Re: Waarschuwing aan CVZ-verzekerden die buiten Europa willen reizen

#198344
 voogdj
Bijdrager

“Dan mag de CPAM volgens EU recht toch geen onderscheid maken tussen direct in Frankrijk verzekerden en verdragsgerechtigden?”

Dat mag volgens mij ook niet, zij het dat binnen de EU de Verordening voorgaat op Franse buitenterritoriale dekking krachtens Franse wetgeving. Dit impliceert voor de verdragsgerechtigden in Frankrijk dat bij medisch noodzakelijke zorg bij verblijf in een derde EU-land dit ten laste komt van CvZ en niet van CPAM.

Voor reizen buiten Europa moet Frankrijk gelijke behandeling geven aan gepensioneerde verdragsgerechtigden t.o.v. de eigen verzekerden. Het Australie voorbeeld daarna genoemd wijst ook in die richting.

Het probleem zit hem echter in de reisverzekering. Kort en goed: geldt die gelijke behandelingseis ook voor de reisverzekeraars? Dat is de vraag. VWS heeft in de door jou geciteerde brief aan de FANF gesteld: neen , die gelijke behandeling geldt niet , want reisverzekeraars mogen als particuliere partij volstrekt autonoom bepalen of ze bepaalde groepen wel of niet een reisverzekering aanbieden (en het ligt niet op de weg van de overheid daarin in te grijpen).
Ik heb echter zo mijn twijfels bij dit antwoord, en zou graag iemand die in het internationale recht heeft doorgeleerd, daarover zijn mening vragen.
Professor Van der Gronden, Universiteit Nijmegen. lijkt me een mogelijkheid.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account