Bij tijdelijk verblijf in Nederland betaalde zorg

Dit onderwerp bevat 3 reacties, heeft 3 stemmen, en is het laatst gewijzigd door

 Onno Fokkens 3 jaren, 9 maanden geleden.

 • Auteur
  Berichten
 • #203055
   ppa 
  Bijdrager

  Dankzij bemoeienis van de heer Smoorenburg (fanf) is het volgende op internet te vinden.
  Zorgvergoeding bij tijdelijk verblijf in Nederland.
  College voor zorgverzekeringen (info@cvz.helptu.nl)
  https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/service/naar_nederland/Paginas/Recht-op-zorg-bij-tijdelijk-verblijf-in-Nederland.aspx

  Met EHIC van ZIN zijn in nl gemaakte zorgkosten verzekerd (via ZilverenKruis) voor zorg die het basispakket van de Nederlandse Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt.
  Hieronder staan de meest voorkomende vormen van zorg die via ZilverenKruis vergoed worden.

  ?Bij de huisarts:
  Een bezoek op het spreekuur (een consult)
  Een bezoek van de huisarts op een adres is Nederland, als u niet naar het spreekuur kunt komen (een visite)
  Een telefonisch consult
  Bij de huisarts vergoeden wij niet: De griepprik, een medische keuring,
  de kosten van een herhaalrecept

  Farmaceutische zorg
  ?Vergoed worden medicijnen zoals pillen en zalven. Deze medicijnen vergoeden we alleen als u ze in Nederland nodig heeft. Een arts moet ze voorschrijven. Soms betaalt u een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld als een ander middel goedkoper is en hetzelfde werkt. Vraag voor de zekerheid aan uw apotheker of u het middel vergoed

  Medisch specialistische zorg?: voor geplande medische specialistische zorg heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts, tandarts, verloskundige of andere medisch specialist.
  Medisch specialistische zorg is zorg door een specialist in zijn praktijk of op de polikliniek van het ziekenhuis. Ook spoedeisende hulp valt onder specialistische zorg. Heeft u spoedeisende zorg nodig? Dan is een verwijsbrief niet nodig. Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan vergoeden wij de kosten hiervoor.
  Wij vergoeden plastische chirurgie bijna nooit. Uw plastisch chirurg moet uw behandeling daarom vooraf bij ons aanvragen. Wij laten uw plastisch chirurg weten of wij toestemming geven voor behandeling. Wij vergoeden besnijdenis of sterilisatie niet.

  Zorg in verband met de geboorte van een kind?. Heeft u een medische indicatie om in het ziekenhuis te bevallen? Dan krijgt u de kosten van de zorg voor, tijdens en na de geboorte vergoed. Dit geldt ook voor een ‘thuisbevalling’ op een Nederlands adres. Wilt u in het ziekenhuis bevallen zonder dat uw arts of verloskundige dit nodig vindt? Dan betaalt u de rekening van het ziekenhuis. U stuurt de rekening daarna naar ons. Wij betalen u dan € 202 terug.? Kraamzorg is de zorg voor de moeder en het kind tijdens de eerste dagen na de bevalling. U heeft recht op 8 dagen kraamzorg op een Nederlands adres. Het kraamcentrum vertelt u na uw bevalling hoeveel kraamzorg u krijgt. U betaalt voor elk uur kraamzorg een eigen bijdrage van € 4,15 per uur.

  Psychische zorg ?
  U bent jonger dan 18 Dan geen vergoeding voor psychische zorg.
  U bent 18 jaar of ouder Heeft u psychische klachten? Dan gaat u eerst naar de huisarts. Hij bepaalt welke zorg u nodig heeft. U krijgt dan een behandeling in de huisartsenpraktijk. Of uw huisarts verwijst u naar de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.
  Basis GGZ behandelt lichte en matige psychische aandoeningen
  U krijgt zorg van een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Hij bepaalt welk behandeltraject u krijgt. U krijgt het behandeltraject helemaal vergoed. Uw zorgverlener moet dan wel op de rekening het behandeltraject en de behandelcode noemen.
  Specialistische GGZ behandelt zware psychische aandoeningen
  U krijgt zorg van een GGZ-instelling, psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog. U krijgt de behandelingen helemaal vergoed.

