aow gat en opbouw

This topic has 19 reacties, 9 stemmen, and was last updated 5 years, 3 months geleden by jako.

 • Auteur
  Berichten
 • #196242
   h.zwolle
  Bijdrager

  De gevolgen van het AOW gat zijn de meeste slachtoffers
  wel duidelijk, in mijn geval scheelt het 25000 euro !!!!
  gewoon afgepikt door de Nederlandse overheid.
  Maar wist u dat deze groep slachtoffers dubbel gepakt wordt omdat de opbouw
  van 50 jaar x2% per jaar nu geldt vanaf 50 jaar voor de nieuwe persoonlijke
  aow gerechtigde leeftijd !!! Degeen die dus geemigreerd zijn voordat ze volledig hadden opgebouwd, worden met een lagere AOW geconfronteerd bovenop de nadelen van het aow gat.
  Welke jurist probeert dit ongedaan te maken????Kijk het zelf maar na op mijn SVB.nl
  en vraag op de site uw pensioenoverzicht op.

  #196244

  H. Zwolle, verklaar u nader want ik begrijp vooralsnog niets van al uw uitroeptekens.

  Peter.

  #196245
   aart
  Bijdrager

  Ik heb er niet voor doorgeleerd maar het is toch redelijk dat als je een periode niet in Nederland hebt gewoond, je over die periode ook geen AOW opbouwt?
  Of is dat erg simpel gedacht?

  Groet,
  Aart

  #196246
   h.zwolle
  Bijdrager

  Als reactie op de berichten:
  Het is zo simpel als wat. Voordien begon de opbouw op je 15e als je in nederland woonde.
  Stel je bent geboren op 1 augustus 1952. Dan zou voordien de opbouw beginnen op 1 augustus 1967 . Je was dan op 1 augustus 2017 65 jaar en had dus vanaf je 15e 50 jaar x2% per jaar = 100 % opgebouwd.
  In de nieuwe situatie bouw je op vanaf 50 jaar vóó je pensioengerechtigde leeftijd.
  In het voorbeeld is dat 1 augustus 2018. De Opbouw begint nu pas vanaf 50 jaar vóór 1 augustus 2018 is 1 augustus 1968.
  De opbouw begint dus 1 jaar later, maar omdat je naar Frankrijk bent geemigreerd en dus dan niet meer opbouwt wordt er 1 jaar opbouw van je afgepikt= 2% AOW.
  Waarvan akte…….

  #196243

  Inderdaad, dat is ’n erg gemene streek. Maar 50 * 2 % blijft 100 %, of je nu van voren of van achteren rekent.
  Wellicht is de nieuwe berekeningswijze ’n rechtstreeks gevolg van de ontwikkeling dat steeds meer mensen eerst wat jaren naar school gaan, gaan studeren zelfs, in plaats van ’n plaatsje te zoeken aan ’n lopende band zodra ze de leerplicht ontgroeid zijn.

  Maar iemand die voortijdig naar elders vertrekt, kan toch gewoon z’n premie bijstorten? Op naar die honderd procent AOW.

  Peter.

  #196253
   voogdj
  Bijdrager

  “Wellicht is de nieuwe berekeningswijze ’n rechtstreeks gevolg van de ontwikkeling dat steeds meer mensen eerst wat jaren naar school gaan, gaan studeren zelfs, in plaats van ’n plaatsje te zoeken aan ’n lopende band zodra ze de leerplicht ontgroeid zijn.”

