Bronstaatheffing door Nederland op bedrijfspensioenen en AOW.

This topic has 15 reacties, 7 stemmen, and was last updated 3 years, 9 months geleden by ratatouille.

 • Auteur
  Berichten
 • #198481
   OEVVD
  Bijdrager

  Over dit onderwerp is er eerder al een stukje verschenen. En op het moment is de grote stilte gevallen. Maar achter de schermen wordt er gewerkt.
  Door Nederland dat Spanje en Frankrijk probeert te bewegen van hun heffingsrecht af te zien.
  En door diegenen die Spanje en Frankrijk nu juist proberen te bewegen om het been stijf en de rug recht te houden en te staan op woonlandheffing in overeenstemming met de internationale (OESO) norm.

  Op de website van de Spaanse pensionados was er een interessant stukje over dit onderwerp. Dat geef ik dus even door ten behoeve van de Franse “retraités”.

  Bronstaatheffing op Nederlandse pensioenen.
  e vert k leingeld (22-04-14, 13:24:26)
  Eindlijk weer eens een interessant stukje op de website van de Spaanse pensionados. Over deze bronstaatheffing. Ik mis er één ding in. Nadat Nederland deze bronstaatheffing voor elkaar gekregen heeft met Duitsland gaat iedereen er blijkbaar van uit dat dit een “fait accompli” is en dat dat Nederland ook moet gaan lukken bij Spanje (en Frankrijk). Mijns inziens is dat niet zo.
  Duitsland had boter op het hoofd want die hadden net de heffing op alle betalingen “aus dem Sozialsversicherungsbereich” naar Duitsland gehaald. Dus gaven ze Nederland wat terug zoals dat gaat bij uitruilen.
  Maar Spanje en Frankrijk hebben hier niets bij te winnen. En als je niets te winnen hebt dan zeg je nee…en wat gaat Nederland dan doen ? Eénzijdig die verdragen opzeggen ?
  Mijns inziens niet want dan worden ze juridisch zeer kwetsbaar. Want mensen hebben hun beslissingen en verwachtingen mogen baseren op de bestaande verdragen.

  Hier is het stukje van de Pensionados. Best de moeite van het lezen waard.

  begin citaat

  TAXLIVE. Kennisplatform voor de fiscalist

  Duitsland-Nederland

  Voetbalwedstrijden tussen Duitsland en Nederland hebben altijd een extra lading. Daarbij kan het thuisvoordeel een rol spelen. We kennen allemaal de verloren WK-finale uit 1974 in München. Daar staat tegenover dat ‘we’ tijdens de EK in 1988 de Duitsers tijdens de halve finale in Hamburg versloegen. Het kan verkeren met het thuisvoordeel. Zo ook met het heffingsrecht onder belastingverdragen over pensioen- en lijfrente-uitkeringen.

  De lijn van de OESO is dat het woonland het heffingsrecht heeft over pensioen- en lijfrenteuitkeringen. Nederland volgde die lijn totdat in de eerste helft van de jaren ’90 opmerkelijk veel directeur/grootaandeelhouders emigreerden naar België. Eén van de redenen hiervoor was dat de opgebouwde pensioenen in Nederland fiscaal gefacilieerd waren en in België bij afkoop onbelast of laag belast waren. De in de nationale wet getroffen maatregelen tegen pensioenemigratie mochten niet baten, hiervoor moest echt het belastingverdrag worden gewijzigd.

  In 1998 nam Nederland de eerste stap in het ‘terughalen’ van de belastingheffing over oudedagsvoorzieningen. Daarbij ging het slechts om het tegengaan van pensioenafkoop via het buitenland en het voorkomen van een bijzonder (laag) buitenlands heffingsregime als Nederland de pensioenopbouw fiscaal heeft gefacilieerd.

  Vanaf 2011 streeft Nederland naar het overeenkomen van bronstaatheffing voor fiscaal gefacilieerd opgebouwde pensioenen, onafhankelijk van de fiscale behandeling van de pensioenen in de (nieuwe) woonstaat van de pensioengerechtigde. In de tussentijd zijn onder andere de verdragen met België, Portugal en Noorwegen aangepast. In die verdragen behoudt Nederland zich het recht voor om in bepaalde gevallen wel belasting te mogen heffen over in Nederland opgebouwde oudedagsvoorzieningen.

  Daarnaast is Nederland in gesprek met Spanje, waar het klimatologisch en fiscaal goed toeven is. Ook in het nieuwe verdrag met Duitsland stelt Nederland paal en perk aan het ‘weglekken’ van belastinggelden door pensioenemigratie, tenzij het totale pensioeninkomen lager is dan € 15.000.