  Ziekenvervoer: Vervoer van&naar het buitenland wordt niet vergoed
  Wij vergoeden alleen vervoer binnen Nederland naar een zorgverlener in Nederland. Uw vervoer van en naar een grensovergang of vliegveld vergoeden wij niet.
  U krijgt ambulancevervoer binnen Nederland helemaal vergoed
  U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen.

  U krijgt vervoer per auto, taxi of openbaar vervoer vergoed als u
  nierdialyse krijgt
  chemotherapie of radiotherapie krijgt
  afhankelijk bent van een rolstoel
  blind of slechtziend bent. En niet kunt reizen zonder begeleider.
  U vraagt het vervoer voor uw behandeling vooraf schriftelijk bij ons aan. Stuur ons daarbij een medische verklaring van uw behandelend arts mee. Hierin geeft de arts aan of u past in 1 van de genoemde groepen. Wij vertellen dan of u een vergoeding krijgt. U betaalt eerst een eigen bijdrage van € 97 per kalenderjaar.

  Mondzorg
  U bent jonger dan 18 jaar
  mondzorg wordt vergoed, behalve kronen, bruggen, implantaten en orthodontische zorg.
  U bent 18 jaar of ouder
  Wij vergoeden bijzondere tandheelkunde. Bijvoorbeeld bij een ernstige afwijking aan uw gebit. Uw tandarts vraagt dan een uurtarief. Uw tandarts vraagt deze behandeling vooraf bij ons aan.
  Wij vergoeden een volledig bovengebit, volledig ondergebit of volledig kunstgebit. U betaalt dan wel een eigen bijdrage van minimaal 25%.
  Wij vergoeden de reparatie van uw kunstgebit. Of wij vergoeden het opnieuw passend maken van een volledig kunstgebit.
  Wij vergoeden soms de kosten van implantaten. Deze ondersteunen uw kunstgebit. Dit geldt alleen als u een volledig kunstgebit heeft. U betaalt dan een eigen bijdrage van € 125 per kaak. Heeft u deze behandeling nodig? Dan vraagt uw tandarts vooraf toestemming aan ons.
  Andere behandelingen, zoals controles of vullingen, vergoeden wij niet.
  Paramedische zorg ?Fysiotherapie en oefentherapie
  Bij de vergoeding van fysio -en oefentherapie is er een verschil tussen een chronische en niet- chronische indicatie. Ook is er een verschil tussen twee leeftijdsgroepen. De overheid bepaalt in welke gevallen een vergoeding mogelijk is.
  Chronische indicatie voor verzekerden tot 18 jaar: we vergoeden alle medisch noodzakelijke behandelingen.
  Niet-chronische indicatie voor verzekerden tot 18 jaar: we vergoeden maximaal 9 behandelingen per aandoening per kalenderjaar. Als het te weinig resultaat heeft, vergoeden we nog maximaal 9 behandelingen.
  Chronische indicatie voor verzekerden vanaf 18 jaar: we vergoeden alle medisch noodzakelijke behandelingen vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen betaalt u zelf.
  Niet-chronische indicatie voor verzekerden vanaf 18 jaar: we vergoeden de behandelingen niet. U betaalt alle behandelingen zelf.
  ?We vergoeden alle behandelingen. U krijgt geen vergoeding als u behandelingen nodig heeft door uw dialect. Of door een taalachterstand.
  Ergotherapie, Vergoeding maximaal 10 uur per kalenderjaar.
  Diëetadvies: Vergoeding maximaal 3 uur per kalenderjaar
  De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de langdurige zorg in Nederland
  Heeft u de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig? Vraag dan bij het Centrum Indicatiestelling (CIZ) een indicatiebesluit aan. Op site http://www.ciz.nl vindt u het CIZ-aanvraagformulier. Het aanvraagformulier stuurt u op naar:

  CIZ
  Postbus 6012
  6401 SB HEERLEN
  Het CIZ kijkt of u recht hebt op de zorg vanuit de Wlz
  Nadat u het formulier opstuurt, kijkt het CIZ of u langdurige zorg vergoed krijgt vanuit de Wlz. Zo ja, dan krijgt u een indicatiebesluit. Op dit besluit staat op welke zorg u recht heeft en voor hoeveel uur. Op het besluit staat welke zorg u vergoed krijgt. Hiervoor heeft u wel een geldig internationaal verzekeringsbewijs nodig.