  Neen, het is in de 2de kamerbehandeling geweest van het wetsvoorstel ter verhoging van de AOW-leeftijd. Hte kabinet wenste vast te houden aan een opbouwperiode van 50 jaar om administratieve redenen. Een opbouwperiode die geleidelijk zou opschuiven naar 52 jaren (of in de toekomst nog hoger) werd veel te ingewikkeld geacht. Het tweede argument was: iemand die (voor zijn 65ste) emigreert komt mogelijk in een land met een ander pensioenstelsel. dat zou zeer wel kunnen voorzien in voldoende aanvullend pensioen. En dus is het aanvaardbaar dat hij 2 jaren AOW-opbouwrechten kwijtraakt van Nederland. Er is ook afgetast of het verlies van die 2 jaren opbouwrechten in strijd zou zijn met het verbod op verlies van eigendomsrechten onder het EVRM. Het kabinet meende van niet, het parlement ook en jurisprudentie heb ik er nog niet over gezien. De mogelijkheid AOWrechten bij te kopen in de vrijwillige verzekering is natuurlijk niet in alle gevallen afdoende. Het kabinet heeft dat ook niet als argument gebruikt. Zou ook een beetje vreemd zijn: “wij pakken u twee opgebouwde jaren af, maar die kunt u vrijwillig wel were terugkopen als de nood aan de man komt”, is immers geen sterk argument.

  #196254
   h.zwolle
  Bijdrager

  Voogdj bedankt voor de heldere verklaring.
  De baby boom generatie mag gepakt worden vindt de politiek. Daar zit het geld wordt gemakshalve betoogt.
  Het is natuurlijk kul dat een Buitenlands pensioenstelsel waarschijnlijk voldoende aanvulling kan bieden, zonder concrete onderbouwing en bovendien zijn vele van ons helemaal niet sociaal verzekerd in Frankrijk.
  Ik blijf deze maatregel en het aow gat, waarop veel jong gepensioneerden niet konden anticiperen , schandalig vinden.
  Harry

  #196255
   Jeroen B, 62
  Bijdrager

  @ Harry,

  In hoeverre u zich “gepakt” voelt hangt af van de zienswijze. Het fenomeen “vroeggepensioneerde” doet zich binnen de huidige inrichting van het stelsel niet meer voor. Alleen de steeds kleiner wordende groep met oude rechten kan daar nog een beroep op doen.(Ik bedoel nadrukkelijk niet de mensen die zelf hebben gespaard voor hun vervroegde uittreding)
  Velen onder ons hebben jaren premie afgedragen voor o.a. de VUT terwijl men daar zelf nooit gebruik van zal kunnen maken. De solidariteit in de huidige opbouw bij de pensioenfondsen komt vooral ten goede van de ouderen. Het zich gepakt voelen door de politiek is dus sterk afhankelijk van het gekozen perspectief.
  Het misgelopen bedrag van 25.000 Euro kan ik aan de hand van de huidige AOW niet verklaren. Het komt op mij als -veel- te fors over. En ik zou het erop houden dat dat bedrag, waar u vast op had gerekend, u hoogstens niet is uitbetaald. AOW wordt nog steeds grotendeels via een omslagstelsel gefinancierd, er staat geen potje klaar onder naam van Harry waar de overheid een greep uit zou kunnen plegen.

  Jeroen B, 62

  Jeroen B, 62

  #196256

  Ik vrees dat we weinig kunnen doen aan Harry’s kwalificatie “schandalig”, ik vrees dat we überhaupt weinig kunnen doen. Veranderende regelgeving, aangenomen door ’n volksvertegenwoordiging nota bene, tja.
  Vroeger, in Het Noorden, had je al last van ’n pensioenbreuk wanneer ’n werknemer van werkgever veranderde. Dat gat schijnt nu aardig gedicht te zijn.

  Maar zoals Jeroen reeds zei, er is geen speciaal potje voor Harry. Die ‘misgelopen’ kwart ton baseert Harry wellicht op ’n optimistisch hoge levensverwachting ?

  ’t Blijft natuurlijk ’n centenkwestie en bijstorten staat iedereen vrij. Geprezen zij ’t gekozen pensioenstelsel in Nederland, weest blij dat u geen Fransmens bent want dan komt u voor totaal andere verrassingen te staan.
  Potjes ? In F is helemaal geen potje …

  Eenieder even zo goed ’n prettige, redelijk verzorgde oude dag gewenst,
  Peter.