  Het Financieele Dagblad berichtte op 28 december 2013 uitgebreid over ‘hard geraakte pensionado’s door nieuwe taksverdragen’. Twee naar Duitsland geëmigreerde landgenoten luchtten hun hart over op stapel staande wijzigingen in het belastingverdrag. Nederland gaat belasting heffen over hun oudedagsvoorzieningen, maar Duitsland moet een stapje terug doen in de belastingheffing.

  Termen als ‘des duivels’, ‘kafkaëske nachtmerrie’ en ‘onbetrouwbaar’ kwamen voorbij. Is het werkelijk zo erg gesteld? Duitsland belast Nederlandse oudedagsvoorzieningen veel lager dan Duitse oudedagsvoorzieningen. Slimmeriken maakten de afgelopen decennia handig gebruik van dit verschil. Niets aan te doen, volledig in overeenstemming met wetten aan beide zijden van de grens en in overeenstemming met het Verdrag. Al die tijd hebben de pensionado’s het thuisvoordeel gehad. Maar net als bij het voetbal is het thuisvoordeel niet eeuwig gegarandeerd.

  Ik snap de Nederlandse wetgever wel. Die wil iets terugzien van het fiscaal faciliteren van pensioenopbouw. Vanuit dat oogpunt is het niet verrassend dat Nederland bij nieuwe belastingverdragen een andere koers vaart. Uit sportieve overwegingen krijgen reeds in Duitsland woonachtige pensionado’s een blessuretijd (overgangsregeling) van zes jaar. Prima, zo hoort dat in fiscalibus als geen sprake is van bestrijding van misbruik. Maar ik hoop dat het Nederlands elftal de volgende wedstrijd tegen Duitsland gewoon begint met 11 spelers en met een stand van 0-0.

  Auteur: Peter Hoogstraten

  Reageren

  CvdWiel

  Tijdens een SVB conferentie over “emigratie”met o.a. Staatssecretaris Sociale Zaken, Directeur Sociaal Planbureau, Kamerleden VVD, CDA en PvdA in, ik meen 2007, werden wij gewaarschuwd dat bij emigratie wij NL voorgoed achter ons lieten en het nieuwe woonland centrum zou zijn van ons leven. Dat was beleid van de EC als ook de NL regering zo werd ons verteld. We betaalden er immers al onze belasting en nu kwam de zorg daar nog eens bij toen wij uit de NL zorgsolidariteit werden gezet en onze jarenlang opgebouwde zorgreserve voor onze z.g. dure jaren van meer kosten dan bijdragen door Hoogervorst geschonken werd aan de zorgverzekeraars om de acceptatie van de ZVW te promoten: gelegaliseerde diefstal. Wij werden erop gewezen de voorwaarden in ons nieuwe woonland goed te evalueren zodat we de juiste beslissing zouden nemen. Dat hebben we gedaan. Onze financiële planning, de laatste waarschijnlijk die wij als gepensioneerden maakten en die daardoor dikwijls onomkeerbaar is, was gebaseerd op toen geldende omstandigheden. Nu worden weer, net als op 1.1.2006, de spelregels tijdens de wedstrijd veranderd en vele machteloze gepensioneerden geslachtofferd. Wij zijn immers zoals een bekend NL politicus onze groep eens kwalificeerde: calculerende belastingontduikers die van 2 walletjes willen eten. Vergeet het: 90% van de gepensioneerden die emigreerden moeten ieder maand hun centjes tellen. Prima: belast de bron, maar respecteer bestaande gevallen!! NL overheid: ben eens betrouwbaar.

  einde citaat

  En wat kunnen wij zelf doen ?

  Wel we kunnen het aankaarten bij de Franse autoriteiten.
  Onder het motto – let op Uw zaak en laat U niet in de boot nemen.
  Want dit voorstel gaat ten koste van de Franse en Spaanse schatkist – en die kunnen het niet missen. En het gaat ten koste van de rechtspositie van pensionados en retraités want dat worden “rooie panners” die niets meer meebrengen naar het feestje….