  Altérnatieve zorg(en) en privee klinieken zijn niet meeverzekerd

  Wilt u meer weten over het regelen van langdurige zorg?
  Neemt u dan contact met ZilverenKruis op. telefoonnummer: +31 (0) 33 445 6871.

  Meestal wordt de rekening direct via ZilverenKruis vergoed. U hoeft dan zelf niets te doen. Soms moet u zelf eerst de rekening betalen. Bijvoorbeeld als wij uw behandeling maar voor een deel vergoeden. Stuur de originele rekening. Stuur ook een kopie van uw internationale verzekeringsbewijs en het declaratieformulier mee. Stuur de rekening naar:

  Zilveren Kruis
  Groep Buitenlands Recht
  Postbus 650
  7300 AR APELDOORN

  #203056
   ratatouille 
  Bijdrager

  Interessant om eens door te nemen, bedankt voor de plaatsing.
  Ik heb wel een vraag, wat is tijdelijk verblijf?
  Waar ligt de grens -als die al is vastgelegd- indien de hoofdbewoning en het sociale leven in het buitenland is, definiëren we dan de overige periode als tijdelijk?

  #203057
   ppa 
  Bijdrager

  Beste ratatouille, ik ben geen jurist maar wat ik begrepen heb uit internet ‘speurwerk’: men mag maximaal 6 mnd. aaneengesloten in nl. verblijven. Daarna moet men zich verplicht melden en inschrijven bij een nl GBA en een gewone nl ziektepolis aanschaffen, wat dus feitelijk neerkomt op remigratie. De tijd dat men met een fr. kenteken in nl rond mag rijden is nog korter.
  Ik sta echter niet in voor de juistheid en juridische implicaties, ook niet mbt. de oorspronkelijk aangeleverde tekst. Een ieder kan zich zelf oriënteren via de in mijn bijdrage aangeleverde sites. Er bestaat ook een meer juridisch (maar minder specifiek) artikel over dit thema van de hand van de hr. Smoorenburg, verkrijgbaar via FANF.
  Wellicht dat wel juridisch onderlegde forumleden beide bijdragen kunnen compileren. Ik heb dan zelf ook nog vragen: hoe zit het met de eigen nl risicobindrage bij zorg in nl voor verdragsgerechtigden? En wordt een second opinion ook vergoed in nl? Moet men gebruikmaken van bij ZK gecontracteerde professionals, of is er in nl vrije artsenkeuze. Geldt bij vergoeding La Norme nl, of die van de fr. secu?

  Webmaster, ik kreeg wat stylistisch commentaar op mijn eerste bijdrage. Ik trachtte mijzelf te verbeteren in de hierna volgende reprise. Kunt u de 1e door de laatste vervangen? Dank U

  Dankzij bemoeienis van de heer Smoorenburg (fanf) is het volgende op internet te vinden.
  Zorgvergoeding bij tijdelijk verblijf in Nederland.
  College voor zorgverzekeringen (info@cvz.helptu.nl)
  https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/service/naar_nederland/Paginas/Recht-op-zorg-bij-tijdelijk-verblijf-in-Nederland.aspx

  Aan de volgende tekst kunnen geen rechten ontleend worden, evenmin is de auteur voor misinterpretaties aansprakelijk te stellen. Alle informatie is op bovenstaande sites voor eenieder toegankelijk.

  Met EHIC van ZIN worden binnen nl gemaakte zorgkosten vergoed (via ZilverenKruis) voor zorg uit het basispakket van de Nederlandse Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (Wlz).
  Hieronder staan de meest voorkomende vormen van zorg die zo via ZilverenKruis vergoed worden.

  ?Bij de huisarts:
  Een bezoek op het spreekuur (een consult)
  Een bezoek van de huisarts op een adres is Nederland, als u niet naar het spreekuur kunt komen (een visite)
  Een telefonisch consult
  Bij de huisarts vergoeden zij niet: De griepprik, een medische keuring, de kosten van een herhaalrecept.

  Farmaceutische zorg
  ?Vergoed worden medicijnen zoals pillen en zalven. Deze medicijnen vergoeden ze alleen als u die in Nederland nodig heeft. Een arts moet ze voorschrijven. Soms betaalt u een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld als een ander middel goedkoper is en hetzelfde werkt. Vraag voor de zekerheid aan uw apotheker of u het middel vergoed krijgt binnen het basispaket.