  #196257
   h.zwolle
  Bijdrager

  Beste forum genoten,
  Ik merk aan de reacties dat degeen die reageren er zelf geen last van hebben en dus vanuit een ander perspectief reageren.Begrijpelijk dat wel, maar we moeten de zaken wel zuiver blijven zien.
  Wat mij stoort is dat de overheid maatregelen neemt die een groep mensen raakt die niet hebben kunnen anticiperen op de nieuwe situatie.
  Er is geen fatsoenlijke overgangstermijn en de zgn overgangsregeling is alleen voor zeer arme sloebers.
  Zoals u zult weten is uw prive pensioen op uw 65e gebaseerd op het verkrijgen van een overheidspensioen genaamd AOW. Uw prive pensioen wordt gezien als aanvullend pensioen maar voor de meesten is de AOW een aanvulling ipv anders om.
  U bouwt pensioenrechten op bij uw pensioenfonds en door beleggingen wordt uw pensioen inleg meer waard. Er is bij de particuliere pensioenfondsen helemaal geen sprake van solidariteit, u krijgt immers uw eigen inleg opgewaardeerd met het beleggingsresultaat.
  De enige solidariteit zit in de onzekerheid of de beleggingen rendabel genoeg zijn om u uit te keren zoals berekend was, want daar heeft u in gelijke mate last of profijt van. In de pensioenpot zit uw aandeel en dat is een heel ander stelsel dan de opbouw van AOW omdat daar de uitkeringen direct door werkenden worden betaald.
  Hoe veel mensen, gevoed door de linkervleugel in de regering er bij komen dat de ouderen vooral profiteren is mij een raadsel.
  Zij hebben al die jaren premie betaald en dat heeft gerendeerd waardoor de fondsen uit kunnen betalen.
  De fondsen hebben ook nog nooit zoveel in kas gehad.
  De jongeren moeten echter binnen een ander stelsel gaan opbouwen en bouwen minder op, maar daar kunnen de ouderen toch niets aan doen? Alles wat ik aan pensioen krijg heb ik zelf opgebouwd daar is geen jongere aan te pas gekomen.
  De 25000 waar ik over sprak is als volgt te verklaren: mijn pensioenopbouw was gebaseerd op de oude situatie waarbij de vrouw als ze jonger was gelijk met de man aow kreeg. Dat is nu verleden tijd, maar wel van kracht geworden toen ik er niet meer op kon anticiperen.
  Mijn vrouw is een jaar en drie maanden jonger.
  Ik krijg 6 mnd kater AOW en mijn vrouw pas op haar 66 e.

  Dus zij krijgt niet meer gelijk met mij is 1 jaar + 3mnd leeftijdsverschil + 1 jaar dat ze later aow krijgt. Dit is dus 6 mnd voor mij en 2 jaar en 3 mnd voor mijn vrouw, nadat ik 65 geworden ben, dus 27+6 = 33 mnd.
  33 mnd x 760 euro is ongeveer 25000 euro.
  Zou mijn vrouw nog jonger zijn en pas op 67 krijgen dan zouden er nog 12 mnd bij komen.
  Let wel ik ben er niet tegen dat een systeem wijzigt omdat het te duur wordt, en ik besef dat iedereen per saldo twee jaar mist in het nieuwe systeem maar dat gaat gespreid en bij ons plotseling Zonder dat wij ons daarop voldoende konden voorbereiden.

  #196258
   ratatouille
  Bijdrager

  beste h.zwolle,
  Ik had het zo nog niet bekeken, en ben blij met de nieuwe kennis van uw bevindingen.

