Re: Wetsvoorstel tot wijziging vrijwillige inkoopregeling AOW.

#198506
 voogdj
Bijdrager

@ OEVVD

” Overigens is dit volgens mij weer een absurde zijsprong van Nederland. De hele AOW baseert zich immers op een ingezetenenstelsel. Je hoeft in principe nooit een dag in je leven gewerkt te hebben maar als je 50 jaar in Nederland hebt gewoond dan heb je recht op de volle AOW. Maar dat hele principe wordt nu ineens overboord gezet want de eis voor de inkoop is nu dat je minimaal 5 jaar in Nederland GEWERKT moet hebben. Mijns inziens totaal inconsequent want is het nou een ingezetenenstelsel of niet ?”

Ik heb dit ook zo overwogen. Er wordt hier dus onderscheid gemaakt tussen de zich in Nederland (vanuit de EU) vestigende immigrant en de niet-migranbt die altijd in Nederland bleef wonen. De vraag is dan m.i.: levert dit een naar EU-recht ongerechtvaardigd indirect onderscheid op naar nationaliteit ? Of: is het een ongerechtvaardigde belemmering van het vrije verkeer van personeen (werknemers) binnen de EU? Ik denk het niet, maar sta open voor argumenten voor het tegendeel.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account