Re: Nieuwe regels plus-value

#192764
 bosbess
Bijdrager

Je bent er weer eens ouderwets voor gaan zitten, Jos, dat doet me deugd en daarom heb ik dat ook maar weer gedaan. Hoewel we het vaak niet eens zijn, vind ik wat je schrijft altijd zeer lezenswaard, to the point en toch met de nodige humor tussen de regels door. Bovendien leer ik er altijd van, want ik kan niet bogen op zelfs maar een kwart van jouw kennis van zaken. Bedankt voor de links, een enorme hoeveelheid leesvoer! Je weet wel dat ik geïnteresseerd ben in dat artikel, dus graag (bosbess@free.fr).

Je lijkt opmerkelijk mild in je betoog, voorzover je “stupidity” en “manifeste onmacht” als mild kunt betitelen. Ik heb hierboven al te kennen gegeven dat ook ik, die Hollande nog steeds het voordeel van de twijfel gun, zijn optreden niet bepaald “handig” (lees: politiek-diplomatiek) vind. En het terugdraaien van de verhoging van de pensioenleeftijd is, gezien de stand van de franse pensioenkas, ronduit een blunder. Op dat moment leek het hem politiek gezien waarschijnlijk een goede zet, maar als de rest van de beloftes niet snel of helemaal niet kan worden nagekomen, is het volk zoiets gauw vergeten. Ook het niet-vervangen van twee ambtenaren door één is kortzichtig. De geleidelijke werking van de maatregel was uitermate gunstig.

Het buitengewoon heldere artikel in de Trop Libre meldt dat de franse rekenkamer (onder voorzitterschap van een PSer) vorig jaar februari de aanbeveling deed om de maatregel te handhaven. Onbegrijpelijk dat Hollande dat naast zich neer heeft gelegd. Het artikel pleit trouwens ook voor het privatiseren van bepaalde overheidsdiensten, zoals de spoorwegen en de posterijen. Dat zou de overheidsuitgaven (voor het grootste deel aan personeel) belangrijk kunnen terugdringen. Daar ben ik het in principe mee eens, indien niet zoals in NL te ver en op teveel gebieden doorgevoerd.

Wat betreft het statuut van auto-entrepreneur: er schijnt veel misbruik van te worden gemaakt. Terecht dat daaraan paal en perk wordt gesteld, al zijn de voorgestelde maatregelen volgens een van je andere links nog lang niet door de Senaat.

De kapitaalvlucht vanwege de tijdelijke belastingverhoging voor alle inkomen dat een miljoen overstijgt (ik zie je al grimmig lachen bij dat tijdelijke) vind ik ronduit verwerpelijk en ook stom. Mijn principe is dat je nooit een beslissing moet nemen die alleen maar is gebasserd op financiële overwegingen, tenzij je omkomt van de honger. Maar zulke lui gaan liever in een vreemd land als banneling door het leven dan dat ze ook maar een dubbeltje, laat staan naar vermogen, bijdragen aan het economisch herstel van hun land, dat nu eenmaal lijdt onder de wereldcrisis. Wat de door jou genoemde werkeloosheidscijfers en huizenmarkt betreft kan ik niet anders dan wijzen op Nederland, waar precies hetzelfde aan de hand is, ondanks ingrijpen in pensioenstelsel en huizenmarkt (verlaging overdrachtsbelasting).

Het artikel in Les Echos, getiteld “Le modèle français dans l’impasse?” vind ik een aanrader, zowel wat inhoud als leesbaarheid betreft.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account