  #198487
   HP
  Bijdrager

  Je kunt er op rekenen, dat de NL fiscus, de facilitering van de pensioenen zal willen terugdraaien. En terecht zo. Dat zal dan waarschijnlijk wel gaan via een conserverende heffing. Spanje en Frankrijk zullen dit nooit kunnen winnen. Met een conserverende heffing kunnen Spanje en Frankrijk daarna hun gang gaan, maar de emigrant zal die heffing wel eerst moeten betalen. Tenzij er een EU regeling kom.
  Maar ook dan zal rekening worden gehouden met de facilitering, en dan ben je geen stap verder, maar een stap terug.
  In principe valt u in uw eigen zwaard: u hebt de premies (lijfrente, pensioen) toentertijd afgetrokken, dat had u niet moeten of hoeven doen. Ik denk zelfs dat als je weet, dat je wg zal gaan, dat je beter spaart door de premies niet af te trekken. Dan is de uitkering namelijk netto

  Bedenk wel dat alle immigranten van waar ook dit probleem kennen. U hoort en ziet alleen maar de situatie naar NL toe

  Overigens zijn mensen m.b.t. de belastingen zelden rationeel: je kunt beter een hoge hypotheek nemen, want dan hen je een hogere aftrek.

  Vergelijkbaar: een staatslot kopen voor 12,50 en bij een troostprijs van Eur 5 zeggen: ha ik heb EUR 5 gewonnen.

  M.b.t. de zorgreserve: In het systeem is nooit een premiereserve ingebouwd. Dus hoe sympa het idee ook moge zijn, het zou achteraf moeten worden ingebracht om de huidige oudjes ter wille te zijn.Ik denk dat dat teveel is gevraagd.

  Wen er maar aan, wij hebben geleefd op een rode socialistische wolk, die uiteindelijk niet stevig genoeg was om de lading te dragen. Vergelijkbare Fransen staan er zeker niet beter voor. Tedrring naar de nering zetten is vooreerst een noodzakelijkheid. In Nederland is de crisis wellicht het dieptepunt gepasseerd, maar dat is niet zeker.De werkeloosheid gaat mog stijgen naar 10 %.
  In Frankrijk is men nog lang niet bij het dieptepunt, zeker niet zolang men de economie stuurt vanuit de onderbuik en geen zicht heeft op de realiteit.

  Het is bekend dat Nederlanders klagers zijn, voor als ze buiten Nederland wonen. Nederlanders in Nederland hebben veel meer ingeleverd en bezuinigd gekregen dan de Nederlanders in bijv. Frankrijk.

  #198486
   OEVVD
  Bijdrager

  Boze Wolf, Dank voor Uw reactie. Ik zie dat toch wel wat anders.
  We hebben toch binnen de EU het principe van vrij verkeer.
  Bezit mag daarbij niet worden afgenomen bij emigratie.
  Waarom zou dat bij een pensioenpot anders liggen ?
  Dus in feite is die EU regeling er al.

  Ten tweede – emigranten hebben (meestal) hun huiswerk gedaan voordat ze emigreerden.
  Zij mochten dus vertrouwen op het principe van woonlandheffing wat nog altijd de OESO norm is.
  Er is halfweg een soort erkenning van Nederland dienaangaand. In het belastingverdrag Nederland/UK is er een levenlange ontheffing voor bestaande gevallen, in het belastingverdrag NL/Duitsland – dat nog niet door de tweede Kamer is goedgekeurd – is er in principe een overgangsregeling van 6 jaar. Ook daar wordt nog over gesproken – er zijn veel kamervragen over gesteld.

  Het is dus clementie voor alle bestaande gevallen dat de Heer C v/d Wiel (van de SBNGB) bepleit.

  Ik persoonlijk zou veel verder gaan en het principe van woonlandheffing onaantastbaar tot de internationale (en EU) norm verklaard willen zien. Dat is immers de enige logische konsekwentie van vrij verkeer binnen de EU.

  U zegt dat alle Europese landen dit probleem en deze trend naar bronstaatheffing kennen. Dat is niet zo. De UK bijvoorbeeld heeft een regeling genaamnd QROPS (qualified registered overseas pension scheme) dat emigranten na 5 jaar verblijf in een ander EU land het recht geeft hun gehele pensioenpot belastingvrij te exporteren.

  Ik denk dat Frankrijk en Spanje zullen blijven volharden in het behoud van de woonlandheffing. Als je vrij verkeer hebt zullen er logischerwijze mensen gaan en komen met hun hele hebben en houen. Dus Nederland hoeft daar niet per sé aan te verliezen mits het aantrekkelijk genoeg is om zich daar te vestigen zal het ook weer de woonlandheffing mogen hebben op de immigranten.

