederland dat voorbehoud heeft gemaakt.

  Kortom, het is ten eerste afwachten of de CIAS een gerechtelijke procedure bij de franse rechter zal starten tegen de kinderen in Nederland, wat natuurlijk een ingewikkelde en kostbare onderneming is. Misschien hebben ze gespecialiseerde juristen in huis die zeggen: “Begin er maar niet aan, want…”

  Ook is het afwachten wat een eventuele rechterlijke uitspraak zal inhouden, omdat alleen terzake gespecialiseerde internationaal rechtskundigen kunnen weten in welke verhouding verordening, protocol en verdrag tot elkaar staan en welke voorbehouden Nederland eventueel heeft gemaakt.

  #210082
   capitaine
  Bijdrager

  Kijk, zo kom je ergens.
  Ik zat er dus naast.
  De CIAS heeft dus het recht de gegevens van de kinderen in Nederland in te zien.

  Bedankt Bosbess voor de links.

  Cees.

  #210083
   Marianne
  Bijdrager

  Beste Bosbess, Dank je wel voor deze reactie – waar ik/ mijn zwager natuurlijk niet blij van wordt – en de links.
  Lap tekst en niet altijd even helder ( voor iemand die dit niet gewend is)
  Voor betreft de Nederlandse situatie vond ik wel dit
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/onderhoudsplicht
  Daaruit maak ik op dat Nederland de onderhoudsplicht van kinderen jegens hun ouders niet hanteert.
  Maar dat maakt dus mogelijk niet uit als Frankrijk krachtens een van die verdragen de verplichting ook aan kinderen in Nederland kan opleggen. Alleen begrijp ik dat het CIAS daar dan wel een gerechtelijke aanvraag voor zal moeten starten en daar mogelijk, gezien de kosten? vanaf zal zien?
  Is er iemand op dit Forum die deze situatie al bij de hand heeft gehad? Ik ben erg benieuwd hoe het anderen is vergaan.

  #210084
   bosbess
  Bijdrager

  Uiteraard Marianne, was ik tijdens mijn lange speurtocht (omdat ik het een heel interessant onderwerp vond) ook de website van de Rijksoverheid tegengekomen. Helaas zegt die alleen iets over hoe het in Nederland wettelijk is geregeld. Wel vermoed ik dat dit er op zou kunnen wijzen dat Nederland bij het verdrag van Den Haag een voorbehoud heeft gemaakt, waarbij het alleen de onderhoudsplicht van ouders tegenover de kinderen erkent en niet andersom. Zoals gezegd heb ik dat nergens kunnen vinden.

  Ik heb ook heel lang gezocht naar praktijkgevallen, maar ook die heb ik nergens kunnen vinden. Vaag herinner ik me wel dat ik ooit ergens heb gelezen dat er in de praktijk door franse instanties tegenover kinderen in Nederland geen gevolg aan wordt gegeven. Maar ook dat was (althans voor mij) onvindbaar. Ik zou gewoon even afwachten.

  Wanneer de onzekerheid aan je zwager knaagt, zou hij zich ook met vragen kunnen richten tot het NL ministerie dat over deze kwesties gaat. Of dat het ministerie van SoZa is of BuZa weet ik niet. Maar tot wie je je ook richt, ze zijn verplicht om de vragen door te sturen naar de juiste instantie. Meestal krijg je ook vrij snel antwoord (voorzover zij het weten!). Het zou interessant zijn voor iedereen, wanneer je ons op de hoogte houdt van het vervolg van de kwestie. Sterkte en succes.

  #210085
   capitaine
  Bijdrager

  De onderhoudsplicht kinderen – ouders bestaat wel degelijk.
  Alleen zijn de teksten die bosbess aangevoerd heeft eerder bedoelt voor finaciele problemen zoals failissementen en zo.
  Ik vraag me dan ook af of de CIAS werkelijk de zaak zo hoog wil opnemen dat er rechtszaken aan te pas zullen komen.
  Anderzijds, stel er wonen tienduizenden Nederlanders in Frankrijk met familie in Nederland.
  Stel dat er ergens een paar zijn die gebruik wenste te maken van de diensten van de overheid, maar ergens op de grachtengordel staat een lamborghini geparkeerd.
  Er zou maar zo’n ambtenaar bestaan die zegt dat is niet eerlijk.
  Dan is de zaak in een paar seconden opgelost en is jouw familie het haasje.
  Als het voor ons al niet zo moeiklijk was deze teksten te vinden, dan zou dat toch voor een bureaupief ook niet zo moeilijk zijn.
  (We kennen allemaal nog wel de verhalen van de Imigranten die geheel legaal hun kinderbijslag naar het land van herkomst stuurden)
  De gemeente is bereid U te helpen met Uw schoonmoeder, dus willen ze gewoon weten of die hulp gerechtvaardigt is.
  In dezelfde teksten staat overigens beschreven dat de Nederlandse kinderen echt niet op een houtje hoeven te gaan bijten.
  Ik zou open kaart spelen, dat is beter voor iedereen.

  Cees.

  Protocol

  Uittreksel uit de Slotakte van de eenentwintigste zitting, ondertekend op 23 november 2007

  (vertaling)
  PROTOCOL INZAKE HET RECHT DAT VAN TOEPASSING IS OP ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN
  De Staten die dit Protocol hebben ondertekend,Verlangend gemeenschappelijke bepalingen betreffende het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen vast te stellen
  Geleid door de wens het Verdrag van ’s-Gravenhage van 24 oktober 1956 nopens de wet welke op
  alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is en het Verdrag van ’s-Gravenhage van 2 oktober 1973 inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen te moderniseren,
  Geleid door de wens algemene regels inzake toepasselijk recht te ontwikkelen die het Verdrag van ‘s-Gravenhage van 23 november 2007 inzake het internationale verhaal van alimentatie voor kinderen en andere leden van het gezin kunnen aanvullen,Hebben besloten daartoe een protocol te sluiten en hebben overeenstemming bereikt over de volgende bepalingen:
  Artikel ……..

  Artikel 4
  Bijzondere regels ten voordele van bepaalde schuldeisers
  1
  De volgende bepalingen zijn van toepassing in het geval van onderhoudsverplichtingen van

  a) ouders jegens hun kinderen;
  b) andere personen dan ouders jegens personen die nog
  geen 21jaar oud zijn, behalve voor verplichtingen die
  voortvloeien uit de in artikel 5 bedoelde betrekkingen; en
  c) kinderen jegens hun ouders.

  2
  Indien de schuldeiser niet op grond van het in artikel
  3 bedoelde recht onderhoud van de schuldenaar kan verkrijgen, is de lex fori van toepassing.

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account