Re: Fraude: geëmigreerde pensionados blijven ingeschreven in Nederland

#197921
 bosbess
Bijdrager

Goeiemorgen Jan, je dacht zeker laat dat eigenwijze mens die cijfers zelf maar opzoeken. Dat heb ik dan maar geprobeerd. Ik citeer eerst even uit een van jouw bijdragen op Uitpandigen.nl, naar aanleiding van de Verzekerdenmonitor 2012:

“Over 2011 betaalden verdragsgerechtigden in totaal € 101,3 miljoen verdragsbijdrage en Nederland betaalde voor hen in de vorm van gemiddelde kostenbedragen in totaal € 94,8 miljoen aan de buitenlandse verzekeringsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening aan betrokkenen.”

Noot jdv: de verdragsbijdragen zijn dus (voor het eerst) hoger dan de kosten die het woonland in rekening brengt.
Uit de uitsplitsing per woonland blijkt echter dat nogal veel woonlanden (met veel verdragsgerechtigden) voor 2011 geen kosten in rekening brachten, althans er wordt als kosten – (= nihil??) vermeld., bijv. Frankrijk en Duitsland. De kosten van woonlandzorg van Spanje daarentegen zijn zeer sterk gestegen. Spanje brengt op basis van Vo883/2004 nog altijd forfaitaire kosten in rekening aan de andere (pensioen) landen.”

Helaas bevat deze Verzekeringsmonitor 2012 (bijlage bij een officiële brief van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer!) alleen cijfers (2011) over hoeveel er is vergoed aan landen die een forfaitaire vergoeding rekenen. Bij de landen die de werkelijke kosten in rekening brengen, zoals oa Frankrijk en Duitsland, staat een streepje. Dat betekent dat de totale kosten voor alle verdragsgerechtigden in de EU/EER voor NL veel hoger zijn dan 101 miljoen.

Ergens anders heb ik de vergoedingen gezien die NL betaalt aan landen die de werkelijke kosten in rekening brengen. En daarvan herinner ik me dat die vergoedingen beduidend lager waren dan de bijdragen die verdragsgerechtigden in die landen aan NL betalen (voor Frankrijk een verschil van 9 miljoen). Dat zou dus betekenen dat de verdragsgerechtigden in die landen meebetalen aan de verliezen die op andere lidstaten worden geleden. Helaas heb ik die cijfers nog niet terug kunnen vinden. Maar nu is het hoog tijd voor m’n ochtendwandeling.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account