  Waar ik persoonlijk grote moeite mee heb (ofschoon het mij niet direct raakt want ik heb een UK pension) is de manier waarop Nederland dit speelt met betrekking tot het terughalen van het genoten belastingvoordeel. Dit werkt dus met de omgekeerde bewijslast. Normaal zou zijn dat Nederland dan moeten kunnen aantonen dat zo’n pensioenpot fiscaal gefacilieerd is en met hoeveel.
  Maar dat kan Nederland helemaal niet. En dus hebben ze de bewijslast omgedraaid en moet een belastingplichtige maar aantonen dat zijn/haar pensioen NIET fiscaal gefacilieerd is. Dus is hij schuldig tenzij hij zijn onschuld kan bewijzen. Dit is immoreel.

  Het is ook moeilijk zo niet onmogelijk om aan te tonen of er nu al dan niet fiscaal gefacilieerd is – met een klassiek pensioentje waarin de werkgever bijdragen heeft gestort. Ja deze bijdragen waren niet belast maar heeft de werkgever of de werknemer daar een fiscaal voordeel bij genoten ?

  Kortom – het is een onzalig plan hetgeen het beste bestreden kan worden door een duidelijke afwijzing van uit de immigratielanden zoals Frankrijk en Spanje zelf. Dit plan is tegen het belang van die woonlanden en het is tegen het belang van de Nederlandse pensionados in die landen. Het is ook tegen het principe van vrij verkeer en het is strijdig met de OESO norm en het EOSO principe dat het woonland – dat nu éénmaal de kosten draagt van de hele infrastructuur waarvan de immigranten gebruik mogen maken – het recht geeft op belastingheffing op het inkomen van die immigranten.

  Vandaar dat ik denk dat een krachtige lobby hier paal en perk aan kan stellen.

  En zou Nederland beginnen met conserverende heffingen indien het verliest van Frankrijk, Spanje, de pensionados en de OESO dan zou dat in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat het ontnemen van bezit op grond van emigratie binnen de EU verbiedt.

  Naar mijn smaak zitten de belangenverenigingen veel te vroeg te zeuren over overgangsregelingen en clementie voor bestaande gevallen in plaats van er tegen te vechten en bondgenoten te zoeken die dat ook willen en kunnen.

  #198485
   voogdj
  Bijdrager

  @Boze Wolf
  “M.b.t. de zorgreserve: In het systeem is nooit een premiereserve ingebouwd”
  Formeel moge dit zo zijn, de facto was wel degelijk een “leeftijdsreserve” ingebouwd in het systeem van particuliere verzekeringen. Dit blijkt daaruit dat de premie voor 2006 niet of nauwelijks leeftijdsafhankelijk was. Betrokkenen mochten erop rekenen dat dit voortgezet zou worden. In het systeem van de basisverzekering ZVW, dat grotendeels dezelfde dekking biedt als de voorheen bestaande particuliere polissen, is dat ook ingebouwd: de premie is expliciet bij wet onafhankelijk van leeftijd gemaakt. De emigranten met een Nederlandse particuliere polis konden daarnaar fluiten vanaf 2006. Terecht zegt Van der Wiel: de generatiesolidariteit die we in onze particuliere ziektekostenverzekering hadden is ons afgepakt. Dat is geschied in een samenspel van verzekeraars en overheid waarbij beiden achteraf hun handen in onschuld wassen.

  #198488
   HP
  Bijdrager

  @voogdj enOEVVD

  Tja mannen, ik ben het volledig eens, met het feit dat ons een oor wordt aangenaaid door de overheid, incl Brussel. Alleen is dat aannaien van oren niet specifiek gericht op nederlanders die in buitenland wonen, zoals de meeste hier schijnen aan te nemen. Iedereen is slachtoffer van de overheden van deze tijd. Dus daar ligt ook een stuk vergeten solidariteit.

  #198484
   OEVVD
  Bijdrager

  verdwenen berichten van heden (door de omzetting van het forum)

