Re: Waarschuwing aan CVZ-verzekerden die buiten Europa willen reizen

#198339
 voogdj
Bijdrager

@ Bosbess

“…, maar op dit moment is mij niet duidelijk op basis waarvan een NL verdragsgerechtigde geen recht op werelddekking heeft en een NL ingezetene wel. Is dat dan geen verboden onderscheid op grond van woonplaats?”

Reden: de verdragsgerechtigden ontlenen hun rechten aan de Verordening 883/2004. Die heeft bepaald dat de zogeheten pensioenlandzorg zich beperkt tot zorg genoten IN Nederland. Aangezien de verdragsgerechtigden niet verzekerd zijn naar Nederlandse wetgeving hebben ze dan ook niet de volledige dekking die voortvloeit uit de ZVW voor Nederlandse ingezetenen.
Om te bezien of je aan nationale wetgeving nog grensoverschrijdende zorgrechten kunt ontlenen moet je dus niet bij de Nederlkandse (ZVW of AWBZ) wetgeving zijn, maar bij de Franse. Als daar rechten op grensoverschrijdende zorg in zouden staan, kun je daar als gepensioneerde verdragsgerechtigde een beroep op doen.
Het lijkt me op de weg van de in Frankrijk wonenden te liggen de Franse wetgeving daarop te analyseren.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account