  #196259
   Jeroen B, 62
  Bijdrager

  Bijgevoegd een link naar hoofdstuk 22 van het Sociaal Cultureel Rapport 2010 waarin uitleg wordt gegeven over de diverse vormen van solidariteit die binnen de pensioenfondsen bestaan en hoe een en ander werkt.

  http://www.scp.nl/dsresource?objectid=27249&type=org

  Jeroen B, 62

  Jeroen B, 62

  #196260
   h.zwolle
  Bijdrager

  Goedemorgen,
  Jeroen bedankt voor het overzicht, toch zijn de effecten hiervan relatief gering.
  Zo als ik al eerder meldde is het beleggingsresultaat direct van invloed maar het is te makkelijk om te zeggen, zoals zo vaak gebeurt , dat de jongeren voor de vut en het pensioen van de ouderen betalen.
  Voor de zuivere beeldvorming moet je hier denk ik spreken over actieven en in actieven want maar al te snel denkt een twintiger dat hij dus opdraait voor de ouderen. Als aan één kant de kraan open staat bij de fondsen omdat oensioenen moeten worden uitgekeerd aan inactieven is het logisch dat je bij moet vullen met premies van actieven want anders raakt de pot leeg.
  Maar al die nu- inactieven hebben 30 of 40 jaar lang wel premie betaald, in dezelfde foute gedachte dus , dat jongeren opsraaien voor ouderen, hebben zij ook premie betaald voor de dan al niet actieven. De pensioenen zijn bovendien al vanaf 2008 niet meer geindexeerd waardoor de in actieven, die al fors betaald hebben in de eindloonregeling, er al minimaal 10% op achteruit zijn gegaan.En dit beeld handhaafd zich nog 10 jaar dus de in actieven zijn weldegelijk flink de klos.
  Tel daar nog bij op het Aow gat en de korting op de opbouw, dan kan je er toch niet om heen dat juist de ouderen nu flink inleveren, en wel op een manier die elders niet voorkomt…..over soladiriteit gesproken

  #196261
   jako
  Bijdrager

  Niet nieuw, want ik heb de wetgeving gevolgd, maar ook voor mij zijn de gevolgen niet gering.
  Toen ik uit Nederland vertrok meende ik voldoende rechten te hebben opgebouwd voor een AOW met 65 jaar, opbouw van AOW rechten vanaf mijn 15e en een ‘waardevast’ pensioen.

  Nu lijkt dat te worden (slechter is nog steeds mogelijk) AOW vanaf 67, AOW rechten opbouw pas vanaf m’n 17e, dus jaarlijks 4% minder dan oorspronkelijk gecalculeerd, minder pensioenrechten en geen mogelijkheid om dat te compenseren.

  Dat de pensioenkassen nog nooit zo groot zijn geweest vind ik een dooddoener, de verplichtingen zijn ook nog nooit zo groot geweest en zijn een stuk sneller gestegen dan de pensioenkassen. Netto hebben de pensioenfondsen per verzekerde derhalve gewoon te weinig in kas om aan de verplichtingen te voldoen.

  #196248
   mimi mentink
  Bijdrager

  Ik weet niet, wanneer u Nederland voor Frankrijk verruilde, H. Zwolle, maar in 1995 is al besloten dat de AOW-partnertoeslag per 1 januari 2015 zou komen te vervallen voor partners die na 1 januari 1950 geboren zijn. Hierop kon gedurende 20 jaar geanticipeerd worden.
  Dus die 13 maanden kunt u van uw rekenblad verwijderen.
  Blijft uw partner zitten met het AOW-gat van 1 jaar. Maar ook dat was al enige jaren geleden te voorzien, maar daarom niet minder zuur.

  #196247
   elja
  Bijdrager

  Net als Jako heb ook ik mijn plannen om te emigreren naar Frankrijk, in 2008, financieel gebaseerd op een AOW op m’n 65ste (wordt nu 67) en een verlies van AOW-opbouw van een bepaald aantal jaren (dit wordt nu 2 jaar= 4% meer verlies). Ik had een bepaald bedrag gespaard om de jaren tot aan mijn AOW-leeftijd van te leven en daar moet ik ineens 2 jaar langer mee doen en bovendien lever ik daarna ook nog 4% extra in. Het is toch makkelijk als je als overheid zomaar kan zeggen dat het zo lastig is om dit administratief op te lossen.
  Elja

  #196249
   mimi mentink
  Bijdrager

  Wat vervelend, maar kon u zich niet vrijwillig verzekeren voor die twee jaar, waarbij de premie weer in mindering kon worden gebracht op uw inkomstenbelasting. Voor u dus mosterd na de maaltijd, maar voor jongeren dus wel een mogelijkheid.

