Re: Sekse(on)gelijkheid in Frankrijk

#192212
 bosbess
Bijdrager

“Dat is stom”, vindt Christian. Dát is pas stom!

Het wetsvoorstel behelst een totaalpakket van maatregelen op uiteenlopende maatschappelijke gebieden, die de positie van vrouwen in de samenleving op de duur moeten verbeteren. In grote lijnen zijn de partijen het er over eens, dus waar Gautier het vandaan haalt dat “ze” niet willen inzien dat Frankrijk een seksistisch land is begrijp ik niet zo goed.

De hele wereld is seksistisch, maar er zijn landen waar het (veel) erger is dan in andere. In Frankrijk is het bv. erger dan in NL. En daar wil de regering nu dus iets aan proberen te doen. Een kind kan begrijpen dat dat in de dagelijkse praktijk geen directe invloed op de mentaliteit zal hebben. Maar het is een signaal en het trekt wettelijke grenzen, die niet straffeloos kunnen worden overschreden. Ook biedt de nieuwe wetgeving bescherming aan vrouwen in weerloze posities en/of bedreigende situaties.

Zonder dat de regering het goede voorbeeld geeft, verandert er nooit iets in de mentaliteit. Kiesrecht voor vrouwen, het recht voor vrouwen om te studeren, noem maar op, het heeft allemaal strijd en tijd gekost. Maar als rechten eenmaal wettelijk zijn erkend, verandert de mentaliteit heel langzaam mee. Uit de tijd van de eerste vrouwelijke studenten bestaat de volgende anecdote:

Een professor die het niet eens was met de toelating van vrouwelijke studenten, opende ieder college met “Goedemorgen heren!” Op een dag besloten de studenten onderling dat alleen de vrouwelijke studenten het college zouden bezoeken. De professor kwam binnen, keek de zaal rond en zei: “O, er is niemand.” Hij draaide zich om en vertrok…

Het omvangrijke pakket maatregelen dat de franse regering voor ogen staat biedt natuurlijk aan iedereen de mogelijkheid om zijn stokpaardje eruit te pikken en er óf de spot mee te drijven (Christian’s linkshandigen) of er fel tegen tekeer te gaan. Net als ten tijde van de behandeling van het homohuwelijk worden er al weer marsen voorbereid tegen het onderdeel waarin de beslissingsbevoegdheid over abortus meer bij de zwangere vrouw zelf wordt gelegd.

Zelf moest ik lachen toen ik las dat sportclubs verplicht 50% vrouwen in hun bestuur moeten opnemen. Leuk voor al die mannen-voetbalclubs. En moeten vrouwen-voetbalclubs dan 50% mannen in hun bestuur opnemen? Of bestaan die besturen al voor het grootste deel uit mannen? Niet vergeten moet worden dat vrouwen meestal niet in grote getale staan te springen om bepaalde functies te bekleden. Maar of dat komt door het vrouwelijke karakter of door de traditie, daar zou ik geen antwoord op weten.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account