Re: Fraude: geëmigreerde pensionados blijven ingeschreven in Nederland

#197931
 voogdj
Bijdrager

@Bosbess

” Ergens anders heb ik de vergoedingen gezien die NL betaalt aan landen die de werkelijke kosten in rekening brengen. En daarvan herinner ik me dat die vergoedingen beduidend lager waren dan de bijdragen die verdragsgerechtigden in die landen aan NL betalen (voor Frankrijk een verschil van 9 miljoen). Dat zou dus betekenen dat de verdragsgerechtigden in die landen meebetalen aan de verliezen die op andere lidstaten worden geleden. Helaas heb ik die cijfers nog niet terug kunnen vinden. Maar nu is het hoog tijd voor m’n ochtendwandeling.”

Als je na die ochtendwandeling die cijfers zou kunnen vinden zullen velen je dankbaar zijn. VWS heeft namelijk op het zogeheten Alicante overleg vorig jaar nadrukkelijk verklaard dat voor geen van de EU/EER landen de woonlandvergoedingen bekend zijn , noch voor voor 2010 noch voor latere jaren. Althans voor zover het om de afrekening op basis van werkelijke kosten (nieuw ingevoerd voor veel woonlanden, ook Frankrijk) voor gepensioneerden gaat.

Wat betreft mijn boven aangehaalde citaat over de kosten in de laatste verzekerdenmonitoren. Daarbij ging ik er nog uitdrukkelijk vanuit dat de werkelijke kosten/woonlandvergoedingen binnen de EU/EER wel bekend waren en dan ook vermeld in die Verzekerdenmonitoren. Het is VWS geweest dat op dit onderwerp veel verwarring heeft geschapen. In de Verzekerdenmonitoren die jaarlijks gepubliceerd worden (en gezonden aan de Tweede Kamer), stond namelijk bij de tabel geen enkele aantekening over het niet bekend zijn en dus ontbreken van de werkelijke kosten van gepensioneerden voor woonlandzorg. Geen wonder dat betrokken lezers, zoals jij en ik, dan gaan denken dat die cijfers correct en volledig zijn. Dat zijn ze dus niet. In de laatste Verzekerdenmonitor staat zelfs bij veel landen een _ voor de woonlandvergoedingen voor verdragsrecht. Anders dan ik eerst nog dacht , namelijk dat dit nihil zou betekenen (overigens reeds met een vraagteken ? voorzien door mij – toen al in dat citaat,) betekent dat _ dus: “onbekend”. Je hebt inmiddels zelf de aaanwijzing ook gevonden dat de cijfers van VWS incompleet zijn.

Ik raad daarom iedereen aan de discussie over de vraag of CvZ winst zou maken op gepensioneerde verdragsgerechtigden te staken totdat de werkelijke, door de Adm. Commissie te autoriseren, cijfers wel bekend zijn. Tenzij jij, Bosbess, na je ochtendwandeling die cijfers dus wel zou kunnen vinden. Dan zou ik ze maar snel op dit forum vermelden.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account