  #196250
   h.zwolle
  Bijdrager

  Goedenavond,
  De reactie van mimi doet vermoeden dat de baby boomers die zeggen niet te hebben kunnen anticiperen op de maatregel dat partnertoeslag werd afgeschaft, zelf zo stom zijn geweest.
  Misschien wel, ik kan niet exact meer achterhalen wat er wel of niet over gepubliceerd is, maar ik wist er niets van tot 2009 toen de overheid wel ineens met info kwam.Daarvoor heb ik er in de publiciteit niets van vernomen.
  Het feit dat mijn pensioenfonds Ing , toch niet de eerste de beste, en met de bijna hoogste dekkingsgraad, geen maatregelen nam vanaf 1995 om of het hiaat te compenseren danwel de leden erop te wijzen, dat ze zelf moesten anticiperen laat zien dat dit onderwerp niet speelde en kennelijk bewust niet door de overheid voor 2009 gecommuniceerd is.
  Het blijft in mijn opinie een schande dat de overheid zo de ouderen pakt.

  #196251
   mimi mentink
  Bijdrager

  ABP heeft wel de (toekomstige) pensioengerechtigden gewezen op het stoppen van de partnertoeslag en diverse verzekeringsmaatschappijen zonden toen offertes voor een soort levensverzekering om dit hiaat op te vangen. Toen wij in 2002 naar Frankrijk vertrokken stuurde ABP ons nog een overzicht voor de in die tijd vigerende sociale wetgeving. Ook kregen we het advies ons vrijwillig te verzekeren voor AOW. En bij het oprekken van de AOW-gerechtigde leeftijd zijn we steeds door ABP op de hoogte gehouden.
  Stom is niet het juiste woord. Maar u zou uw pensioenfonds eens kunnen vragen, waarom u zo slecht geïnformeerd werd.
  Het vervelende is dat je na vertrek uit Nederland steeds wordt geconfronteerd met veranderingen. Wij zagen in de tijd dat we voor de ziektekosten en AWBZ verplicht via Nederland verzekerd werden diverse mensen in de financiële problemen komen: men was in Frankrijk voor een aanzienlijk lager bedrag verzekerd.
  Ik verwacht eenzelfde probleem wanneer het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk ophoudt. De Franse inkomstenbelasting is voordeliger. Voor ABP-ers die nog inkomstenbelasting over hun pensioen aan Nederland verschuldigd zijn, maar haast niets als inkomstenbelasting over hun AOW aan Frankrijk verschuldigd zijn, zal het dan ook tegenvallen. Hiermee kan nu al rekening worden gehouden.

  #196252
   h.zwolle
  Bijdrager

  Het Abp is een overheidspensioenfonds dus daar zit misschien een verschil.
  Ik zal er overigens zeker naar vragen.
  Ik kan overigens de opgelopen schade zelf goed opvangen maar maak me druk over de overheid die het velen financieel zwaar maakt.
  Ik betaal erg weinig belastingin frankrijk en geen sociale lasten dus dat scheelt een fles op een borrel en hoop ook dat het onzalige bronbelastingplan door Frankrijk wordt afgehouden. Ik krijg een pensioen uit Nederland, werk niet in Frankrijk en heb van het zorginstituut een verklaring dat ik niet verdragsgerechtigd ben en dus niet aan nederland sociale bijdragen moet betalen noch aan frankrijk
  Hoera dus want de hogere ziektekostenpremie neem ik graag voor lief.

20 berichten aan het bekijken - 1 tot 20 (van in totaal 20)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?