  Goede morgen Boze Wolf,

  Natuurlijk worden meer mensen getroffen door de bezuinigingen ook in Nederland zelf.
  Maar vergeet niet dat juist oudere Nederlanders in het buitenland extra getroffen zijn en wel buiten proportie. Laten we niet alles gaan herhalen maar bijvoorbeeld het intrekken van de koopkrachttegemoetkoming ( teruggedraaid door de rechtbank Haarlem ), het sluiten van bijna alle consulaten voor paspoortuitgifte, de poging om bronstaatheffing op pensioenen in te voeren zijn gewoon maatregelen tegen de pensioengerechtigde emigranten.
  Maar het grote schandaal is en blijft de behandeling van de expats met de ZVW en de hele CVZ/ZIN/ VWS/mafia.
  Toen er sprake van was in Nederland om dat inkomensafhankelijk te maken brak spontaan de pleuris uit, klom de Telegraaf op de barricades, begon de hele VVD achterban te muiten, en haalde Rutte binnen een week of zo bakzeil. Maar voor de in het buitenland verblijvende Nederlanders is het al sinds 2006 inkomensafhankelijk en worden er vaak doodleuk – vaak jaren met terugwerkende kracht – door het CVZ nu ZIN inkomensafhankelijke premies en bijdragen afgeperst.
  En deze laffe streek zijn wij dus niet vergeten en daarom vertrouwen wij de Nederlandse politiek niet meer. Wij volgen ze met argusogen.
  Weliswaar is gebleken dat de rechtspraak niet bereid is gebleken hier wat aan te doen en heeft het dus geen zin om mensen verder tegen een betonnen muur te laten aanlopen, en daarom zoeken en vinden wij alternatieven die mensen in staat stellen om zich op andere legale wijze aan dit systeem te onttrekken.
  En volgen wij activiteiten zoals pogingen bronstaatheffing op pensioenen in te voeren op de voet en proberen om hiertegen tijdig een dam op te werpen.
  In die zin zijn er meer Boze Wolven dan gij alleen.

  Wat Brussel betreft – het uur heeft geslagen. Volgende week hebt gij de kans er wat aan te doen en de oppositie tegen de EUSSR een bruggehoofd te laten slaan in het kamp van de vijand zelf om vervolgens het langzaam maar zeker van binnenuit aan te vallen en te vernietigen.

  Boze Wolf
  Een geregelde bezoeker
  Berichten: 146
  Stuur Bericht

  Post Re: Bronstaatheffing door Nederland op bedrijfspensioenen en AOW. gemaakt op: 13/05/2014 11:08

  Volgende week is er een moment om je voor het gevoel teweer te stellen tegen de ondemocratische regelzucht van Brussel. Ik zeg voor je gevoel: want geen partij zegt waarvoor ze staan* en of met wie ze een coalitie gaan vormen. Ook ondemocratisch is, dat je niet mag kiezen voor een buitenlandse politicus. Er is in NL geen partij waar ik op zou willen stemmen, ook de PVV niet om andere redenen, dus ik heb besloten om niet te stemmen. Ik ben mij bewust dat wanneer de opkomst beneden de 30 % uitkomt de bovenbazen wel een goede reden daarvoor zullen aanvoeren (de slechte perenoogst bijv.). Van jouw laatste positieve opmerking geloof ik geen barst. Het pluche en de emolumenten zijn veel te aangenaam.
  *
  Men vertelt ons niet wel model ze voorstaan voor de ontwikkeling van de federale EU. Je kunt raden, dat de linkse partijen en masse zullen streven naar het franse ‘sociale’, d.w.z. iedereen ongeveer even arm, behalve als je vrienden hebt. De PvdA vindt bijv,dat als je per maand EUR 2000,- pensioen hebt, dat je dan (pervers) rijk bent, en dat wanneer je als EU vertegenwoordiger EUR 10.000+ ontvangt, dat je dan redelijk en matig verdient. Bovendien wil de linkse kerk het Franse model voor de EU. Dis iedereen even arm, met uitzonderingen natuurlijk.
  Mijn vraag: kun je asiel aanvragen in Duitsland?

  OEVVD
  Al een poosje lid
  Berichten: 72
  Stuur Bericht

  Post Re: Bronstaatheffing door Nederland op bedrijfspensioenen en AOW. gemaakt op: 13/05/2014 11:40

