Re: Wetsvoorstel tot wijziging vrijwillige inkoopregeling AOW.

#198504
 OEVVD
Bijdrager

@Jan, Het spijt me dat ik niet duidelijk was. Ik vul het voorbeeld aan :

Barend heeft tot zijn 23 ste in Nederland gewoond en gestudeerd en een beetje feest gevierd zoals wij dat vroeger deden. Hij heeft er dus nooit gewerkt. Op zijn 23 ste is hij naar Duitsland vetrokken en heeft daar 2 jaar gewerkt. Daarna is hij naar de UK vetrokken en heeft daar 8 jaar gewerkt. Nu is hij teruggekeerd naar Nederland en gaat daar aan het werk.
Hij heeft dus 6 AOW jaren want hij heeft van zijn 17 e tot zijn 23 e in Nederland gewoond MAAR NIET GEWERKT. Nu mist hij 10 jaren AOW opbouw – de 10 jaren dat hij elders in de EU gewerkt heeft. Hij zou die willen inkopen maar dat kan hij dus niet meer op grond van het feit dat nu in deze wetgeving staat dat hij 5 jaar in Nederland gewerkt moet hebben.

En nu het tweede voorbeeld. Dezelfde Barend (Barend II) heeft in Nederland wat gestudeerd en is op zijn 21 ste gaan werken. Hij heeft 2 jaar in Nederland gewerkt en daarna volgt hij precies hetzelfde carrièrepad als BAREND I. Hij heeft daarna 2 jaar in Duitsland en 8 jaar in de UK gewerkt.
Deze Barend II kan zich dus wel 10 jaar inkopen want hij heeft 2 jaar in Nederland gewerkt. De eis is weliswaar minimum 5 jaar maar dat wordt goedgemaakt door het feit dat hij in andere EU landen heeft gewerkt en deze tijdvakken mogen dus samen worden geteld.

Overigens is dit volgens mij weer een absurde zijsprong van Nederland. De hele AOW baseert zich immers op een ingezetenenstelsel. Je hoeft in principe nooit een dag in je leven gewerkt te hebben maar als je 50 jaar in Nederland hebt gewoond dan heb je recht op de volle AOW. Maar dat hele principe wordt nu ineens overboord gezet want de eis voor de inkoop is nu dat je minimaal 5 jaar in Nederland GEWERKT moet hebben. Mijns inziens totaal inconsequent want is het nou een ingezetenenstelsel of niet ?

Maar ik denk eigenlijk dat de bedoeling van deze wetgeving is om het gewoon totaal onmogelijk te maken nog in te kopen. Met een minimum van 2400 euro per jaar loont het zich sowieso niet ook niet voor Barend II. Want het voordeel van een jaar inkoop is gebaseerd op de huidige cijfers voor een alleenstaande 265 euro per jaar. Maar daarover moet belasting worden betaald ( eventueel in het woonland ) en CVZ premies en bijdragen. Dus ga er maar van uit dat daarvan de helft overblijft – afhankelijk van wat Barend verder nog aan inkomen heeft.Dus zou hij al een jaar of twintig van de AOW moeten “genieten” om “break even” te bereiken.
Want zijn betaalde premies zijn niet fiscaal aftrekbaar.
Dus in wezen wil men het gewoon onmogelijk maken dan wel het zo duur maken dat Nederland er nog wat aan verdient.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account