  Medisch specialistische zorg?: Voor geplande medische specialistische zorg heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts, tandarts, verloskundige of andere medisch specialist; (deze mogen mi. ook van Franse origine zijn).

  Medisch specialistische zorg is zorg verricht door een specialist in zijn praktijk of op de polikliniek van het ziekenhuis. Ook spoed-eisende hulp valt onder specialistische zorg. Heeft u spoedeisende zorg nodig? Dan is een verwijsbrief niet nodig. Als u wordt opgenomen in een ziekenhuis, dan vergoeden zij de kosten hiervoor.

  Zij vergoeden plastische chirurgie bijna nooit. Uw plastisch chirurg moet uw behandeling daarom vooraf bij hen aanvragen. Zij laten uw plastisch chirurg weten of zij toestemming geven voor behandeling. Zij vergoeden besnijdenis of sterilisatie niet.

  Zorg in verband met de geboorte van een kind?: Heeft u een medische indicatie om in het ziekenhuis te bevallen? Dan krijgt u de kosten van de zorg voor, tijdens en na de geboorte vergoed. Dit geldt ook voor een ‘thuisbevalling’ op een Nederlands adres. Wilt u in het ziekenhuis bevallen zonder dat uw arts of verloskundige dit nodig vindt? Dan betaalt u de rekening van het ziekenhuis. U stuurt de rekening daarna naar ons. Wij betalen u dan € 202 terug.? Kraamzorg is de zorg voor de moeder en het kind tijdens de eerste dagen na de bevalling. U heeft recht op 8 dagen kraamzorg op een Nederlands adres. Het kraamcentrum vertelt u na uw bevalling hoeveel kraamzorg u krijgt. U betaalt voor elk uur kraamzorg een eigen bijdrage van € 4,15 per uur.

  Psychische zorg ?
  U bent jonger dan 18? Dan geen vergoeding voor psychische zorg.
  U bent 18 jaar of ouder: Heeft u psychische klachten? Dan gaat u eerst naar de huisarts. Hij bepaalt welke zorg u nodig heeft. U krijgt dan een behandeling in de huisartsenpraktijk. Of uw huisarts verwijst u naar de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.
  Basis GGZ behandelt lichte en matige psychische aandoeningen
  U krijgt zorg van een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Hij bepaalt welk behandeltraject u krijgt. U krijgt het behandeltraject helemaal vergoed. Uw zorgverlener moet dan wel op de rekening het behandeltraject en de behandelcode noemen.
  Specialistische GGZ behandelt zware psychische aandoeningen
  U krijgt zorg van een GGZ-instelling, psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog. U krijgt de behandelingen helemaal vergoed.

  Ziekenvervoer: Vervoer van&naar het buitenland wordt niet vergoed
  Zij vergoeden alleen vervoer binnen Nederland naar een zorgverlener in Nederland. Uw vervoer van en naar een grensovergang of vliegveld vergoeden zij niet.
  U krijgt ambulancevervoer binnen Nederland helemaal vergoed
  U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen.

  U krijgt vervoer per auto, taxi of openbaar vervoer vergoed als u
  – nierdialyse krijgt
  – chemotherapie of radiotherapie krijgt
  – afhankelijk bent van een rolstoel
  – blind of slechtziend bent en niet kunt reizen zonder begeleider.
  U vraagt het vervoer voor uw behandeling vooraf schriftelijk bij hen aan. Stuur hen daarbij de medische verklaring van uw behandelend arts. Hierin geeft de arts aan of u past in één van de genoemde groepen. Zij vertellen dan of u een vergoeding krijgt. U betaalt eerst per kalenderjaar een eigen bijdrage van € 97 .