  Nu denk ik dat je het te somber ziet. Je hebt de keuze gehad om ofwel in Nederland ofwel in je woonland – en dus op een buitenlandse (in ons geval Franse) politicus te stemmen. De blokken zijn ook bekend – de liberalen, de socialisten, de christen-democraten enzovoorts.
  De anti-EUSSR partijen hebben het moeilijk met de blokvorming. Het zijn dan ook vogels van verschillende pluimage. En Nigel Farage wil niet meedoen omdat hij zich geen rechts etiquet wil laten opplakken want dat doet het niet goed bij de Britten.
  Het is zeer betreurenswaardig dat de gevestigde orde – met name vooral de VVD in NL en de UMP in Frankrijk- niet de kiezers de kans bieden om “respectabel” te stemmen door enkele openlijk eurosceptische kandidaten op de lijst te zetten zodat de kiezers de mogelijkheid hebben om daar voorkeursstemmen op uit te brengen.
  Nu hebben eurosecptische kiezers geen andere keuze dan ofwel niet stemmen ofwel rechts stemmen.
  Het niet stemmen zou een goede optie zijn indien er een minimiem opkomstpercentage zou zijn – zeg eens 1/3 e van het electoraat oftewel 33.3 % waar beneden de stemming ongeldig zou ijn omdat zij geen juist democratisch beeld kan geven van de verhoudingen.
  Nu breng je door niet te stemmen in feite een stem uit op de eikels die nu op het pluche zitten met hun vette salarissen en onkostenvergoedingen (zonder de noodzaak rekeningen te produceren) en aanwezigheidspremies die er toe leiden dat de hele meute op vrijdagmorgen even snel komt stempelen en dan gelijk door de draaideur weer verdwijnt.
  En dat de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie ofwel Juncker ( erg ), ofwel Herr Schulz (nog veel erger ) ofwel die gestoorde Verhofstadt ( de gek die in de Ukraine de lot in het kruitvat heeft gestoken om de macht van Brussel nog verder uit te breiden ) moet worden.
  En dat is zelfs niet eens op democratische wijze te voorkomen.
  Maar zorg er dan in ieder geval voor dat er een oppositie komt die zijn bek open wil doen.

  Maar we dwalen af…..terug naar de Bavards welke discussie destijds een beetje uit de hand liep.

  De wolven huilen in het bos.

  OEVVD
  Al een poosje lid
  Berichten: 72
  Stuur Bericht

  Post Re: Bronstaatheffing door Nederland op bedrijfspensioenen en AOW. gemaakt op: 13/05/2014 12:18

  Terug “on-topic” over pensioenen en Brussel.
  Uit de Elsevier van heden : ( het kwartje begint te vallen )

  begin citaat

  ‘Brussel verdient gele kaart voor oneerlijk pensioenplan’

  door Servaas van der Laan 13 mei 2014

  Nederland moet de gele kaart trekken voor het pensioenplan van de Europese Commissie
  Nederland moet de gele kaart trekken voor het pensioenplan van de Europese Commissie – Foto: ANP

  De nieuwe pensioenenrichtlijn van de Europese Commissie is niet alleen bemoeizuchtig, het treft ook nog eens de verkeerde landen. Daarom moet Nederland de gele kaart trekken voor het pensioenplan.

  ?
  ?
  ?
  ?

  Dat zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt dinsdag tegen elsevier.nl.

  Liefst rode kaart

  ‘Het liefste had ik de rode kaart getrokken, maar dat mag nu eenmaal niet van Hans van Baalen (VVD),’ zegt Omtzigt. Met het nieuwe pensioenplan wil de Europese Commissie de kapitaalgedekte stelsels zekerder maken met uitgebreide regels.

  Die regels zijn te vergelijken met de maatregelen die ook bij banken zijn genomen. Nationale parlementen mogen op een aantal terreinen zich niet meer met die regels bemoeien.

  Volgens Elsevier

  Remko Nods: Nederland moet wennen aan minder zekerheid over pensioen

  Oneerlijk

  Omtzigt vindt het plan niet alleen te gedetailleerd en ingrijpend, maar ook oneerlijk. ‘Omdat alleen de kapitaalgedekte systemen worden aangepakt, ontspringen landen die de stelsels veel minder goed op orde hebben de dans. Dit zijn bijvoorbeeld Polen en Hongarije maar ook Duitsland weet via een “truc” de strenge regels te ontlopen. Dit betekent dat vooral Nederland en Groot-Brittannië hard worden gepakt’.

  Daarom pleit het CDA voor een Nederlandse gele kaart tegen het plan. De christendemocraten dienen hiervoor dinsdag een initiatiefvoorstel in.

  De tik op de vingers van de Europese Commisie wordt ondersteund door de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO). ‘Het is een slechte zaak dat de Europese Commissie zich indringend wil bemoeien met het Nederlandse pensioenstelsel’, zegt ANBO-directeur Liane den Haan.

  Tags
  Pensioenen
  Europese Commissie

  einde citaat

  Het wordt langzaam maar zeker ook het CDA en de VVD te gortig allemaal…..

  Pagina’s: [1]

  #198483
   OEVVD
  Bijdrager

  Ahwel, even het systeem getest.
  Je kan dus alleen op de hoogte gehouden worden van reacties als je ook zelf een reactie geeft…..