  Mondzorg
  U bent jonger dan 18 jaar? mondzorg wordt vergoed, behalve kronen, bruggen, implantaten en orthodontische zorg.
  U bent 18 jaar of ouder: Zij vergoeden bijzondere tandheelkunde. Bijvoorbeeld bij een ernstige afwijking aan uw gebit. Uw tandarts vraagt dan een uurtarief. Uw tandarts vraagt deze behandeling vooraf bij ons aan.
  Zij vergoeden een volledig bovengebit, volledig ondergebit of volledig kunstgebit. U betaalt dan wel een eigen bijdrage van minimaal 25%.
  Zij vergoeden de reparatie van uw kunstgebit. Of zij vergoeden het opnieuw passend maken van een volledig kunstgebit.
  Zij vergoeden soms de kosten van implantaten als deze uw kunstgebit moeten ondersteunen. Dit geldt alleen als u een volledig kunstgebit heeft. U betaalt dan een eigen bijdrage van € 125 per kaak. Heeft u deze behandeling wel nodig? Daartoe moet uw tandarts vooraf toestemming van ZK krijgen. Andere behandelingen, zoals controles of vullingen, vergoeden zij niet.

  Paramedische zorg ?Fysiotherapie en oefentherapie:
  Bij de vergoeding van fysio -en oefentherapie is er een verschil tussen een chronische en niet- chronische indicatie. Ook is er een verschil tussen twee leeftijdsgroepen. De overheid bepaalt in welke gevallen een vergoeding mogelijk is.
  Chronische indicatie voor verzekerden tot 18 jaar: alle medisch noodzakelijke behandelingen worden vergoed.

  Niet-chronische indicatie voor verzekerden tot 18 jaar: ze vergoeden maximaal 9 behandelingen per aandoening per kalenderjaar. Als er te weinig resultaat is, vergoeden ze nog maximaal 9 behandelingen.
  Chronische indicatie voor verzekerden vanaf 18 jaar: ze vergoeden alle medisch noodzakelijke behandelingen vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen betaalt u zelf.
  Niet-chronische indicatie voor verzekerden vanaf 18 jaar: ze vergoeden de behandelingen niet. U betaalt alle behandelingen zelf.
  ?Logopedie: ze vergoeden alle behandelingen. U krijgt geen vergoeding als u behandelingen nodig heeft door uw dialect. Of door een taalachterstand.
  Ergotherapie, Vergoeding maximaal 10 uur per kalenderjaar.
  Diëetadvies: Vergoeding maximaal 3 uur per kalenderjaar

  De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de langdurige zorg in Nederland
  Heeft u de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig? Vraag dan bij het Centrum Indicatiestelling (CIZ) een indicatiebesluit aan. Op site http://www.ciz.nl vindt u het CIZ-aanvraagformulier. Het aanvraagformulier stuurt u op naar: CIZ, Postbus 6012, 6401 SB HEERLEN

  Het CIZ kijkt of u recht hebt op de zorg vanuit de Wlz
  Nadat u het formulier opstuurt, kijkt het CIZ of u langdurige zorg vergoed krijgt vanuit de Wlz. Zo ja, dan krijgt u een indicatiebesluit. Op dit besluit staat op welke zorg u recht heeft en voor hoeveel uur, en welke zorg u vergoed krijgt. Hiervoor heeft u wel een geldig internationaal verzekeringsbewijs (EHIC) nodig.

  Alternatieve zorg(en) en privee klinieken Worden niet vergoed, cq. zijn niet meeverzekerd.

  Wilt u meer weten over het regelen van langdurige zorg?
  Neemt u dan contact met ZilverenKruis op. Telefoonnummer: +31 (0) 33 445 6871. Doe dit altijd bij twijfel over vergoeding!

  Meestal wordt de rekening direct via ZilverenKruis vergoed. U hoeft dan zelf niets te doen. Soms moet u zelf eerst de rekening betalen. Bijvoorbeeld als zij uw behandeling maar voor een deel vergoeden. Stuur de originele rekening. Stuur ook een kopie van uw internationale verzekeringsbewijs en het declaratieformulier mee. Stuur de rekening naar:

  Zilveren Kruis
  Groep Buitenlands Recht
  Postbus 650
  7300 AR APELDOORN

  #203058
   Onno Fokkens 
  Bijdrager

  Vreemd, dit lijstje van het Zilveren Kruis, want op grond van de Verordening (Vo 883/2004 artikel 27 lid 2 verwijzend naar artikel 18 lid 1) heeft degene die tijdelijk in Nederland verblijft, dezelfde rechten als wanneer hij er woonde:

  “De verstrekkingen worden verleend door en voor rekening van het bevoegde orgaan, volgens de door dit orgaan toegepaste wetgeving, alsof de betrokkene in die lidstaat woonde.”

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account