  #198482
   Theo Sacourieu
  Sleutelbeheerder

  Hallo OEVVD, het kan ook op forum niveau, maar misschien past dit beter in Over de website en het forum :

  Inschrijven op foruma

  #198489
   Krasseknar
  Bijdrager

  Met de verkiezingen in het vooruitzicht roept een ieder die nu regeert dat volgend jaar (2017) iedereen erop vooruit gaat. Dus check je even de site van de mijn SVB en tot mijn grote verrassing gaan de netto AOW bedragen ACHTERUIT met (-8,89) 1,3%

  Op de datum betaling maakt de SVB uw geld over naar de bank. Afhankelijk van uw bank kan het nog enkele dagen duren voordat het bedrag op uw rekening staat.
  verwacht 23-01-2017 670,59 januari 2017
  verwacht 22-12-2016 679,48 december 2016

  Den Haag (en de gemeentes volgen het goede voorbeeld) belooft je van alles maar graait aan alle kant naar zich toe. Vind je het dan gek dat de “gewone man” zo langzamerhand genoeg heeft van sprookjes en radicale veranderingen wil.
  Vertrouwen maakt plaats voor achterdocht, met achterdocht kan je niet leven dus rest revolte tegen de heersende elite.

  #198490
   bosbess
  Bijdrager

  Krasseknar, de bruto AOW wordt per 1 januari met 9 euro verhoogd (volledige AOW). Maar de nominale premie ZVW gaat 8 euro omhoog, zodat AOWers in Nederland er welgeteld 1 euro op vooruitgaan (ik heb de bedragen afgerond). Maar voor verdragsgerechtigde Nederlanders gaat ook nog eens de woonlandfactor fors omhoog, van 0,75 naar 0,82. Dat resulteert in een verlaging van de netto AOW voor verdragsgerechtigden.

  Persoonlijk ben ik van mening dat ze bij het vaststellen van de verhoging van de AOW meer rekening hadden moeten houden met de verhoging van de inhoudingen, zeker nu een algemene lastenverlichting voor iedereen (in Nederland) is aangekondigd. Dat de lastenverlichting voor AOWers dan welgeteld 1 euro per maand bedraagt is volstrekt belachelijk. Overigens bedroeg de bruto AOW-verhoging in juli van dit jaar nog 25 euro per maand. Wie weet schiet er ook in juli 2017 iets meer over voor AOWers.

  #198491
   Krasseknar
  Bijdrager

  Ha die Bosbess,
  Welke ingewikkelde berekening en of formules er gebruikt worden door de heren in den Haag laten me koud. Het enige dat telt is het netto resultaat en dat is helaas negatief.
  Hieronder de aan mij uitbetaalde bedragen, ik zie die 25 euro waar je het over hebt niet zitten zelfs niet in de bruto bedragen ….?
  21-01-2016 netto 674,75 januari 2016 (Bruto 783,87)
  21-07-2016 netto 679,48 juli 2016 (Bruto 788,81)

  #198492
   bosbess
  Bijdrager

  Klopt Krasseknar, het was in januari van dit jaar dat volledige AOW-uitkeringen (bruto) omhoog gingen van 1113 naar 1138. In juli 2016 naar 1144 en per januari wordt het 1153. Kennelijk heeft die verhoging van 25 euro in januari jl. zo’n in druk op me gemaakt, dat ik dacht dat het in juli was. Waar blijft de tijd.

  Je moet je maar troosten met de gedachte dat de franse regering haar onderdanen (en ons) leuke belastingcadeautjes blijft geven. Eergisteravond maakten ze als kerstverrassing bekend dat de aangekondigde belastingverlaging per augustus 2017 al op 1 januari zal ingaan.

  Mochten we via een nieuw belastingverdrag tussen NL en FR ooit onder het NL belastingsysteem komen te vallen (bronbelasting) dan gaan we ongetwijfeld heel anders piepen!

  #198493
   Krasseknar
  Bijdrager

  Ja Bosbess, Hollande speelt lekker voor Sinterklaas maar dat gaat deze regeringspartij niet meer redden. Ongetwijfeld zal de volgende regering (gedwongen door de EEG?) dat alles terug draaien en nieuwe heffingen in voeren. Tenslotte gaat het (nog) niet goed in Frankrijk.
  En kan Hollande achteraf zeggen, zie je wel die rechtse rakkers, dat zijn de graaiers.

  Nee, vadertje staat in casu de overheid is niet zo betrouwbaar als zij doet voorkomen. Altijd maar weer tijdens de wedstrijd de spelregels aanpassen. Je weet vandaag niet meer waar je morgen aan toe bent. Begrijp me goed, ik praat niet over normale verhogingen van lasten die ook voor de in Nl wonende gelden. Helaas, je komt niet meer los van je vaderland
  Je bent voor eeuwig lijfeigene van de staat.

  Tig jaar geleden (ver voor de Euro), lang en zorgvuldig afwegingen gemaakt wel of niet emigreren inclusief consequenties op zowel emotioneel- als financieel vlak. Achteraf blijkt dan telkens weer dat het vaderland alleen te redden is door extra heffingen aan verdragsgerechtigden op te leggen. Of wel, eerdere contractuele afspraken eenzijdig te herzien. En niet zoals gebruikelijk, oude gevallen ontzien of bevriezen, ruilen of geven en nemen. Nee men gebruikt gewoon de recept tekst:”MEN NEME…
  – De K.O.B.niet meer voor uitwonenden werd uiteindelijk terug gedraaid door EHJ, wel zijn de kosten vereffend met alle AOW trekkers door de inkomensondersteuning te verlagen;
  – De AWBZ (gewijzigd in WIZ) wel betalen geen recht op in Frankrijk (bestaat niet);
  – Door EHJ afgedwongen woonlandfactor wordt weer (geleidelijk?) ongedaan gemaakt.

  Wat kun je er aan doen? Niet veel. Hopen op.. of je ziel in lijdzaamheid bezitten? Niet mijn stijl. Onder het motto zwijgen werkt zeker niet schrijf je zo af en toe een stukje en discussier je met mensen, doe je enige extra moeite om je stem in den Haag te laten horen. Stem je weloverwogen, bij de komende Kamerverkiezingen, anders dan de laatste tig jaren in de hoop dat het verzuilde landschap zo versplintert dat de traditionele 3 (VVD/CDA/PvdA) niet meer aan de bak komen. Democratische revolte dus.

  (www.denhaag.nl/kiezersbuitenland)

  #198495
   bosbess
  Bijdrager

  Krasseknar, ik had gisteren gereageerd op je laatste bijdrage, maar ik kom tot de ontdekking dat mijn reactie is verdwenen. ???????
  Ik schreef (onder meer) dat ik het met je eens ben wat betreft de onbetrouwbare overheid. De burger, althans zij die de moeite willen nemen om de mazen van het net op te zoeken, staan echter altijd middelen ten dienste om de overheid te slim af te zijn.

  Zo ben ik na drie jaar “verdragsplichtig” te zijn geweest eraan ontsnapt door een eigen bedrijfje te starten, waardoor ik nu basisverzekerd ben in Frankrijk en administratief niets meer met Nederland heb te maken noch aan Nederland ook maar een cent hoef af te dragen. Totdat… het belastingverdrag tussen NL en FR zou worden gewijzigd en wij dus alsnog belastingplichtig zouden worden in Nederland. Maar ja, dat zien we dan wel weer.

  #198496
   Krasseknar
  Bijdrager

  Op 15/12 scheef ik; Met de verkiezingen in het vooruitzicht roept een ieder die nu regeert dat volgend jaar (2017) iedereen erop vooruit gaat.
  Vandaag op Internet de volgende tekst gevonden die dus voor mij geen verrassing is. Dat was verkiezingsretoriek.

  De koopkracht van Nederlandse huishoudens blijft aan het begin van 2017 achter op de bruto loonstijging. Inflatie en een verhoogde zorgpremie zijn daar debet aan.

  Dat blijkt dinsdag uit de laatste koopkrachtberekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). De eerste loonstrookjes van dit jaar laten een gemiddelde stijging van 1,7 procent zien, maar de koopkracht stijgt in het beste geval met 1,3 procent.
  Verschillen per inkomensgroep
  De koopkracht is vooral voor de midden- en hogere inkomens lager dan de bruto loonstijging. Het verschil met vorig jaar loopt uiteen van 18 euro per maand minder te besteden tot 14 euro meer te besteden. Dat is een daling van 0,6 procent tot een stijging van 0,3 procent.
  Inkomens tot 35.000 euro op jaarbasis hebben maandelijks iets meer te besteden: tussen de 4 en 27 euro. Dat komt neer op een stijging van tussen de 0,2 en 1,3 procent. Deze inkomensgroep wordt gecompenseerd door een verhoogde zorg- en huurtoeslag, een verhoogd kindgebonden budget en een hogere algemene heffingskorting.
  Gepensioneerden
  Voor ouderen met een hoger aanvullend pensioen daalt de koopkracht. Ook vroeggepensioneerden hebben minder te besteden. Zij profiteren niet van hogere heffingskortingen waar AOW’ers wel van profiteren en gaan er gemiddeld 20 euro per maand op achteruit..

  #198499
   ratatouille
  Bijdrager

  Got it.

16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?